material didàctic

A aquest bloc pots trobar material per atendre els alumnes amb diversitat funcional, de tant en tant teòric i majoritàriament pràctic. Per tal de facilitar la búsqueda, ací els teniu:

En este blog puedes encontrar material para atender a los alumnos con diversidad funcional, tanto teórico como, sobretodo, práctico. Para facilitar la búsqueda, aquí los tenéis: