divendres, 19 d’abril de 2013

cursos de formació

Últimament ens està aplegant informació sobre moltíssims cursos de formació, la compartim per si vos interessa:
Últimament no está llegando información sobre muchísimos cursos de formación,  la compartimos por si os interesa:


El dissabte 27 d'Abril hi ha dues alternatives:
El sábado 27 de Abril hay dos alternativas:

- La 7a Jornada dels amics de l'autisme d'Aspau: "Porque crecemos", a València.
- La 7ª Jornada de los amigos del autismo de Aspau "Porque crecemos", en València.
- o la III Jornada Socioeducativa basada en bones pràctiques d'Asindown, a València.
- o la Jornada Socioeducativa basada en buenas prácticas de Asindown, en València.
Planeta Imaginario també realitzarà cursos a València:
-  El 3, 4 i 5 de Maig el Curs d'Aproximació a la Intervenció primerenca, intensiva i conductual a l'autisme, que ja van realitzar el curs passat (jo el vaig fer, i el recomane).
- I el 31 de Maig, 1 i 2 de Juny el curs: “Procediments avançats. Especialització en l'ensenyament del llenguatge, el joc i la reducció de comportaments inapropiats".

Planeta Imaginario también realizará cursos en València:
-  El 3, 4 y 5 de Mayo el Curso de Aproximación a la Intervención temprana, intensiva y conductual en autismo, que ya realizaron el curso pasado (yo lo hice, y lo recomiendo).
- Y el 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio el curso: “Procedimentos avanzados. Especialización en la enseñanza del lenguaje, el juego y la reducción de comportamientos inapropiados". 

El cap de setmana del 17 i 18 de Maig els nostres amics d'ARASAAC participaran a unes jornades organitzades pel CPEE Antonio Sequeros d'Oriola.
El fin de semana del 17 y 18 de Mayo nuestros amigos de ARASAAC  participaran en unas jornadas organizadas por el CPEE Antonio Sequerosde Orihuela.

Més endavant, el 21 i 22 de Juny, ATTEM organitza un curs sobre Alteracions en els mecanismes de la interacció social, a València.
Más adelante, el 21 y 22 de Junio, ATTEM organiza un curso sobre Alteraciones en los mecanismos de la interacción social, en València.
I per últim les jornades de baix cost organitzades pel CEAPAT d'Albacete, que aquest any seran el 12 i 13 de Juliol, a les quals hem anat ja en dues ocasions (ho podeu llegir ací) i recomanem moltíssim, i a més aquest any participem amb un taller sobre materials TEACCH de baix cost.

Y por último, las jornadas debajo coste organizadas por el CEAPAT de Albacete, que este año seran el 12 y 13  de Julio, a las cuáles hemos ido ya dos veces (lo podéis leer aquí)  y recomendamos mucho, y además este año participamos en un taller sobre materiales TEACCH de bajo coste.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada