diumenge, 21 d’abril de 2013

més comprensió audiovisual (adolescent!)


Com ja vam comentar a aquesta entrada, estem treballant la comprensió audiovisual dels nostres alumnes, mitjançant curtmetratges, trailers de pel·lícules, fragments de sèries…  
El que fem és visualitzar el curt, llegir les preguntes que hem de respondre, tornar-lo a visualitzar, fer un resum oral (o amb SAC) per comprovar el grau de comprensió i respondre les preguntes. Quan l’alumne es mostra dubitatiu, tornem a posar-li el fragment, i anem reformulant-lo i explicant-li’l oralment per tal que l’entenga.
Vos deixem dos exemples amb sèries que els agraden a les nostres alumnes i amb les preguntes de comprensió amb pictos.  

Como ya comentamos en esta entrada, estamos trabajando la comprensión audiovisual de nuestros alumnos, mediante cortometrajes, trailers de películas, fragmentos de series…
Lo que hacemos es visualizar el corto, leer las preguntas que tenemos que responder, volverlo a visualizar, hacer un resumen oral (o con SAC) para comprobar el grado de comprensión y  responder las preguntas. Cuando el alumno se muestra dubitativo, volvemos a ponerle el fragmento, y vamos reformulándolo y explicándoselo oralmente para que lo entienda.
Os dejamos dos ejemplos con las series que les gustan a nuestras alumnas y con las preguntas de comprensión con pictos.
 

icarly:
podeu veure el capítol online ací (on posa "parte 1"), només fins el minut 2.35.
podéis ver el capítulo online aquí (donde pone "parte 1"), sólo hasta el minuto 2.35.victorious
podeu veure el capítol online ací (on posa "parte 1"), és només fins al minut 4.
podéis ver el capítulo online aquí (donde pone "parte 1"), es sólo hasta el minuto 4.
divendres, 19 d’abril de 2013

cursos de formació

Últimament ens està aplegant informació sobre moltíssims cursos de formació, la compartim per si vos interessa:
Últimament no está llegando información sobre muchísimos cursos de formación,  la compartimos por si os interesa:


El dissabte 27 d'Abril hi ha dues alternatives:
El sábado 27 de Abril hay dos alternativas:

- La 7a Jornada dels amics de l'autisme d'Aspau: "Porque crecemos", a València.
- La 7ª Jornada de los amigos del autismo de Aspau "Porque crecemos", en València.
- o la III Jornada Socioeducativa basada en bones pràctiques d'Asindown, a València.
- o la Jornada Socioeducativa basada en buenas prácticas de Asindown, en València.
Planeta Imaginario també realitzarà cursos a València:
-  El 3, 4 i 5 de Maig el Curs d'Aproximació a la Intervenció primerenca, intensiva i conductual a l'autisme, que ja van realitzar el curs passat (jo el vaig fer, i el recomane).
- I el 31 de Maig, 1 i 2 de Juny el curs: “Procediments avançats. Especialització en l'ensenyament del llenguatge, el joc i la reducció de comportaments inapropiats".

Planeta Imaginario también realizará cursos en València:
-  El 3, 4 y 5 de Mayo el Curso de Aproximación a la Intervención temprana, intensiva y conductual en autismo, que ya realizaron el curso pasado (yo lo hice, y lo recomiendo).
- Y el 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio el curso: “Procedimentos avanzados. Especialización en la enseñanza del lenguaje, el juego y la reducción de comportamientos inapropiados". 

El cap de setmana del 17 i 18 de Maig els nostres amics d'ARASAAC participaran a unes jornades organitzades pel CPEE Antonio Sequeros d'Oriola.
El fin de semana del 17 y 18 de Mayo nuestros amigos de ARASAAC  participaran en unas jornadas organizadas por el CPEE Antonio Sequerosde Orihuela.

Més endavant, el 21 i 22 de Juny, ATTEM organitza un curs sobre Alteracions en els mecanismes de la interacció social, a València.
Más adelante, el 21 y 22 de Junio, ATTEM organiza un curso sobre Alteraciones en los mecanismos de la interacción social, en València.
I per últim les jornades de baix cost organitzades pel CEAPAT d'Albacete, que aquest any seran el 12 i 13 de Juliol, a les quals hem anat ja en dues ocasions (ho podeu llegir ací) i recomanem moltíssim, i a més aquest any participem amb un taller sobre materials TEACCH de baix cost.

Y por último, las jornadas debajo coste organizadas por el CEAPAT de Albacete, que este año seran el 12 y 13  de Julio, a las cuáles hemos ido ya dos veces (lo podéis leer aquí)  y recomendamos mucho, y además este año participamos en un taller sobre materiales TEACCH de bajo coste.

dijous, 18 d’abril de 2013

PASAPALABRA amb notebook per a PDI

Encara que tractem, en moltes ocasions, de ser originals, en la recerca en la web per treure informació, te n'adones que ja hi ha algú que també ho ha pensat i fet per tu. 
I en aquest cas m'ha passat quan he volgut fer un joc de pasapalabra per al meu alumnat, la web està replet d'aquest recurs!. 
Així i tot, he realitzat una activitat adaptada a les característiques de l'alumnat i individualitzada tant a ells com al context. Aquesta activitat està en format notebook per a PDI.
En aquest material podeu trobar una diapositiva de presentació amb l'imatge i sintonia del programa; una altra en la que ja es mostra el joc del rosco; i una última amb el mateix joc però amb la possibilitat d'escriure la palabra, per treballar la lecto-escriptura. 
Encara que aquesta activitat no la podreu utilitzar, si que vos mostra un model que podeu modificar i adaptar-ho al vostre alumnat i context. 
Els ha encantat i s'ha han passat genial amb aquest joc!. 


Aunque tratamos, en muchas ocasiones, de ser originales en nuestro trabajo diario, en la búsqueda en la web para extraer información, te das cuenta que ya hay alguien que también lo ha pensado y hecho por tí.
Y en este caso me ha pasado cuando he querido hacer el juego de pasapalabra para mi alumnado, la web está repleto de actividades con este recurso!.
Aun así, he realizado una actividad adaptada a las características del alumnado e individualizada tanto a ellos como al contexto. Esta actividad está en formato notebook para PDI.
En este material podéis encontrar una diapositiva de presentación con la imagen y sintonía del programa; otra en la que ya se muestra el juego del rosco; y una última con el mismo juego pero con la posibilidad de escribir la palabra, para trabajar la lecto-escritura.
Aunque esta actividad no la podréis utilizar, sí que os muestra un modelo que podéis modificar y adaptarlo a vuestro alumnado y contexto.

Les ha encantado y se ha han pasado genial con este juego!.

VISUALITZA/VISUALIZA:


DESCARREGA/DESCARGA:

dimecres, 10 d’abril de 2013

PÀGINA WEB AMB ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ.

Vos deixem, per si vos pot ser de profit, un enllaç que vos pot servir d'interés per treballar la comprensió oral a l'aula a través d'un mitja audiovisual molt atractiu per al nostre alumnat com és el televisiu mitjançant anuncis publicitaris, informatius, trailers de cinema i reportatges. També hi ha un apartat de vocabulari i gramàtica. 
Encara que la pàgina està destinada per aprendre la nostra llengua a persones estrangeres que volen aprendre-la també ens servirà per als nostres alumnes.


Os dejamos, por si os puede ser de provecho, un enlace que os puede ser de interés para trabajar la comprensión oral en el aula a través de un media audiovisual muy atractivo para nuestro alumnado como es el televisivo mediante anuncios publicitarios, informativos, trailers de cine y reportajes. También hay un apartado de vocabulario y gramática.

Aunque la página está destinada para aprender nuestra lengua a personas extranjeras que quieren aprendrerla también nos servirá para nuestros alumnos.