dilluns, 21 de març de 2011

ESTRUCTURACIÓ espacial i temporal

Per començar amb el blog, em sembla interessant compartir aquest grup de treball, que vaig fer el curs passat; un dels temes que tracta és l'estructuració espacial i temporal, aspectes bàsics per garantir un funcionament autònom dels alumnes (especialment aquells amb una diversitat funcional més greu) a l'aula i al centre.

Para empezar con el blog, me parece interesante compartir este grupo de trabajo que hice el curso pasado; uno de los temas que trata es la estructuración espacial y temporal, aspectos básicos para garantizar un funcionamiento autónomo de los alumnos (especialmente de aquellos con una diversidad funcional más grave) tanto en el aula como en el centro.