dissabte, 25 de gener de 2014

què és una emergència comunicativa (i protocol d'actuació)

16.05 h. Aula de persones amb dificultats en la comunicació, usuàries de Sistemes Augmentatius de Comunicació.
És l'hora de pujar a l'autobús i ràpidament el personal de l'aula posa les jaquetes als xavals per tornar a casa. A punt d'eixir, sorpresa: ens hem equivocat i hem intercanviat les jaquetes de dues d'elles. Elles, que ho saben, no han dit res: no tenien el comunicador davant.

Aquesta confusió s'ha repetit altres vegades amb elements diferents (gots, taules, mantes, esmorzars...); però també al llarg de converses, amb persones que malinterpreten o sobreinterpreten el que la persona vol comunicar, i fins i tot amb qüestions més serioses (estar malalt, per exemple). De vegades el comunicador no estava disponible (per la situació: bany, postural...), altres no tenia bateria o no estaven entenent la demanda de comunicador.

Ha aplegat a un punt, que li hem posat nom a aquestes situacions: "emergències comunicatives", hem fet un protocol d'actuació per tal de saber com fer per a que l'adult se n'adone de que hi ha alguna cosa que no està funcionant correctament i fem xicotets "simulacres" pràcticament a diari amb diferents persones/situacions/contextos per tal de ser capaços de posar-los en pràctica sempre que ho necessiten. 


16.05 h. Aula de personas con dificultades en la comunicación, usuarias de Sistemas Aumentativos de Comunicación.

Es la hora de subir al autobús y rápidamente el personal del aula pone las chaquetas a los chavales para volver a casa. A punto de salir, sorpresa: nos hemos equivocado y hemos intercambiado las chaquetas de dos de ellas. Ellas, que lo saben, no han dicho nada: no tenían el comunicador delante.

Esta confusión se ha repetido otras veces con elementos diferentes (vasos, mesas, mantas, almuerzos...); pero también a lo largo de conversaciones, con personas que malinterpretan o sobreinterpretan lo que la persona quiere comunicar, e incluso con cuestiones más serias (estar enfermo, por ejemplo).
A veces el comunicador no estaba disponible (por la situación: baño, postural...), otros no tenía batería o no estaban entendiendo la demanda de comunicador.


Ha llegado a un punto, que le hemos puesto nombre a estas situaciones: "emergencias comunicativas", hemos hecho un protocolo de actuación para saber qué hacer para que el adulto se dé cuenta de que hay algo que no está funcionando correctamente y hacemos pequeños "simulacros" prácticamente a diario con diferentes personas/situaciones/contextos para ser capaces de ponerlos en práctica siempre que lo necesiten.

Vos el deixem ací per si a algú li serveix:
Os lo dejamos aquí por sí a alguien le sirve:

divendres, 10 de gener de 2014

eines de treball per a motòrics: Preparados, Listos, Switch!

Una aplicació senzillíssima que utilitze molt amb els meus alumnes amb discapacitat motriu és el Preparados, Listos, Switch! (PLS!) d'Antonio Sacco.
És una aplicació gratuïta que permet elaborar les teues pròpies activitats d'associació en 6 formats o plantilles diferents, que combinen imatges (representades a l'esquema amb cercles) i text (representat a l'esquema amb línies):

Una aplicación sencillísima que utilizo mucho con mis alumnos con discapacidad motriz es el Preparados, Listos, Switch! (PLS!) de Antonio Sacco.

Es una aplicación gratuita que permite elaborar tus propias actividades de asociación en 6 formatos o plantillas diferentes, que combinan imágenes (representadas en el esquema con círculos) y texto (representado en el esquema con líneas):
El PLS! permet ser utilitzat mitjançant selecció directa [per a aquells alumnes que empren el ratolí] o mitjançant escaneig automàtic [per a aquells que accedeixen a l'ordinador mitjançant un polsador].

Per a que es feu una idea vos deixe alguns exemples realitzats per mi, així podeu veure que aquestes 6 plantilles tenen una gran versatilitat:

El PLS! permite ser utilizado mediante selección directa [para aquellos alumnos que usan el ratón] o mediante barrido automático [para aquellos que acceden al ordenador mediante un pulsador].

Para que os hagáis una idea os dejo algunos ejemplos realizados por mí, así podéis ver que estas 6 plantillas tienen una gran versatilidad:


EXEMPLE FORMAT 1. En aquest cas, per a treballar el rellotge: 
EJEMPLO FORMATO 1. En este caso, para trabajar el reloj:


EXEMPLE FORMAT 2. En aquest cas, per treballar la lectura de paraules bisíl·labes:
EJEMPLO FORMATO 2. En este caso, para trabajar la lectura de palabras bisílabas:

EXEMPLE FORMAT 3. En aquest cas, per reforçar consciència fonològica:
EJEMPLO FORMATO 3. En este caso, para reforzar conciencia fonológica:

EXEMPLE FORMAT 4. En aquest cas, activitat per treballar el capacisme: 
EJEMPLO FORMATO 4. En este caso, actividad para trabajar el capacismo:

EXEMPLE FORMAT 5. En aquest cas, per treballar les monedes i el seu valor:
EJEMPLO FORMATO 5. En este caso, para trabajar las monedas y su valor:Pense que l'aplicació Preparados, Listos, Switch! és tan senzilla d'utilitzar que no li calen ni explicacions, però per si de cas Antonio Sacco ha fet un manual curtet i directe.

L'única cosa que heu de tindre en compte quan utilitzeu imatges és que han d'estar en format bmp, jpg o gif; si utilitzeu els pictogrames d'ARASAAC, per exemple, els heu de convertir ja que aquestos estan en format png. Hi ha molts programes que fan això (per exemple, l'Image converter) i també es pot fer online (poc pràctic per convertir els milers de pictos que ja tenen a ARASAAC)Creo que la aplicación Preparados, Listos, Switch! es tan sencilla de utilizar que no le hacen falta ni explicaciones, pero por si acaso Antonio Sacco ha hecho un manual corto y directo.

Lo único que tenéis que tener en cuenta cuando utilicéis imágenes es que tienen que estar en formato bmp, jpg o gif; si utilizáis los pictogramas de ARASAAC, por ejemplo, los tenéis que convertir puesto que estos están en formato png. Hay muchos programas que hacen esto  (por ejemplo, el Image Converter) y también se puede hacer online (poco práctico para convertir los miles de pictos que ya tienen en ARASAAC).
Vos deixe ací una carpeta amb algunes de les activitats que he fet per als meus alumnes últimament, per si vos serveixen per treballar amb els vostres. Animeu-vos a fer les vostres pròpies activitats, es tarda 15min!


Os dejo aquí una carpeta con algunas de las actividades que he hecho para mis alumnos últimamente, por si os sirven para trabajar con los vuestros. Animaos a hacer vuestras propias actividades, ¡se tarda 15min!


atenció! molt important! per poder veure les aplicacions cal descarregar l'activitat i la carpeta que conté les imatges (té el mateix nom, però heu de passar les pàgines del box per a aplegar fins a elles); si només descarregueu l'activitat no la podreu obrir!

atención! muy importante! para poder ver las aplicaciones hay que descargar la actividad y la carpeta que contiene las imágenes (tiene el mismo nombre, pero tenéis que pasar las páginas del box para llegar hasta ellas); si sólo descargáis la actividad no la podréis abrir!DESCARREGUEU ACÍ/ DESCARGAD AQUÍ