dissabte, 19 de novembre de 2011

Horari d'anticipació

La funció primordial de la comunicació és subministrar informació. En els diferents entorns en els quals interacciona la persona amb diversitat funcional:

- La majoria d'informació es dóna verbalment.

- Amb freqüència s'assumeix que coneixen o recorden una informació específica, amb la qual cosa no se'ls proporcionen dades necessàries per a la comprensió de certes situacions, la planificació del seu dia a dia o el funcionament autònom.

Les ajudes visuals, tals com els horaris, són eines on la funció primordial és subministrar informació de forma lògica, estructurada i seqüencial que els ajudi a manejar esdeveniments del dia i situacions concretes.

Presentar la informació de forma visual en suports com els horaris els ajuda a establir i mantenir l'atenció; subministra informació de tal forma que es pot integrar ràpida i fàcilment; aclareix la informació verbal; proveeix una manera concreta d'ensenyar conceptes  com el temps, seqüència i causa/efecte; proporciona informació per acceptar i comprendre el canvi; serveix com a suport a les transicions entre activitats.

Els horaris oferiran informació com:

- El que està succeint; activitats regulars i diferents a les quals es solen donar.

- Aquelles activitats que no es realitzaran.

- La seqüència d'esdeveniments.

- Els canvis.

- El lloc on es desenvoluparà l'activitat.
La función primordial de la comunicación es suministrar información. En los diferentes entornos en los que interacciona la persona con diversidad funcional:

- La mayoría de información se da verbalmente.

- Con frecuencia se asume que conocen o recuerdan una información específica, con lo cual no se les proporcionan datos necesarios para la comprensión de ciertas situaciones, la planificación de su día a día o el funcionamiento autónomo.

Las ayudas visuales tales como los horarios son herramientas cuya función primordial es suministrar información de forma lógica, estructurada y secuencial que les ayude a manejar eventos del día y situaciones concretas.

Presentar la información de forma visual en soportes tales como los horarios les ayuda a establecer y mantener la atención; suministra información de tal forma que se puede integrar rápida y fácilmente; clarifica la información verbal; provee una manera concreta de enseñar conceptos tales como tiempo, secuencia y causa/efecto; proporciona información para aceptar y comprender el cambio; sirve como apoyo a las transiciones entre actividades.

Los horarios ofrecerán información como:

- lo que está sucediendo; actividades regulares y diferentes a las que suelen suceder.

- aquellas actividades que no se realizarán.

- la secuencia de eventos.

- los cambios.

- el sitio donde se desarrollará la actividad.

2 comentaris:

  1. Sóc superfan del vostre blog! Moltes gràcies pel comentari deixa als meus alumnes.

    Estaré molt pendent de vosaltres i els vostres recursos.
    ;)

    ResponElimina
  2. gràcies, ja saps que a nosaltres el teu blog, bé, el blog dels teus empleats, ens agrada molt també, vos seguim sempre!

    ResponElimina