diumenge, 18 de desembre de 2011

ensenyar a jugar

Aquest any m'he adonat que un dels aspectes que em semblen més complicats de treballar amb xiquets amb diversitat funcional és el joc. En la resta de xiquets sembla que "automàticament" aprenen a jugar, recreant situacions i imaginant-ne de noves, amb objectes d'allò més diversos. Amb molts alumnes amb diversitat funcional la conducta de joc està alterada,  i les joguines s'utilitzen però d'una forma mecànica i ritualitzada (aliniar objectes, fer rodar pilotes...) que els proporciona plaer durant mooooltes hores. Però això no és jugar.
Per a mi no es tracta de que eixes acciones estiguen malament, sino que formen part del procés d'aprenentatge d'una conducta de joc més imaginativa, comunicativa, mitjançant la qual podem ajudar al desenvolupament integral del xiquet/a. 

Este año me he dado cuenta de que uno de los aspectos que me parecen más complicados de trabajar con niños con diversidad funcional es el juego. En el resto de niños parece que "automáticamente" aprenden a jugar, recreando situaciones e imaginando de nuevas, con objetos de lo más diversos. En muchos alumnos con diversidad funcional la conducta de juego está alterada, y los juguetes se utilizan pero de una forma mecánica y ritualizada (alinear objetos, hacer rodar pelotas...) que les proporciona placer durante muuuuchas horas. Pero esto no es jugar. Para mí no se trata de que esas accionas estén mal, sinó que forman parte del proceso de aprendizaje de una conducta de juego más imaginativa, comunicativa, mediante la cual podemos ayudar al desarrollo integral del niño/a.


Aquest article, escrit per Bertha, mare d'un xiquet amb autiste de 3anys, que reflexiona al voltant de l'acció d'alinear, em sembla molt encertat. Comprendre la persona amb autisme és el primer pas per començar a treballar desde el respecte però amb firmesa. Punxeu ací per llegir-lo.
Altra persona que m'ha ajudat molt a entendre com treballar el joc amb els meus alumnes és Anabel Cornago, al Sonido de la Hierba al Crecer. El seu llibre sobre el joc és bàsic, podeu descarregar-se'l ací. I la resta d'articles sobre el joc al seu blog són simplement fantàstics.
També m'ha ajudat moltíssim el capítol dedicat al joc del llibre Los niños pequeños con autismo, de l'equipo Deletrea, editorial CEPE. Podeu llegir el capítol ací: 

Este artículo, escrito por Bertha, madre de un niño con autismo de 3años, que reflexiona alrededor de la acción de alinear, me parece muy acertado. Comprender a la persona con autismo es el primer paso para empezar a trabajar desde el respeto pero con firmeza. Pinchad aquí para leerlo.
Otra persona que me ha ayudado mucho a entender como trabajar el juego con mis alumnos es Anabel Cornago, del Sonido de la Hierba al Crecer. Su libro sobre el juego es básico, podéis descargarlo aquí. Y el resto de artículos sobre el juego en su blog son simplemente fantásticos.
También me ha ayudado muchísimo el capítulo dedicado al juego del libro Los niños pequeños con autismo, del equipo Deletrea, editorial CEPE. Podéis leer el capítulo aquí:A l'aula treballem el joc a ambients naturals: l'esplai i el racó del joc a l'aula quan acaben de treballar, però també dediquem moments a "entrenar" com fer-ho. Materials com el potato o ninots imamtats per vestir ens han servit per copiar models, i materials com els que us mostro a les fotos han servit per començar a fer coses diferents a les que fan de forma espontània amb les joguines:

En el aula trabajamos el juego en ambientes naturales: el patio y el rincón del juego del aula cuando acaban de trabajar en mesa, pero también dedicamos momentos a "entrenar" como hacerlo. Materiales como el Sr. Potato o muñecos imantados para vestir nos han servido para copiar modelos, y materiales como los que os muestro en las fotos han servido para empezar a hacer cosas diferentes a las que hacen de forma espontánea con los juguetes:

joc de pescar

joc de cotxes


Estem fent més escenaris d'aquestos (transportar animals a la granja, portar gent a la ciutat amb l'autobús...), anirem mostrant-vos-els al bloc. 
Si heu treballat de forma similar, o teniu més idees per fer aquestos o altres materials de joc ja ens dieu. Estem en procés d'aprenentatge!

Estamos haciendo más escenarios de este tipo (transportar animales a la granja, traer gente a la ciudad con el autobús...), iremos mostrándooslos en el blog .
Si habéis trabajado de forma similar, o tenéis más ideas para hacer estos u otros materiales de juego ya nos decís. ¡Estamos en proceso de aprendizaje!

dimecres, 30 de novembre de 2011

contes de tela

Altres idees per fer regals que potencien la imaginació dels xiquets -i la nostra habilitat cosidora. Si punxeu a cada imatge anireu a la pàgina d'on està extreta, i podeu treure més idees:

Otras ideas para hacer regalos que potencien la imaginación de los niños -y nuestra habilidad para coser. Si pincháis sobre cada imagen iréis a la página de dónde se ha extraído, y podréis ver más ideas:
trencaclosques, vist a: craftychiclyric.blogspot.com
carreteres, vist a: homemadebyjill.blogspot.com


vestir la nina, vist a: Theemptybobbinsewing.com

un senyor Potato, vist a: kleighfordblog.com
un d'Star Wars, vist a juliegillrie.blogspot.com

dimarts, 29 de novembre de 2011

les joguines i la imaginació


Miguel Brieva, www.clismon.net

Hi ha alternatives més ecològiques, més econòmiques, més originals... on la imaginació dels xiquets juga un paper fonamental, tant en l'elaboració de la joguina com en l'ús que li dòna.
Enllace unes quantes pàgines on podeu veure molts exemples (punxeu damunt de les llegendes de cada imatge):

Hay alternativas más ecológicas, más económicas, más originales... en las cuáles la imaginación de los niños juega un papel fundamental, tanto en la elaboración del juguete como en el uso que le da.
Enlazo unas cuántas páginas dónde podéis ver muchos ejemplos (pinchad sobre las leyendas de cada imagen):

idees molt interessants (jocs de taula, moblets per a cases de joguines, materials didàctics...) organitzades per materials
moltíssims exemples, amb categories de joguines per experimentar la ciència.

el blog d'una família que educa a casa, i crea situacions i materials de joc i aprenentatge
jocs de taula i de carrer amb materials reciclats
casetes, coets espacials, robots, telèfons... amb cartró i altres materials de rebuig

dijous, 24 de novembre de 2011

lectura de frases

Tot i que creguem en l'aprenentatge de la lecto-escriptura dins el context natural, i de forma funcional, quan volem que l'alumne agafe agilitat i fluidesa, pot convindre afegir activitats puntuals de treball individual com les següents. 

A pesar de que creemos en el aprendizaje de la lecto-escritura  dentro del contexto natural, y de forma funcional, cuando queremos que el alumno coja agilidad y fluidez, puede convenir añadir actividades puntuales de trabajo individual como las siguientes.

Pintar un dibuix seguint instruccions:
Pintar un dibujo siguiendo instrucciones:

Llegir les frases que acompanyen un dibuix i dir si són vertaderes (sí) o falses (no):
Leer las frases que acompañan a un dibujo y decir si son verdaderas (sí) o falsas (no):

Triar, d'entre dues, la frase que s'adhiu al dibuix:
Elegir, entre dos, la frase adequada al dibujo:

castellà
castellano

català
catalán

Una miqueta més difícil, entre tres frases triar la correcta:
Un poco más difícil, elegir entre tres frases la correcta:

I finalment entre quatre (pot ser correcta més d'una):
Y finalmente entre cuatro (más de una puede ser correcta):

dimarts, 22 de novembre de 2011

buenas prácticas


foto de C. Vazquez
No es lo mismo llevar 30 años en esto [por intervención en autismo] que llevar 1 año repetido 30 veces.
  
 durante su ponencia en el II Congreso Internacional de Autismo

dissabte, 19 de novembre de 2011

Horari d'anticipació

La funció primordial de la comunicació és subministrar informació. En els diferents entorns en els quals interacciona la persona amb diversitat funcional:

- La majoria d'informació es dóna verbalment.

- Amb freqüència s'assumeix que coneixen o recorden una informació específica, amb la qual cosa no se'ls proporcionen dades necessàries per a la comprensió de certes situacions, la planificació del seu dia a dia o el funcionament autònom.

Les ajudes visuals, tals com els horaris, són eines on la funció primordial és subministrar informació de forma lògica, estructurada i seqüencial que els ajudi a manejar esdeveniments del dia i situacions concretes.

Presentar la informació de forma visual en suports com els horaris els ajuda a establir i mantenir l'atenció; subministra informació de tal forma que es pot integrar ràpida i fàcilment; aclareix la informació verbal; proveeix una manera concreta d'ensenyar conceptes  com el temps, seqüència i causa/efecte; proporciona informació per acceptar i comprendre el canvi; serveix com a suport a les transicions entre activitats.

Els horaris oferiran informació com:

- El que està succeint; activitats regulars i diferents a les quals es solen donar.

- Aquelles activitats que no es realitzaran.

- La seqüència d'esdeveniments.

- Els canvis.

- El lloc on es desenvoluparà l'activitat.
La función primordial de la comunicación es suministrar información. En los diferentes entornos en los que interacciona la persona con diversidad funcional:

- La mayoría de información se da verbalmente.

- Con frecuencia se asume que conocen o recuerdan una información específica, con lo cual no se les proporcionan datos necesarios para la comprensión de ciertas situaciones, la planificación de su día a día o el funcionamiento autónomo.

Las ayudas visuales tales como los horarios son herramientas cuya función primordial es suministrar información de forma lógica, estructurada y secuencial que les ayude a manejar eventos del día y situaciones concretas.

Presentar la información de forma visual en soportes tales como los horarios les ayuda a establecer y mantener la atención; suministra información de tal forma que se puede integrar rápida y fácilmente; clarifica la información verbal; provee una manera concreta de enseñar conceptos tales como tiempo, secuencia y causa/efecto; proporciona información para aceptar y comprender el cambio; sirve como apoyo a las transiciones entre actividades.

Los horarios ofrecerán información como:

- lo que está sucediendo; actividades regulares y diferentes a las que suelen suceder.

- aquellas actividades que no se realizarán.

- la secuencia de eventos.

- los cambios.

- el sitio donde se desarrollará la actividad.

dijous, 17 de novembre de 2011

ens n'anem!

Doncs això, no és habitual que coincidim les quatre blogueres (de fet, ha passat en comptadetes ocasions) i estic molt contenta de poder compartir aquestos dies amb vosaltres. Em sembla que el nivell de frikisme assolirà fites històriques, i no ho dic només per les ponències, sino per l'oportunitat que tindrem -i que ben segur aprofitarem al màxim- de compartir dubtes, experiències, nous materials, lectures interessants, anècdotes... Amb vosaltres tres, cada conversa és un aprenentatge. Ja ho teniu tot a la maleta?
Us contem coses a la tornada!


Pues eso, no es habitual que coincidamos las cuatro blogueras (de hecho, ha pasado en contadas ocasiones) y estoy muy contenta de poder compartir estos días con vosotras. Me parece que el nivel de frikismo llegará a cifras históricas, y no lo digo sólo por las ponencias, sino por la oportunidad que tendremos -y que seguro que aprovechamos al máximo- de compartir dudas, experiencias, nuevos materiales, lecturas interesantes, anécdotas... Con vosotras tres, cada conversación es un aprendizaje. ¿Ya lo tenéis todo en la maleta?
¡Os contaremos cosas a la vuelta!

dimecres, 16 de novembre de 2011

més oci i temps lliure... la biblioteca!

Us deixe més activitats relacionades amb el treball funcional en l'escola sobre del coneixement de recursos de l'entorn que poden ser profitosos per al nostre alumnat en els moments d'oci i temps lliure.Os dejo más actividades relacionadas con el trabajo funcional en la escuela sobre el conocimiento de recursos del entorno que puede ser provechoso para nuestro alumnado en momentos de ocio y tiempo libre.

dimarts, 15 de novembre de 2011

unidad didáctica la casa

Fent "neteja tecnològica" a l'ordinador he trobat una unitat didàctica que vaig fer fa molts anys, quan donavem castellà per a dones immigrades i encara no existia ARASAAC. Així que vaig agafar materials de molts llocs, i vaig anar conformant la meua pròpia unitat... És per a persones adultes, però segur que podeu aprofitar algunes parts:


Haciendo "limpieza tecnológica" en el ordenador he encontrado una unidad didáctica que hice hace muchos años, cuando dábamos castellano para mujeres inmigradas y todavía no existía ARASAAC. Así que cogí materiales de muchos sitios y fui conformando mi propia unidad... Es para personas adultas, pero seguro que podéis aprovechar algunas partes.

dilluns, 14 de novembre de 2011

Curs de formació en CedinINTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
 (CURSO TEORICO-PRACTICO DE 90 HORAS)

A) Parte Teórica
- 3 de Diciembre del 2011 Comprender la mente de la persona con autismo como prerrequisito para la intervención.
Se analizará el perfil cognitivo y conductual de las personas con autismo para saber cómo intervenir con ellas. Nuestro conocimiento sobre el Trastorno del Espectro del Autismo es imprescindible para ajustar las estrategias de intervención
- 17 de Diciembre del 2011 Importancia de una evaluación específica para elaborar un Programa Individual de intervención.
Se comentarán algunos procedimientos de evaluación específicos que ayudan a realizar programaciones individualizadas.
- 14 de Enero del 2012 Estrategias básicas de intervención y Modelos de Intervención.
Se informará sobre algunos procedimientos básicos de intervención: Modificación de Conducta, TEACCH, Modelo DIR.
-28 de Enero del 2011 Importancia de la estructura. Adaptación de materiales.
La importancia de la estructuración física y temporal es imprescindible para que las personas con autismo se adapten al entorno; por tanto, se informará sobre estrategias para desarrollar la independencia , la flexibilidad y el sentido de la actividad de las personas con autismo.
- 11 de Febrero del 2012 Intervención en Comunicación. Sistemas Alernativos y Aumentativos
Se explicarán procedimientos de intervención dirigidos a niños no verbales para favorecer la comunicación.
- 25 de Febrero del 2012 Intervención en Comunicación y Lenguaje de niños verbales
Se analizará el perfil comunicaitvo de los niños verbales, aportando ideas y sugerencias de intervención.
- 3 de Marzo del 2012 El Desarrollo Social. Estrategias de intervención
Se expondrán estrategias para desarrollar la atención conjunta, el juego; así como el desarrollo de habilidades de adaptación y ajuste social.
- 10 de Marzo del 2012 Problemas de Conducta. Que hacer
Las personas con TEA son muy susceptibles de presentar problemas de conducta, siendo este un aspecto nuclear de intervención. Se hará una reflexión sobre las causas de dichos problemas como requisito básico para desarrollar un plan de intervención global


B) Parte Práctica. Se realizarán 3 actividades:

* Visionado de sesiones reales en el centro: 40 horas totales entre Marzo y Mayo
Los asistentes que participen en esta parte del curso podrán asistir 40 horas al centro para visualizar sesiones de intervención reales, tras un horario previamente establecido con cada asistente. El horario establecido podrá ser de mañana, tarde o alterno; pero una vez establecido no podrá ser cambiado. Si el asistente no acude a las sesiones prefijadas, éstas no serán descontadas del coste del curso, ni cambiadas de fecha.

* Tutorías Grupales: 9 horas totales
Se realizarán 3 sesiones de tutorías grupales, de 3 de duración cada una, el último sábado de cada mes entre Marzo-Mayo. Durante estas sesiones se podrán discutir aspectos relacionados con la intervención observada; así como aspectos teóricos relacionados con la temática desarrollada a lo largo del curso.
* Elaboración de materiales: 9 horas totales

Cada asistente tendrá que elaborar tres materiales adaptados a las características del perfil del niño asignado y entregarlo junto con una ficha descriptiva.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

  • Curso dirigido a estudiantes y profesionales interesados en formarse en el ámbito de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).
  • Dirigido por: Dolores Garrote. Psicóloga y Directora de CEDIN
  • Duración: Parte Teórica: Diciembre-Marzo de 2011-12, con un total de 32 horas
  • Parte Práctica: Marzo-Junio del 2012, con un total de 58 horas
  • Horario: Parte Teórica: Sábados de 10 a 14 h
  • Parte Práctica: 40 horas a determinar con cada asistente, dentro del horario de intervención del centro.
  • Tutorias Grupales: el último sábado de cada mes, desde Marzo a Mayo, en horario de 10-13 h
  • Elaboración de materiales: actividad no presencial
Lugar: CEDIN, C/ Salvador Pau, 38, bajo dcha.
Precio: Si se realiza sólo la parte teórica: 250 €.
Si se realiza la parte teórica y la parte práctica: 500 €
Para realizar la parte práctica es imprescindible realizar la parte teórica.
Las personas interesadas en asistir al curso deberán preinscribirse antes del 28 de Octubre de 2011.
El curso se realizará si se inscriben un mínimo de 10 personas

diumenge, 13 de novembre de 2011

diccionari bimodal V: el nadal

A poc més d'un mes per començar les vacances de Nadal, us deixem un altre apartat del diccionari bimodal, molt apropiat per a aquestes dates. 


A poco más de un mes para empezar las vacaciones de Navidad, os dejamos otro apartado del diccionario bimodal, muy apropiado para estas fechas.

dimarts, 8 de novembre de 2011

Oci i temps lliure a l'escola

L'Oci i Temps Lliure és una de les principals vies d'integració, al mateix temps que ofereix grans perspectives de reforç i de complement a la resta d'activitats (ja siguin laborals, educatives o de qualsevol altra índole), per a les persones amb diversitat funcional; tenint en compte, que són més escasses les seves possibilitats de gaudir del temps d'oci, devem potenciar i treballar per proporcionar-los els recursos necessaris perquè tinguin les mateixes possibilitats, que la resta de joves a participar en la vida social i comunitària.

El nostre benestar depèn en gran part d'unes relacions socials satisfactòries, i per a això l'àmbit de l'oci juga un paper rellevant. La importància de l'oci i l'interès per articular mesures que garanteixin el lliure accés a ell de totes les persones es contempla àmpliament en la normativa internacional i estatal, ja que l'oci és un dret humà bàsic. És molt més que temps sense ocupació, té a veure amb la qualitat de vida, amb el sentit de satisfacció i de realització personal.

I aquestes línies justifiquen el nostre objectiu quan decidim incorporar aquesta àrea dins del currículum escolar: la de facilitar les eines necessàries perquè els nostres xavals puguen gaudir del seu temps lliure de la forma més autònoma i normalitzada possible, afavorint així la seva plena incorporació i participació en la societat en tots els seus àmbits, i contribuint al seu desenvolupament integral.

Vos deixe un material que espere que vos agrade i vos siga de profit hi ha dos activitats diferents i dos nivells diversificats en funció de les competències dels alumnes.
El ocio y tiempo libre es una de las principales vías de integración, al mismo tiempo que ofrece grandes perspectivas de refuerzo y de complemento al resto de actividades (ya sean laborales, educativas o de cualquier otra índole) para las personas con diversidad funcional; teniendo en cuenta que son más escasas sus posibilidades de disfrutar del tiempo de ocio, debemos potenciar y trabajar en proporcionarles los recursos necesarios para que tengan las mismas posibilidades que el resto de jóvenes a participar en la vida social y comunitaria. 

Nuestro bienestar depende en gran parte de unas relaciones sociales satisfactorias, y para ello el ámbito del ocio juega un papel relevante. La importancia del ocio y el interés por articular medidas que garanticen el libre acceso a él de todas las personas se contempla ampliamente en la normativa internacional y estatal, ya que el ocio es un derecho humano básico. Es mucho más que el tiempo sin ocupación, tiene que ver con la calidad de vida, con el sentido de satisfacción y de realización personal.

Y éstas líneas justifican nuestro objetivo cuando decidimos incorporar esta área dentro del curriculum escolar: la de facilitar las herramientas necesarias para que nuestros chavales pudieran disfrutar de su tiempo libre de la forma más autónoma y normalizada posible, favoreciendo así su plena incorporación y participación en la sociedad en todos sus ámbitos, y contribuyendo a su desarrollo integral.

Os dejo un material que espero que os guste y os sea de provecho. Hay dos actividades diferentes y dos niveles diversificados en función de las competencias de los alumnos.

dilluns, 7 de novembre de 2011

VIII Jornades tècniques sobre discapacitat auditiva

La nostra corresponsal a Castelló, Patri, ens ha informat que els dies 25 i 26 de Novembre Aspas-Castelló (una associació de pades i mares de xiquets/etes amb discapacitat auditiva) ha organitzat les "VIII Jornades tècniques sobre discapacitat auditiva. Avanços tècnic-educatius". Ací teniu més informació:

Nuestra corresponsal en Castellón, Patri, nos ha informado de que los días 25 y 26 de Noviembre Aspas-Castelló (una asociación de padres y madres de niños/as con discapacidad auditiva) ha organizado las "VIII Jornadas técnicas sobre discapacidad auditiva. Avances técnico-educativos". Aquí tenéis más información.

divendres, 4 de novembre de 2011

Jornades Suport Conductual Positiu

L'associació ATTEM (Asociació per a xiquets amb trastorns del desenvolupament) en col·laboració amb la Conselleria d'Educació organitza unes jornades sobre "Intervenció educativa en alumnes amb problemes de conducta: Suport Conductual Positiu" que ens semblen molt interessants.

Són el dissabte 26 de Novembre a València, i costen 30€ (gratuït per a associats de ATTEM). Us deixem la informació per si podeu anar:La Asociación ATTEM en colaboración con la Conselleria de Educación organiza unas jornadas sobre “Intervención educativa en alumnos con problemas de conducta: Apoyo Conductual Positivo" que nos parecen muy interesantes.

Se celebrará el próximo sábado 26 de Noviembre en Valencia, y cuestan 30 € (gratuito para asociados de ATTEM). Os dejamos la información por si podéis ir.

dijous, 27 d’octubre de 2011

Objectes reals per anticipar o narrar

Que els alumnes amb plurideficiència o un grau d'afectació cognitiva greu participen a l'activitat de comunicació en grup, de contar què han fet durant el cap de setmana als seus companys, és un repte per a nosaltres que hem volgut compartir amb els pares dels nostres alumnes. Com es pot muntar un panell per a contar el cap de setmana amb objectes reals? Quins objectes triem? 

Que los alumnos con plurideficiencia o  un grado de afectación cognitiva grave participen en la actividad de comunicación en grupo de contar qué han hecho durante el fin de semana a sus compañeros es un reto para nosotras, que hemos querido compartir con los padres de nuestros alumnos. ¿Cómo se puede montar un panel para contar el fin de semana con objetos reales? ¿Qué objetos elegimos?


Nosaltres els hem explicat el que utilitzem a l'aula per a anticipar les activitats diàries, que vindria a ser l'equivalent escolar de contar el cap de setmana. Ací teniu unes imatges de dos tipus d'anticipadors amb objectes reals i els objectes que emprem per a cada activitat:

Nosotras les hemos explicado lo que utilizamos en el aula para anticipar las actividades diarias, que vendría a ser el equivalente escolar de contar el fin de semana. Aquí tenéis unas imágenes de dos tipos de anticipadores con objetos reales y los objetos que utilizamos para cada actividad:
anticipador de primer nivell

els objectes de l'anticipador del primer nivell


i aquest és l'anticipador de segon nivell
i aquestos els objectes que empremAcí hi ha un exemple "la bossa de contar el cap de setmana", extret d'un dels llibres de Task Galore, molt recomanables (estan en anglés però amb moltes imatges exemplificadores de com treballar en grup, treballar autonomia per a la vida real o com treballar les distintes matèries al centre escolar). Hem buscat altres exemples més adequats als nostres alumnes, però no hem trobat res. 
Molt prompte, amb la col·laboració dels pares, podrem muntar els panell de contar el cap de setmana amb objectes reals, ja us ho ensenyarem!

Aquí tenéis un ejemplo, "la bolsa de contar el fin de semana", extraído de uno de los libros de Task Galore, muy recomendables (están en inglés, pero con muchas imágenes ejemplicadoras de cómo trabajar en grupo, trabajar autonomía para la vida real o como trabajar las distintas materias en el centro escolar). Hemos buscado otros ejemplos más adecuados para nuestros alumnos, pero no hemos encontrado nada.
Muy pronto, con la colaboración de los padres, podremos montar el panel de contar el fin de semana con objetos reales, ¡ya os lo enseñaremos!
foto extreta del llibre "Making groups meaninful", editorial Task Galore


dimecres, 26 d’octubre de 2011

diccionari bimodal IV: els sentiments

Durant l'adolescència, un període on les emocions són més intenses i descontrolades, segurament encara més si tens diversitat funcional, saber expressar els sentiments és fonamental. Per això, un dels apartats del diccionari de comunicació bimodal de Maria va ser aquest:

Durante la adolescencia, un período en el cual las emociones son más intensas y descontroladas, seguramente todavía más si tienes diversidad funcional, saber expresar los sentimientos es fundamental. Por eso, uno de los apartados del diccionario de comunicación bimodal de María fue este:Podeu veure altres apartats del diccionari bimodal de Maria que ja he publicat al bloc: los aliments, la casa i l'escola.

Podéis ver otros apartados del diccionario bimodal de Maria que ya he publicado en el blog: los alimentos, la casa, el colegio.

diumenge, 23 d’octubre de 2011

Parar taula

Ací teniu algunes estratègies per tal que els nostres alumnes aprenguen a parar taula. A través d'aquest material treballem el vocabulari a través de paraules, encara que també podem utilitzar pictogrames; i la seqüenciació d'activitats.
Aquí tenéis  algunas estrategias para que nuestros alumnos aprendan a poner la mesa. 
A través de este material trabajamos el vocabulario a través de palabras, aunque también podemos usar pictogramas; y la secuenciación de actividades. 
A més a més, podem també treballar-ho amb aquest material. Ens permet entrenar aspectes de l'autonomia personal mentre treballem en taula individual.
Además, podemos también trabajarlo con este material. Nos permite entrenar aspectos de la autonomía personal mientras trabajamos en mesa individual.

dijous, 20 d’octubre de 2011

congrés internacional estratègies didàctiques inclusives

Gràcies a Patri ens hem enterat d'aquest congrés que es realitzarà a Castelló els dies 1 i 2 de Desembre:
Gracias a Patri nos hemos enterado de este congreso que se realizará en Castellón los días 1 y 2 de Diciembre:Segueix informant-nos del que passa per allà dalt!
¡Sigue informándonos de lo que pasa por allá arriba!

dimarts, 18 d’octubre de 2011

posar la data (TICO)

TICO (Tableros interactivos de COmunicación) és una aplicació informàtica per generar i utilitzar taulers de comunicació de forma interactiva, que s'emmarca dins el projecte de col·laboració existent entre la Universitat de Saragossa i l'escola pública d'educació especial Alborada. És gratuït, de software lliure i còdig obert. A més a més, des de la pàgina d'Arasaac es poden descarregar TICOS ja fets (que ens poden servir així o podem modificar-los per tal d'adaptar-los als nostres alumnes).

El curs passat va ser un gran descobriment per a mi, ja que tenia a l'aula dos alumnes amb problemes motòrics per a les quals l'ordinador era l'eina de treball fonamental i el programa TICO em permetia crear moltes de les coses que necessitava i, a més, d'una forma mooooolt senzilla (i mira que jo amb les noves tecnologies...). Una de les coses que necessitavem era que les meues alumnes pogueren fer les rutines del matí de forma autònoma, com ho feien els seus companys... I aquest és el resultat, que vaig penjar a la pàgina d'Arasaac (punxeu damunt de les imatges per accedir a la descàrrega):

nivell 1, amb pictogrames i text

nivell 2, només amb text
TICO (Tableros Interactivos de COmunicación) es una aplicación informática para generar y utilizar tableros de comunicación de forma interactiva, que se enmarca dentro del proyecto de colaboración existente entre la Universidad de Zaragoza y el Colegio Público de Educación Especial Alborada. Es gratuito, de software libre y código abierto. Además, desde la página de Arasaac se pueden descargar TICOS ya hechos (que nos pueden servir tal cuál o podemos modificar para adaptar a nuestros alumnos). 

El curso pasado fue un gran descubrimiento para mí, ya que tenía en el aula dos alumnas con problemas motóricos para las cuales el ordenador era la herramienta de trabajo fundamental y el programa TICO me permitía crear muchas de las cosas que necesitaba y, además, de una forma muuuuuuy fácil (y mira que yo con las nuevas tecnologías...). Una de las cosas que necesitábamos era que mis alumnas pudieran hacer las rutinas de la mañana de forma autónoma, tal y como lo hacían sus compañeros. Y éste es el resultado, que colgué en la página de Arasaac (pinchad encima de las imágenes para acceder a la descarga).

diumenge, 16 d’octubre de 2011

capacisme

El capacisme és un trastorn del llenguatge caracteritzat per la dificultat o impossibilitat de pronunicar correctament el fonema /k/, que sovint es sustitueix pel fonema /t/.
Ací tenim uns models de fitxes molt senzilles per treballar sobre el paper la consciència fonològica:

El capacismo es un trastorno del lenguaje caracterizado por la dificultad o imposibilidad de pronunciar correctamente el fonema /k/, que a menudo se sustituye por el fonema /t/.
Aquí tenemos unos modelos de fichas muy sencillas para trabajar sobre el papel la consciencia fonológica:
Aprofite també per recomanar els materials sobre capacisme d'Eugenia Romero, del blog de l@s maestr@s de audición y lenguaje, que vam emprar el curs passat i ens van funcionar molt bé.

Aprovecho también para recomendar los materiales sobre capacismo de Eugenia Romero, del blog de l@s maestr@s de audición y lenguaje, que utilizamos el curso pasado y nos funcionaron muy bien.

divendres, 14 d’octubre de 2011

I Festival de Arte e Integración 10 Sentidos

Seguint-li la pista a Locos por el Teatro, una companyia de teatre composada per persones amb malalties mentals cròniques, una obra (Tragicomedia de 1 loco ó 10 jaulas para cuerdos) dels quals vaig veure fa anys i que em va fascinar; em vaig trobar amb I Festival de Arte e Integración 10 Sentidos

Aquest festival, en les seues pròpies paraules, obri la porta a creadors que mostren i comparteixen les seues diferències, a propostes que admiren tant per la seua experiència i la seua qualitat artística a instàncies de les seues diferències i peculiaritats en el camp de l'integració, la solidaritat i les diferents capacitats.

 Dins el seu programa hi ha espectacles de diferents companyies i artistes (recomanable també "Mañana te veo", de Moments Arts, que vam veure fa mig any a l'encantador Carme Teatre), així com una exposició, un debat i tallers didàctics (dança, arts plàstiques, arts escèniques), podeu visitar la programació ací.

Serà del 16 al 20 de Novembre, al Centre del Carme a València. Ens veiem per allí!

foto de "Tragicomedia de 1 loco...", de Locos por el teatro, extreta de la seua web.

Siguiéndole la pista a "Locos por el Teatro", una compañía de teatro compuesta por personas con enfermedades mentales crónicas, una obra (Tragicomedia de 1 loco ó 10 jaulas para cuerdos) de los cuáles vi hace años y que me fascinó, me encontré con el I Festival de Arte e Integración 10 Sentidos. 

Este festival, con sus propias palabras, abre la puerta a creadores que muestran y comparten sus diferencias, a propuestas que se admiran tanto por su experiencia y su calidad artística a instancias de sus diferencias y peculiaridades en el campo de la integración, la solidaridad y las diferentes capacidades.

Dentro de su programa hay espectáculos de diferentes compañías y artistas (recomendable también "Mañana te veo", de Moments Arts, que vimos hace medio año en el encantador Carme Teatre), así como una exposición, un debate y talleres didàcticos (de danza, artes plásticas, artes escénicas), podéis visitar la programación aquí.
 
Será del 16 al 20 de Noviembre, en el Centre del Carme en València.¡Nos vemos por allí!

dissabte, 1 d’octubre de 2011

la llibertat comença...

www.summerhillschool.co.uk
Es la diferencia entre libertad y licencia lo que no pueden comprender muchos padres. En el hogar disciplinado, los niños no tienen derechos. En el hogar desmoralizado, tienen todos los derechos. El hogar apropiado es aquel en que niños y adultos tienen los mismos derechos. 
Y esto mismo se aplica a la escuela.

A.S. Neill (1960), Summerhill. Fondo de cultura económica.

divendres, 30 de setembre de 2011

Tens hora?


L'aprenentatge de l'ús i comprensió dels instruments de mesura del temps: calendari, rellotge analógic o digital... resulta fonamental dins el procés d'adquisició d'autonomia per part de qualsevol persona. El dia a dia de l'aula dona per anar treballant ambdós instruments de forma significativa, relacionant-los amb les activitats escolars; a banda, també podem fer activitats de reforç o per introduïr nous conceptes, que després aplicarem a situacions quotidianes.

El aprendizaje del uso y comprensión de los instrumentos de medida del tiempo: calendario, reloj analógico o digital... resulta fundamental dentro del proceso de adquisición de autonomía por parte de cualquier persona. El dia a dia del aula sirve para ir trabajando ambos instrumentos de forma significativa, relacionándolos con las actividades escolares; por otra parte, también podemos hacer actividades de refuerzo o para introducir nuevos conceptos, que luego aplicaremos en situaciones cotidianas.

dijous, 29 de setembre de 2011

dimecres, 28 de setembre de 2011

divendres, 23 de setembre de 2011

TEACCH classificar objectes


Seguim amb materials TEACCH, aquesta vegada per classificar objectes. Com veureu, alguns imposibiliten l'errada, la qual cosa és molt pràctica per començar a treballar aquest objectiu.

Seguimos con materiales TEACCH, esta vez para clasificar objetos. Como veréis, algunos imposibilitan el error, lo cuál es muy práctico cuando empezamos a trabajar este objetivo.
 Com veieu, amb material didàctic (i de vegades només amb objectes reals) i material reutilitzat (cartró, safates, potets...) es poden elaborar molts materials.

Como veis, con material didáctico (y, a veces, sólo con objetos reales) y material reutilizado (cartón, bandejas, botes...) se pueden elaborar muchos materiales.