dissabte, 6 de setembre de 2014

treball colze a colze amb les FAMÍLIES

Comencem un nou curs i amb ell molta tasca per davant... Una de les primeres i de les més importants són els contactes inicials amb les famílies dels alumnes que acompanyarem al llarg d'aquest any. 

Les famílies són la principal font d'informació en relació als seus fills i filles. Els pares i mares ens proporcionen una exel·lent base de dades sobre el nivell de desenvolupament dels xiquets/xiquetes i les seues habilitats i comportaments. I no només açò, sinó que també de les expectatives que ells tenen sobre els fills, allò que és més vital en la vida individual, per al desenvolupament de la quotidianitat familiar, etc. 

En la majoria d'ocasions, els professionals no comptem amb el punt de vista de la família a l'hora d'establir un pla de treball amb l'alumnat, la qual cosa fa que aquesta no contemple els aspectes de multidisciplinarietat que tant promulguem en el nostre dia a dia dins de l'àmbit escolar. Nosaltres, els professionals de bata blanca, traguem de la bareta màgica una recepta de habilitats que són les que necessita eixa persona com si saberem, més enllà de les portes de la institució en la que estem, com és la vida d'eixos nens, de la unitat familiar, les relacions, els temps... perillós aquest aspecte!.

Aleshores, aquest enfocament contemplaria a la FAMÍLIA con un agent més en l'establiment dels fins i objectius d'allò que anem a treballar amb els nostres xiquets i xiquetes.

Les entrevistes inicials són de significativa importància perquè a més de tota la informació que ens poden proporcionar, també ens poden ajudar en els següents aspectes:
- Crear tasques i rutines en la classe i en l'escola en general, tenint en compte les accions o tasques que l'alumnat realitza a casa.
- Avaluar el progrés a l'anar comparant i actualitzant les respostes al llarg de l'any. 
- Crear ambients en què l'alumnat es senta bé quan comencen les classes, evitant així angoixes, ansietats, pors, problemes disruptius i de conducta... etc.
- Tanmateix, crear una relació amb la família basada en la empatia, el respecte, l'acompanyament, l'escolta, el compromís...

Bé, després de tanta literatura, que de vegades ens costa tallar, comentar-vos que hem trobat un material interessant a tenir en compte a l'hora d'elaborar el guió d'entrevista de les coses que podem parlar amb les famílies en les reunions inicials. Si bé aquest tipus de material sempre hi ha que adaptar-lo a les característiques del context, de l'edat cronològica de l'alumnat, les seues característiques, etc, pot servir-nos de guia. Aquesta mostra està dirigida a alumnes amb TEA d'edats menudes. 
Esperem que vos ajude en la vostra tasca!.Empezamos un nuevo curso y con él mucha tarea por delante... Una de las primeras y de las más importantes son los contactos iniciales con las familias de los alumnos que acompañaremos a lo largo de este año. 
Las familias son la principal fuente de información en relación a sus hijos e hijas. Los padres y madres nos proporcionan una excelente base de datos sobre el nivel de desarrollo de los niños/niñas y sus habilidades y comportamiento. Y no sólo esto, sino que también de las expectativas que ellos tienen sobre los hijos, aquello que es más vital en la vida individual, para el desarrollo de la cotidianidad familiar, etc. 

En la mayoría de ocasiones, los profesionales no contamos con el punto de vista de la familia a la hora de establecer un plan de trabajo con nuestro alumnado, lo cual hace que esta no contemple los aspectos de multidisciplinariedad que tanto promulgamos en nuestro día a día dentro del ámbito escolar. Nosotros, los profesionales de bata blanca saquemos de la barita mágica una receta de habilidades que son las que necesita esa persona como si supiéramos, más allá de las puertas de la institución en la que estamos, como se la vida de esa persona, de la unidad familiar, las relaciones, los tiempos... peligroso este aspecto!.

Entonces, este enfoque contemplaría a la FAMILIA como un agente más en el establecimiento de los fines y objetivos de aquello que vamos a trabajar con nuestros niños y niñas.

Las entrevistas iniciales son de significativa importancia porque además de toda la información que nos pueden proporcionar, también nos pueden ayudar en los siguientes aspectos:
- Crear tareas y rutinas en la clase y en la escuela en general, teniendo en cuenta las acciones o tareas que el alumnado realiza en casa.
- Evaluar el progreso al ir comparando y actualizando las respuestas a lo largo del año. 
- Crear ambientes en que 'alumnado se sienta bien cuando empiezas las clases, evitando así angustias, ansiedades, miedos, problemas disruptivos y de conducta... etc.
- Crear una relación con la familia basada en la empatía, el respeto, el acompañamiento, la escucha, los compromisos...

Bien, después de tanta literatura, que a veces nos cuesta cortar, comentaros que hemos encontrado un material interesante a tener en cuenta a la hora de elaborar el guion de entrevista de las cosas que podemos hablar con las familias en las reuniones iniciales. Si bien este tipo de material siempre hay que adaptarlo a las características del contexto, de la edad cronológica del alumnado, sus características, etc. Esta muestra está dirigida a alumnas con TEA de edades tempranas. 

Esperamos que os ayude en vuestro trabajo!.

dimecres, 3 de setembre de 2014