diumenge, 23 de febrer de 2014

taller de notícies: el rei

És un fet que els centres educatius, en general, solen estar prou tancats al seu entorn. Ara estan sorgint experiències interessants com les comunitats d'aprenentatge, que obrin el centre a les famílies i al context. Aquest tancament és especialment important en els centres d'educació especial, ja que el nostre objectiu sempre ha de mirar cap a la inclusió en la societat.

Per intentar pal·liar aquesta situació, i conèixer una miqueta millor el nostre context, treballem amb els alumnes de secundària el taller setmanal de notícies, mitjançant el qual:
- ens familiaritzem amb els distints mitjans de comunicació (tele, ràdio, internet...)
- estem assabentats de què passa al nostre context (local, autonòmic, estatal) i tractem d'entendre el perquè
- coneixem figures clau de l'actualitat
- fomentem el pensament crític

 En aquesta ocasió, compartim el material que hem elaborat per treballar la figura del rei de l'estat espanyol, Juan Carlos de Borbón, que tant està eixint en premsa des de fa un temps (que si amb la Corina, que si de caceria, que si operacions, que si la filla presumptament no va fer la declaració de la renda bé...).Es un hecho que los centros educativos, en general, suelen estar bastante cerrados a su entorno. Ahora están surgiendo experiencias interesantes como las comunidades de aprendizaje, que abren el centro a las familias y al contexto. Este cierre es especialmente importante en los centros de educación especial, puesto que nuestro objetivo siempre tiene que mirar hacia la inclusión en la sociedad.

Para intentar paliar esta situación, y conocer un poquito mejor nuestro contexto, trabajamos con los alumnos de secundaria el taller semanal de noticias, mediante el cual:
- nos familiarizamos con los distintos medios de comunicación (tele, radio, internet...)
- estamos enterados de lo que pasa en nuestro contexto (local, autonómico, estatal) y tratamos de entender porqué
- conocemos figuras clave de la actualidad
- fomentamos el pensamiento crítico

En esta ocasión, compartimos el material que hemos elaborado para trabajar la figura del rey del estado español, Juan Carlos de Borbón, que tanto está saliendo en prensa desde hace un tiempo (que si con la Corina, que si de caceria, que si operaciones, que si la hija presuntamente no hizo la declaración de la renta bien...).
PRÒXIMAMENT MÉS MATERIAL DEL TALLER DE NOTÍCIES!!

PRÓXIMAMENTE MÁS MATERIAL DEL TALLER DE NOTICIAS!!

dijous, 20 de febrer de 2014

estructuració de frases amb notebook

A continuació vos deixem un material per treballar l'estructuració de frases simples amb menjar i beure mitjançant el notebook. Cada activitat conta amb un referent visual i un auditiu per a facilitar la comprensió dels alumnes, que hauran de triar entre varies opcions el subjecte, el verb i els complements, el correcte per a casa cas concret.

A continuación os dejamos una material para trabajar la estructuración de frases simples de comer y beber mediante el notebook. Cada actividad cuenta con un referente visual y uno auditivo para facilitar la comprensión de los alumnos, que tendrán que elegir de entre varías opciones el sujeto, el verbo y los complementos, el correcto para casa caso concreto.
ACÍ EL PODEU VISUALITZAR/AQUÍ LO PODÉIS VISUALIZAR:I ACÍ DESCARREGAR/ Y AQUÍ DESCARGAR:
dimarts, 18 de febrer de 2014

més fitxes adaptades amb pictogrames

Ací vos deixem una nova entrega de fitxes adaptades per treballar en l'aula...

Aquí os dejamos una nueva entrega de fichas adaptadas para trabajar en el aula...

diumenge, 16 de febrer de 2014

SOLUCIONS PRÀCTIQUES PER AL DIA A DIA...

No sóc una d'eixe profes a les que li agraden portar bata o babi, crec que no n'he gastat mai... i més quan treballes a un centre d'educació especial on trobem distintes etapes educatives, si busquem la normalització, cosa que és molt difícil en aquest tipus d'emplaçaments, no em veig jo als mestres de secundària portant babis amb animalests i floretes a un institut... 
Però no negaré que moltes vegades trobe a faltar les seues butxaques generoses que permeten contindre tot tipus de coses que gastem.
Doncs bé, si t'identifiques en aquestes línies, et donem una solució... 

No soy una de esas profes a las que le gustan llevar bata o babi, creo que no he gastado nunca... y más cuando trabajas en un centro de educación especial donde encontramos distintas etapas educativas, si buscamos la normalización, cosa que es muy difícil en este tipo de emplazamientos, no me veo yo a los maestros de secundaria llevando babis con animales o florecitas a un instituto... 
Pero no negaré que muchas veces echo de menos sus bolsillos generosos que permiten contener todo tipos de cosas que gastamos en nuestro día a día.
Pues bien, si te identificas en estas líneas, te damos una solución...


Aquest davantal em permet portar moltes coses a les seues butxaques; pictos, reforçadors, bolis, claus... amb l'avantatge de poder llevar-te'l quan ixes de l'aula.

Este delantal me permite llevar muchas cosas a sus bolsillos; pictos, reforzadores, bolis, llaves... con la ventaja de poder quitártelo cuando sales del aula.

I més models...
Y más modelos..Esperem que vos agrade la idea!, És molt senzill de fer!!!.

I gràcies a Noelia, la model i xica per a tot...eres una amor!...; ).

Esperamos que os guste la idea!, Es muy sencillo de hacer!!!.

Y gracias a Noelia, la modelo y chica para todo...eres una amor!...; ).

dimecres, 12 de febrer de 2014

BRICOMANIA PER A MESTRES II

Moltes vegades les dimensions de les aules no ens permeten tenir els espais com ens agradarien i necessitem mobiliari versàtil, flexible i còmode per muntar i desmuntar activitats puntuals que es poden fer al llarg de la rutina escolar. 
I en el meu cas, necessitava un banc que em servira per a fer les assemblees, per posar-nos a treballar en la PDI, per fer l'espera d'activitats... i que siguera suficientment fàcil de muntar i transportar d'un lloc a l'altre. I com no... que siguera econòmic...

Muchas veces las dimensiones de las aulas no nos permiten tener los espacios como nos gustarían y necesitamos mobiliario versátil, flexible y cómodo por montar y desmuntar actividades puntuales que se pueden hacer a lo largo de la rutina escolar. 
Y en mi caso, necesitaba un banco que me sirviera para hacer las asambleas, para ponernos a trabajar en la PDI, para hacer la espera de actividades... y que fuera suficientemente fácil de montar y transportar de un lugar al otro. Y como no... que fuera
 económico...


DO IT YOURSELF!!!
FES-HO TU MATEIX!!!
HAZLO TU MISMO!!!


AL MERCAT ET TROBARAS ALGUNS COM AQUESTOS:
EN EL MERCADO OS ENCONTRARÉIS ALGUNOS COMO ESTOS:


                                                                                                                    I NOSALTRES ET PROPOSEM AQUEST:
I NOSOTRAS TE PROPONEMOS ESTE:

Aquest és el nostre banc multiussos de pressupost 0 €!!!.
Este es nuestro banco multiusos de presupuesto 0€!!!

Material necessari: cartró, cola, barnís, còmics (o pintura) i cúter.
Material necesario: cartón, cola, barniz, cómics (o pintura) y cúter.

Pasos a seguir:                                  
                                  


I aquest és el resultat:
Y este es el resultado:

I ALTRES...dilluns, 10 de febrer de 2014

XI JORNADES SÍNDROME D'ASPERGER

Els pròxims  18, 19 i 20 de Febrer el forum de debat i opinió ALTERIS organitza aquestes jornades gratuïtes a Alzira, vos deixem el programa:
dimecres, 5 de febrer de 2014

¿CONOCES LAS PICTOAPLICACIONES?

Pictoaplicaciones són un conjunt d'eines que tenen la finalitat d'ajudar a persones amb dificultats d'expressió mitjançant el llenguatge oral, a progressar en la seva comunicació i comprensió de coneixements, a través d'aplicacions desenvolupades amb pictogrames.
Aquestes aplicacions són de fàcil ús i molt intuïtives per a l'usuari, sense que calgui llegir complexos manuals per a la seva utilització i donant-li la major importància al missatge que es vol transmetre, perquè arribi al receptor d'una manera nítida i directa. 

Les aplicacions estan pensades perquè es pugui accedir a elles en qualsevol moment i en qualsevol lloc, sense perdre temps, que poden ser manejades per persones que no tinguin grans coneixements informàtics i que ajudin, de forma general, a avançar en la comprensió i la comunicació diària.

Pictoaplicaciones son un conjunto de herramientas que tienen el fin de ayudar a personas con dificultades de expresión mediante el lenguaje oral, a progresar en su comunicación y comprensión de conocimientos, a través de aplicaciones desarrolladas con pictogramas.
Estas aplicaciones son de fácil uso y muy intuitivas para el usuario, sin que haya que leer complejos manuales para su utilización y dándole la mayor importancia al mensaje que se quiere transmitir, para que llegue al receptor de una manera nítida y directa. 

Las aplicaciones están pensadas para que se pueda acceder a ellas en cualquier momento y en cualquier lugar, sin perder tiempo, que pueden ser manejadas por personas que no tengan grandes conocimientos informáticos y que ayuden, de forma general, a avanzar en la comprensión y la comunicación diaria.

Podem trobar les següents aplicacions:
Podemos encontrat las siguientes aplicaciones:Partiendo de la motivación que suscita el mundo de los juegos, y ayudándonos de pictogramas, podemos ayudar a las personas a comprender mejor su entorno así como estimular y ejercitar todos los aspectos relacionados con el lenguaje.


Pictosonidos está pensado como una aplicación para el trabajo del vocabulario a través de locuciones verbales y sonidos asociados. Creemos que la combinación de dichos factores ayuda a la comprensión de cada palabra más eficientemente. Con un funcionamiento muy sencillo y estableciendo los pictogramas en diferentes categorías (Transportes, Alimentos, Cocina, Animales, etc...), se pueden ir avanzando progresivamente una a una, o bien avanzar al pictograma que quieran. Cada pictograma lleva asociada una locución de la palabra y en aquellos casos que disponga de sonido esa unidad, dicho sonido sonará previo a la locución, para facilitar en lo posible la comprensión de dicha imagen.

 Pictoagenda es un proyecto desarrollado para establecer las actividades y rutinas de cada día a través de imágenes (pictogramas ARASAAC) y acompañados de gráficos que marcan el proceso de organización en el día de dichas actividades y rutinas. La comunicación visual a través de la agenda, ayuda a procesar y organizar mentalmente todas las actividades diarias en espacio y tiempo, haciendo con ello que se anticipen los acontecimientos y evitando ansiedad o conductas inadecuadas por la     incomprensión de dichas actividades.

 Pictocuentos forma parte de una serie de aplicaciones desarrolladas con el fin de ayudar a personas que tienen dificultades de expresión mediante el lenguaje oral y que se comunican más eficientemente mediante imágenes.Partiendo de la motivación que suscita el mundo de los cuentos, y ayudándonos de pictogramas, podemos ayudar a las personas a comprender mejor su entorno así como estimular y ejercitar todos los aspectos relacionados con el lenguaje.Pictotraductor es un proyecto desarrollado para facilitar la comunicación con personas que tienen dificultades de expresión mediante el lenguaje oral y que se comunican más eficientemente mediante imágenes. Pensada como una herramienta útil para padres y profesionales, para poder comunicarse, en cualquier lugar fácilmente y sin perder grandes cantidades de tiempo en organizar lo que se quiere transmitir. Como usuario registrado se pueden subir imágenes propias, guardar sus frases favoritas, imprimir, compartir en redes sociales.. y todo en una herramienta intuitiva y fácil de usar.

PER A OBTENIR MES INFORMACIÓ:
PARA MÁS INFORMACIÓN:

http://www.pictoaplicaciones.com/

http://pictoaplicaciones.com/blog/

dilluns, 3 de febrer de 2014

APPS sobre EMOCIONES Y HABILIDADES SOCIALESProyect@ Emociones i Proyect@ Habilidades són aplicacions orientades a l'abordatge de l'empatia i la funció executiva en nens i nenes amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA). Aquestes aplicacions són gratuïtes i estan disponibles a través de Google Play. 

El Projecte Emocions és una aplicació que ajuda a la millora de l'empatia en els nens amb TEA, i el Projecte Habilitats és una aplicació que recolza el foment de la funció executiva en els nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), a través de diversos jocs, que recreen activitats dins de la llar i l'escola, es busca reforçar habilitats de tipus organitzacional i de planificació en els nens i nenes.Proyect@ Emociones y Proyect@ Habilidades son aplicaciones orientadas al abordaje de la empatía y la función ejecutiva en niños y niñas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Estas aplicaciones son gratuitas y están disponibles a través de Google Play. 
El Proyecto Emociones es una aplicación que ayuda a la mejora de la empatía en los niños con TEA, y el Proyecto Habilidades es una aplicación que apoya el fomento de la función ejecutiva en los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), a través de diversos juegos, que recrean actividades dentro del hogar y la escuela, se busca reforzar habilidades de tipo organizacional y de planificación en los niños y niñas.

PODÉIS DESCARGAR LAS APLICACIONES Y OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
PODEU DESCARREGAR LES APLICACIONS I OBTINDRE MÉS INFORMACIÓ EN:

dissabte, 1 de febrer de 2014

idees de baix cost: autobebedor

Aquest blog va nàixer de la necessitat de compartir el que fem, de que la relació en internet no fora unidireccional (sempre agafar idees dels uns, descarregar material d'altres...) sinó bidireccional (compartir les nostres idees, materials i punts de vista sobre la diversitat funcional).

Per això quan, temps enrere, em va escriure Daniel del centre ocupacional de Valdepeñas (Ciudad Real) dient-me que volia fer un autobebedor per a una usuària, em vaig alegrar molt. L'autobebedor és un "inventillo" que vaig fer per a una alumna fa anys, i que vaig compartir a la pàgina del Baix Cost, de la qual ja hem parlat ací altres vegades (ací, ací i ací). 

He pensat que estaria bé compartir per ací la idea, molt senzilla, i una reflexió. La idea la teniu en aquest pdf:

Este blog nació de la necesidad de compartir lo que hacemos, de que la relación en internet no fuera unidireccional (siempre coger ideas de los unos, descargar material de otros...) sinó bidireccional (compartir nuestras ideas, materiales y puntos de vista sobre la diversidad funcional).

Por eso cuando, tiempo atrás, me escribió Daniel del centro ocupacional de Valdepeñas (Ciudad Real) diciéndome que quería hacer un autobebedor para una usuaria, me alegré mucho. El autobebedor es un "inventillo" que hice para una alumna hace años, y que compartí en la página del Bajo Coste, de la cual ya hemos hablado aquí otras veces (aquí, aquí y aquí).


He pensado que estaría bien compartir por aquí la idea, muy sencilla, y una reflexión. La idea la tenéis en este pdf:


La reflexió és una que em va fer un professional que aprecie molt; un autobebedor no es fa per estalviar feina a la persona o persones que habitualment s'encarregarien de donar-li a beure a eixa persona. No és eixe l'objectiu. La intenció és més propera al nom d'aquest blog, l'adicció a l'autonomia, engrescar les persones per tal que troben plaer en fer les coses soles, per elles mateixes, a pesar d'enfrontar-se a greus dificultats motrius, en aquest cas, o d'altre tipus. No és que haver de demanar ajuda, o no poder fer les coses per ell sol, siga negatiu, de molt menys. Les persones som interdependents, i és així com podem crèixer, recolzant-nos els uns amb els altres. Però ni és bo recolzar-se més allà del necessari, perquè ens anul·lem com a persona; i és impossible -i no desitjable- no recolzar-se en els altres.

Bé, no deixe passar l'oportunitat de donar-li les gràcies a Daniel  per engrescar-me, indirectament, a escriure aquesta entrada.

La reflexión es una que me hizo un profesional que aprecio mucho; un autobebedor no se hace para ahorrar trabajo a la persona o personas que habitualmente se encargarían de darle a beber a esa persona. No es ese el objetivo. La intención es más cercana al nombre de este blog, la adicción a la autonomía, animar a las personas a que encuentran placer al hacer las cosas solas, por ellas mismas, a pesar de enfrentarse a graves dificultades motrices, en este caso, o de otro tipo. No es que tener que pedir ayuda, o no poder hacer las cosas por ella sola, sea negativo, de mucho menos. Las personas somos interdependientes, y es así como podemos crecer, apoyándonos los unos con los otros. Pero ni es bueno apoyarse más allá de lo necesario, porque nos anulamos como persona; y es imposible -y no deseable- no apoyarse en los otros.

Bien, no dejo pasar la oportunidad de darle las gracias a Daniel por animarme, indirectamente, a escribir esta entrada.Ací teniu l'autobebedor que ha fet Daniel:
Aquí tenéis el autobebedor que ha hecho Daniel:i un que he fet jo per a que una alumna es puga beure el suc de l'esmorzar al seu ritme.
y uno que he hecho yo para que una alumna se pueda beber el zumo del almuerzo a su ritmo.