dilluns, 28 de maig de 2012

UD el context: LA CIUTAT

En la següent entrada us proposem una sèrie de material pensat i dissenyat per treballar un altre dels entorns presents en la vida quotidiana dels nostres alumnes: la ciutat i tots els aspectes que la composen. El material que a continuació us deixem està dividit en els següents blocs de continguts i treballen diferents aspectes perceptius-cognitius i comunicatius:
•    El carrer: característiques i alguns elements que ho integren i la seva funció: voreres, calçades,semàfor, paperera, vehicles.
•    Objectes del carrer i la seva funció: el semàfor, la paperera, els senyals de tràfic, cabines de telèfon...
•    Les tendes.
•    Normes elementals de seguretat vial.
•    Els oficis.
•    Els mitjans de transport urbans.


En la siguiente entrada os proponemos una serie de material pensado i diseñado para trabajar otro de lso entornos presentes en la vida cotidiana de nuestros alumnos: la ciudad y todos los aspectos que la componene. El material que a continuación os dejamos está dividido en los siguientes bloques de contenidos y trabajan diferentes aspectos perceptivos-cognitivos y comunicativos:
•    La calle: características y algunos elementos que lo integran y su función: aceras, calzadas, bordillo, semáforo, papelera, vehículos.
•    Objetos de la calle y su función: el semáforo, la papelera, las señales de tráfico, cabinas de teléfono.
•    Las tiendas.
•    Normas elementales de seguridad vial.
•    Los oficios.
•    Los medios de transporte urbanos.


LA CIUTAT I EL CARRER / LA CIUDAD Y LA CALLE
2. LES TENDES/LAS TIENDAS
3. ELS OFICIS/LOS OFICIOS

 4. ELS MITJANS DE TRANSPORT/ LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada