dijous, 31 de gener de 2013

curts per aprendre I

Els curtmetratges a l'aula ens poden ajudar a treballar la comprensió audio-visual dels nostres alumnes en un temps que entra dins d'una sessió de treball a l'aula i que pot ser assequible als alumnes amb dèficit d'atenció.
Podem triar la temàtica dels curts tenint en compte els interessos de l'alumne, la unitat didàctica o projecte que estem treballant a l'aula o bé que tracte temes transversals.

Los cortometrajes en el aula nos pueden ayudar a trabajar la comprensión audio-visual de nuestros alumnos en un tiempo que entra dentro de una sesión de trabajo en el aula y que puede ser asequible a los alumnos con déficit de atención.
Podemos elegir la temática de los cortos teniendo en cuenta los intereses del alumno, la unidad didáctica o proyecto que estemos trabajando en el aula o bien que trate temas transversales.

Ací us deixem dues mostres, un curt de dibuixos animats amb qüestionari en text:
Aquí os dejamos dos muestras, un corto de dibujos animados con cuestionario en texto:


i un curt "mut" amb qüestionari amb pictogrames, per a aquells alumnes que no tenen adquirida la lectoescriptura:
y un corto "mudo" con cuestionario con pictrogramas, para aquellos alumnos que no tienen adquirida la lectoescritura:


gràcies per la idea, laura! :)

dimecres, 30 de gener de 2013

DOCUMENTAL I PEL·LICULA INTERESSANT SOBRE LA SEXUALITAT EN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

De tota (i escasa) literatura cinematogràfica existent al mercat sobre diversitat funcional i sexualitat em cal destacar dos documents gràfics de qualitat; un documental i una pel·lícula que tracten d'arreplegar com és tractat aquest tema des de la societat, les institucions, les persones de suport, la família... un recull d'imatges que poden apropar-nos a com és la realitat, en l'àmbit  sexual i afectiu, de les persones amb diversitat funcional.

DOCUMENTAL "ALMAS CON SEXO".

Les persones amb diversitat funcional són les grans oblidades de les administracions quan es tracta de destinar recursos a la protecció social. En alguns països com Espanya es destina poc recursos econòmics per millorar la qualitat de vida dels tres milions de ciutadans que sofreixen algun tipus de discapacitat.
 

El Fòrum Europeu de la Discapacitat assenyala a l'Estat Español com un dels països de la Unió Europea que menys diners destina a les persones amb algun tipus de diversitat funcional, i situa a Dinamarca al capdavant.

Dels tres milions de persones amb diversitat funcional que viuen a Espanya, més de cinc-cents mil tenen gran dificultat per desenvolupar-se en la seva vida quotidiana, per tenir una vida independent, per funcionar autònomament sense l'ajuda de familiars i amics, per accedir a un treball, per poder gaudir d'oci i temps lliure i, com no, de relacions afectives o sexuals. Per tant, de tot allò que ens proporciona benestar  i una vida digna.

El documental "Almas con sexo", rodat a Espanya i Dinamarca, mostra com persones amb diversitat funcional de tots dos països tracten de desenvolupar la seva sexualitat i els seus afectes, moltes vegades malgrat les dificultats o limitacions socials.

 • Gema, una valenciana llicenciada en Dret amb paràlisi cerebral, desmenteix la creença que els discapacitats severs manquen de sexualitat: fa dos anys va mantenir una relació amb un jove que patia una malaltia degenerativa i assegura que, malgrat les limitacions, hi havia sexualitat i erotisme en la relació.
 • Juanma, campió de ciclisme per a discapacitats de Villareal, Castelló, també amb paràlisi cerebral, afirma que li agrada gaudir del sexe encara que la prostitució és l'única possibilitat de mantenir relacions que coneix. La funció sexual sol estar greument afectada en els casos de lesió medul·lar. A l'hospital Guttmann de Barcelona porten anys tractant la rehabilitació sexual que en l'actualitat s'aconsegueix en gairebé un 100% dels casos de pacients masculins gràcies a la Viagra. El problema que es planteja és que el seu preu és elevat i l'Administració no subvenciona el consum d'aquest fàrmac.
 • Britt i Tor viuen a Dinamarca amb els seus assistents, còmplices de l'activa vida sexual de tots dos. La paràlisi de Britt no li va impedir descobrir el sexe mitjançant anuncis en la premsa. Ara li sembla alguna cosa imprescindible i ha decidit exercir com a prostituta. Tor també recorre a la prostitució amb l'ajuda del seu assistent, que ho prepara tot abans que arribi la professional del sexe.
De nou a Espanya, Isi i Cristel, una jove parella de discapacitats, s'enfronten a una odissea quan volen practicar sexe: una vetllada romàntica inclou l'acompanyament de dos assistents que transfereixin a Isi de la cadira de rodes al llit. Per fi sols, entre carícies i petons sorgeix l'amor: són dues ànimes amb sexe.
 
 
PEL·LÍCULA "NACIONAL 7"

René pateix una malaltia muscular, una miopatia, i viu en una residència per a discapacitats prop de Toulon i de la Nacional 7, l'autopista cap al sud. Des que està en cadira de rodes, el caràcter de René s'ha tornat molt irascible i rebel i gairebé ningú en la residència es veu capaç de tractar amb ell. Quan arriba Julie, una nova educadora especial, se li confia la cura de René, i sembla que ella aconsegueix connectar amb el pacient. René li confessa que una de les causes del seu mal humor constant és que fa temps que no es fica al llit amb cap dona i que li vindria de gust molt poder fer-ho. Julie es pren de debò la petició de René i, en vistes que en la residència no ho consideren un tema important, decideix ella mateixa posar-se a buscar una prostituta que accepti satisfer els desitjos del discapacitat. Comença la seva cerca per les caravanes properes a la Nacional 7, amb la cinta mètrica a la mà per comprovar que les portes són prou àmplies perquè passi una cadira de rodes. 


De toda (y escasa) literatura cinematográfica existente al mercado sobre diversidad funcional y sexualidad, hay que destacar dos documentos gráficos de calidad; un documental y una película que tratan de recoger cómo es tratado este tema desde la sociedad, las instituciones, las personas de apoyo, la familia... una compilación de imágenes que pueden acercarnos a cómo es la realidad, en el ámbito sexual y afectivo, de las personas con diversidad funcional. 


DOCUMENTAL "ALMAS CON SEXO".
Las personas con diversidad funcional son las grandes olvidadas de las administraciones cuando se trata de destinar recursos a la protección social. En algunos países como España se destina poco recursos económicos para mejorar la calidad de vida de los tres millones de ciudadanos que sufren algun tipo de discapacitat.

El Foro Europeo de la Discapacidad señala al Estado Español como uno de los países de la Unión Europea que menos dinero destina a las personas con algun tipo de diversidad funcional, y sitúa a Dinamarca a la cabeza.

De los tres millones de personas con diversidad funcional que viven en España, más de quinientos mil tienen gran dificultad para desenvolverse en su vida cotidiana, para tener una vida independiente, para funcionar autónomamente sin la ayuda de familiares y amigos, para acceder a un trabajo, para poder disfrutar de ocio y tiempo libre y, como no, de relaciones afectives o sexuales. Por tanto, de todo aquello que nos proporciona bienestar y una vida digna.

El documental "Almas con sexo", rodado en España y Dinamarca, muestra cómo personas con diversidad funcional de ambos países tratan de desarrollar su sexualidad y sus afectos, muchas veces a pesarde las dificultades o limitacions sociales.

 • Gema, una valenciana licenciada en Derecho con parálisis cerebral, desmiente la creencia de que los discapacitados severos carecen de sexualidad: hace dos años mantuvo una relación con un joven que padecía una enfermedad degenerativa y asegura que, a pesar de las limitaciones, había sexualidad y erotismo en la relación. 
 • Juanma, campeón de ciclismo para discapacitados de Villareal, Castellón, también con parálisis cerebral, afirma que le gusta disfrutar del sexo aunque la prostitución es la única posibilidad de mantener relaciones que conoce. La función sexual suele estar gravemente afectada en los casos de lesión medular. En el hospital Guttmann de Barcelona llevan años tratando la rehabilitación sexual que en la actualidad se logra en casi un 100% de los casos de pacientes masculinos gracias al Viagra. El problema que se plantea es que su precio es elevado y la Administración no subvenciona el consumo de este fármaco. 
 • Britt y Tor viven en Dinamarca con sus asistentes, cómplices de la activa vida sexual de ambos. La parálisis de Britt no le impidió descubrir el sexo mediante anuncios en la prensa. Ahora le parece algo imprescindible y ha decidido ejercer como prostituta. Tor también recurre a la prostitución con la ayuda de su asistente, que lo prepara todo antes de que llegue la profesional del sexo.

De nuevo en España, Isi y Cristel, una joven pareja de discapacitados, se enfrentan a una odisea cuando quieren practicar sexo: una velada romántica incluye el acompañamiento de dos asistentes que transfieran a Isi de la silla de ruedas a la cama. Por fin solos, entre caricias y besos surge el amor: son dos almas con sexo.

PELÍCULA NACIONAL 7
René padece una enfermedad muscular, una miopatía, y vive en una residencia para discapacitados cerca de Toulon y de la Nacional 7, la autopista hacia el sur. Desde que está en silla de ruedas, el carácter de René se ha vuelto muy irascible y rebelde y casi nadie en la residencia se ve capaz de tratar con él. Cuando llega Julie, una nueva educadora especial, se le confía el cuidado de René, y parece que ella consigue conectar con el paciente. René le confiesa que una de las causas de su mal humor constante es que hace tiempo que no se acuesta con ninguna mujer y que le apetecería mucho poder hacerlo. Julie se toma en serio la petición de René y, en vistas que en la residencia no lo consideran un tema importante, decide ella misma ponerse a buscar una prostituta que acepte satisfacer los deseos del discapacitado. Empieza su búsqueda por las caravanas cercanas a la Nacional 7, con la cinta métrica en la mano para comprobar que las puertas son lo suficientemente amplias para que pase una silla de ruedas.

ESPEREM QUE VOS AGRADEN!
ESPERAMOS QUE OS GUESTEN! 

dimarts, 29 de gener de 2013

ANEM AL BAR A DINAR...

En aquesta activitat de notebook per a pantalla digital es treballen aspectes relacionats en eixir a dinar a un entorn de bar o restaurant. Algunes de les activitats que es plantegen estan relacionades amb els plats que podem demanar, les begudes, el preu del menú, les persones que ens atenen, el compte i els diners, activitats de lecto-escriptura...etc.

En esta actividad de notebook para pantalla digital se trabajan aspectos relacionados con salir a comer a un entorno de bar o restaurante. Algunas de las actividades que se plantean están realcionadas con los platos que podemos pedir, las bebidas, el precio del menú, las personas que nos atienen, la cuenta y el dinero, actividades de lecto-escritura...etc.

VISUALIZA/VISUALITZA:


DESCARGA/DESCARREGA: 

dilluns, 28 de gener de 2013

HISTÒRIA SOCIAL: ANEM A LA CAFETERIA.

Vos deixem a continuació un material per treballar amb l'alumnat les accions a fer en un entorn de cafeteria.

A continuación os dejamos un material a trabajar con el alumnado las acciones a realizar en el entorno de cafetería.


dimecres, 23 de gener de 2013

HÀBITS D'AUTONOMIA EN L'ALIMENTACIÓ

En aquesta entrada vos deixem una activitat de notebook per a pantalla digital on es treballen diferents aspectes relacionats amb els hàbits d'autonomia a l'hora de menjar més enfocada dins de l'entorn del menjador escolar. 

Els objectius que es treballen estan relacionats amb parar taula, les hores de menjador, les normes, els estris per a menjar i el menú.

BON PROFIT!

En esta entrada os dejamos una actividad de notebook  para pantalla digital donde se trabajan diferentes aspectos relacionados con los hábitos de autonomía a la hora de comer más enfocada dentro de la entorno al comedor escolar.

Los objetivos que se trabajan están relacionados con parar mesa, las horas de comedor, las normas y la util zación de cubiertos en la comida i el menú.


BUEN PROVECHO! 

VISUALITZA/VISUALIZA:


DESCARREGA/DESCARGA:

dijous, 17 de gener de 2013

LA SEXUALITAT EN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

"La sexualidad -la experiencia y la actividad-  es una cualidad y calidad humana. Es inherente a la vida; es característica del hombre, varón o mujer, que precisamente se distinguen por un organismo sexuado. Pero es además un elemento de calidad en la vida, en las vivencias humanas, en el desarrollo de la persona.
En la medida en que implica actividad, el sexo tiene insoslayables connotaciones éticas, que sin embargo deberían contemplarse no bajo el prisma de lo imperativo, de prescripciones y prohibiciones, sino bajo el de unas metas y tareas de desarrollo personal. 
Posee también una vertiente educativa, que de todos modos no debe sobrestimarse en una fantasía de omnipresencia pedagógica que imagina que tan sólo se aprende aquello que se enseña. El sexo, ante todo, se vive; sólo en segundo lugar se aprende; y, aun dentro de aquello en que se aprende, sólo en parte se enseña, se educa. El sexo, desde luego, forma parte de las cosas de la vida que no tanto se enseñan, cuanto se aprenden, lo que no quita que convenga que sea objeto de instrucción y de educación.

La principal directriz en este enfoque es que resulta preferible - y ha de ser fomentado educativamente- aquello que promueva el desarrollo de la persona, en este caso, de la afectada por serias limitaciones en su capacidad. En cuanto al sexo, esta persona no difiere mucho de otras. Algunas de las singularidades que pueda manifestar acaso se deban más a las condiciones de su educación y modo actual de vida que no a la dificultad que tiene.La actividad sexual, en todo caso, puede contribuir a su maduración persona.


La diversidad funcional no trae forzosamente consigo algún género de deficiencia sexual. Inteligencia y sexualidad no van relacionadas. La sexualidad de la persona con retraso no es muy diferente de la común entre las mujeres y los hombres. Seguramente una grave limitación intelectual, sobre todo en la medida en que afecte y dañe las posibilidades de comunicación con los demás, afectará asimismo a los modos de actividad sexual. Pero a semejanza de los demás humanos también el individuo con algún tipo de afectación cognitiva está interesado en el sexo, aunque expuesto asimismo, y en mayor grado, a encontrarse con grandes dificultades para satisfacer ese interés.

El deseo, no infrecuente en padres y profesionales, cuando no voluntad por mantener en la infancia al adolescente con algun déficit cognitivo, no le pasa inadvertido a éste, que lo percibe muy bien y se sentirá tentado, en consecuencia, a conservar rasgos infantiles. El adolescente a quien se dirige el mensaje de seguir siendo un niño queda aprisionado en un dilema: o manifiesta su sexualidad con peligro de ser rechazado; o la inhibe para ganar así la aceptación de quienes le rodean. Dada la extrema dependencia de estas personas respecto a los demás y su limitada capacidad para afrontar problemas, resulta altamente probable que opte por la aceptación social con renuncia al sexo. Es probable que el joven así tratado opte por colocarse las angelicales alas que todos le atribuyen y ocultar sus atributos sexuales humanos. Una observación superficial podría entonces señalar su desinterés por lo sexual, ignorando con eso el proceso profundo que le ha llevado a tal desinterés sólo aparente. Sin embargo, a poco que se rastree por debajo de esa superficie asexuada, se encontrará allí un joven tan interesado en el sexo como cualquier otro.


En materia de sexo el moralismo suele nacer como una reacción frente a la angustia que aquél suscita. Seguramente es la angustia de los adultos, de padres y educadores, ante su propia sexualidad la que se despierta de manera alarmista ante la vida sexual de las personas con déficit intelectual. La represión que la sociedad ha ejercido en el pasado sobre el sexo, y que hoy ha debido ceder mucho y relajarse, puede ejercerse todavía con intensidad sobre esas personas, sin dejarles apenas posibilidad de escapatoria, puesto que están bajo mayor control y bajo más intensa dependencia de educadores y padres. Existe incluso-el peligro de que una moral abandonada ya en la práctica por la mayoría de la sociedad se continúe aplicando a los jóvenes con retraso, con la paradoja, encima, de reclamar de ellos una condiciones de madurez en la realización del sexo, que muchos de los individuos reputados normales, ellos mismos, están muy lejos de cumplir.

Frente al puritanismo, frente a la reducción moralizante y pedagógica, se da asimismo la actitud extrema opuesta. Desde la perplejidad sobre lo bueno y lo malo, o lo mejor y lo peor, y en medio del generalizado desconcierto sobre los valores por promover en los más jóvenes, se hace dejación de la responsabilidad educativa, se cierran los ojos y se practica una estrategia de vista gorda ante los comportamientos sexuales. Este vaivén hacia la completa ausencia de criterios no es para alegrarse. Es verdad que no son muchos los criterios o principios sólidos en orden a guiar una correcta educación en este asunto. Pero hay al menos dos principios importa enunciar de entrada. El primero dice que en esta materia, como en otras, no debe hacerse caso aparte con el retraso mental: es preciso normalizar y no tender a excepcionalizar. El segundo es que ha de reputarse normal y deseable una práctica educativa de cultivo, de fomento de la sexualidad, y no, en absoluto, una pedagogía de represión. Fomentar la sexualidad de las personas con retraso trae sin duda problemas. Pero no menos los acarrea, y más graves e insolubles, reprimirla: trae o puede traer trastornos suplementarios- de conducta, de comunicación...

Es probable que el moralismo de padres y educadores llegue a culpabilizarle,a hacerle ver su conducta como inaceptable y punible. La contradicción entonces surgida entre sus deseos e interés y las barreras sociales con que tropieza le resultará muy difícil de manejar. Puesto que además el adolescente, e incluso el adulto con retraso, se halla bajo escrutinio y vigilancia de otros adultos con intensidad inusual, puesto que a menudo carece de intimidad, de espacio y vida privada, sustraída a las miradas de otros, corre riesgo de escapar hacia formas singulares, todavía más reprobadas, de conducta sexual. A menudo esas singularidades sexuales son interpretadas como síntoma de su deficiencia. En realidad, sin embargo, no derivan de ésta, sino del conjunto de circunstancias sociales, de prohibiciones y prescripciones en que se ha visto atrapado. En articular, las conductas con frecuencia observadas en instituciones segregadas, sean o no de internado, pueden catalogarse como típicas no tanto del retraso, cuanto de la colocación en condiciones artificiales de vida y convivencia
."

  
EXTRAIDO DE " EL SEXO DE LOS ÁNGELES". ALFREDO FIERRO Catedrático de Psicología, Universidad de Málaga.

Esta entrada inicia una nueva sección en nuestro blog dedicada a la SEXUALITAT EN LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.

EXTRET DE " EL SEXO DE LOS ÁNGELES". ALFREDO FIERRO Catedrático de Psicología, Universidad de Málaga.
  Aquesta entrada enceta una nova secció al nostre bloc sobre SEXUALITAT en PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.

 

dimecres, 16 de gener de 2013

EL MENÚ... LES POSTRES!.

Ací van les postres, la tercera part de les activitats del menú, activitat de notebook que treballa aspectes realcionats o be en el menú esoclar o els menjars...

Com a l'activitat anterior, i totes les que van a publicar-se d'ara endavant, en el power- point podeu fer una previsualització del que es treballa en l'activitat i ja després, es la podeu descarregar amb el link.


Aquí va la segunda parte, o el segundo plato, de las actividades de notebook que trabaja aspectos realcionados con en el menú escolar o las comidas...
 
Como la actividad anterior, y todas las que van a publicarse de ahora en adelante, en el power- point podéis hacer una previsualización del que se trabaja en la actividad y ya después, se la podéis descargar con el link. • VISUALITZA/VISUALIZA: • DESCARREGA/DESCARGA:

dilluns, 14 de gener de 2013

escolta activa


En les relacions amb les persones es sol dir que "tan important és el que dius com com ho dius"; i el mateix es pot dir per al que escolta. Els aspectes extralingüístics juguen un paper fonamental en les relacions humanes. Per això, aquest és un dels aspectes clau del taller d'habilitats socials.

En las relaciones con las personas se suele decir que "tan importante es lo que dices como cómo lo dices"; y lo mismo se puede aplicar para el que escucha. Los aspectos extralingüísticos juegan un papel fundamental en las relaciones humanas. Por eso, éste es uno de los aspectos clave del taller de habilidades sociales.
Hui hem parlat sobre ells, els hem exemplificat i els hem posat en pràctica contant històries personals divertides, tristes, sorprenents... als nostres companys.

Hoy hemos hablado sobre ellos, los hemos ejemplificado y los hemos puesto en práctica contando historias personales divertidas, tristes, sorprendentes... a nuestros compañeros.

divendres, 11 de gener de 2013

HISTORIES SOCIALS... ANEM A COMPRAR!.

Les Històries Socials(Gray i Garand, 1993) són un mètode d'intervenció usat freqüentment per a nens  i nenes amb autisme; no obstant això, són útils per a tot tipus de persones amb diversitat funcional. 

Una història social és un conte curt ajustat a un format i directrius específiques utilitzat per descriure a una persona, destresa, esdeveniment, concepte o situació social. Són generalment els pares o els professionals els qui escriuen les històries socials. L'objectiu d'una història social és el de transmetre informació rellevant. Aquesta informació generalment inclou (sense limitar-se solament a això) on i quan ocorre una situació, qui està involucrat, què està ocorrent i per què. Sovint la informació més rellevant dins d'una situació pot ser òbvia pels altres, no obstant això, pot ser confusa per a una persona amb diversitat funcional. Per exemple Esteban, una adolescent amb autisme s'altera cada vegada que canvien les llums del semàfor. Amb una història social que explica com funcionen les llums del semàfor es va eliminar immediatament la resposta negativa. Això va ajudar a Esteban i als seus mestres a portar endavant sortides a l'entorn amb major facilitat. Les històries socials també poden explicar conceptes que són abstractes i difícils d'entendre, o en alguns casos poden explicar el que altres persones saben, senten o creuen.

Las Historias Sociales(Gray y Garand, 1993) son un método de intervención usado frecuentemente para niños con autismo; sin embargo, son útiles para todo tipo de personas con diversidad funcional. 

Una historia social es un cuento corto ajustado a un formato y directrices específicas utilizado para describir a una persona, destreza, evento, concepto o situación social. Son generalmente los padres o los profesionales quienes escriben las historias sociales. El objetivo de una historia social es el de transmitir información relevante. Esta información generalmente incluye (sin limitarse solo a ello) dónde y cuándo ocurre una situación, quién está involucrado, qué está ocurriendo y por qué. A menudo la información más relevante dentro de una situación puede ser obvia para los demás sin embargo pude ser confusa para una persona con diversidad funcional. Por ejemplo Esteban, una adolescente con autismo se altera cada vez que cambian las luces del semáforo. Con una historia social que explica como funcionan las luces del semáforo se eliminó inmediatamente la respuesta negativa. Esto ayudó a Esteban y a sus maestros a llevar adelante salidas al entorno con mayor facilidad. Las historias sociales también pueden explicar conceptos que son abstractos y difíciles de entender, o en algunos casos pueden explicar lo que otras personas saben, sienten o creen.


 • Ací vos deixem una història social creada per a un alumne en concret per a la tasca d'anar a comprar: /Aquí os dejamos una historia social creada para un alumno en concreto para la tarea de ir a comprar: 
 HISTÒRIA SOCIAL PER A ANAR A COMPRAR / HISTORIA SOCIAL PARA IR A COMPRAR: • I aquest altre material que és interessant ja que dona orientacions de com fer històries socials/ Y este otro material interesante ya que proporciona orientacions de cómo realizar historias sociales.
APRENDRE A FER HISTÒRIES SOCIALS/ APRENDER A HACER HISTORIAS SOCIALES:
 • També recomanem el llibre titulat  “Pictogramas y pautas desarrolladas para Síndrome de Asperger”  escrit per Aurora Garrigós, mare que ha recopilat en aquest llibre una impresionant quantitat de material que a ella li ha servit per a abordar diferents situacions quotidianes per al seu fill amb síndrome d'asperger millorant  la convivència i la dinàmica familiar després de les pautes ensenyades per Mª José Navarro, psicòloga especialitzada en síndrome d'Asperger del Centre de Psicologia Aplicada CIPSA a Elx. Tot ell ha estat inspirat i revisat per aquesta psicòloga. El seu enfocament i llenguatge és el d'una mare que ha arribat a comprendre al seu fill. Per això podrà arribar on altres llibres no s'apropen, orientant a pares que s'esforcen per ajudar als seus fills, i fins i tot dels professionals interessats a conèixer la perspectiva que tanca aquesta síndrome en la llar. Consta de vuit apartats en el llibre i tres apartats en el CD que acompanya al llibre, on es troba el treball realitzat amb pictogrames i que podrà ser un material d'eficàcia per a pares i professionals. Els apartats del llibre són els següents:
1. EXPLICACIÓ DE LES HISTÒRIES SOCIALS.
2. HISTÒRIES SOCIALS.
3. GUIA PER COMPRENDRE ENUNCIATS D'EXERCICIS.
4. DITES POPULARS.
5. SCRIPTS SOCIALS.
6. REPRESENTACIONS SOCIALS.
7. NORMES SOCIALS I BONS MODALS.
8. ARBRE GENEALÒGIC.
9. ACTITUDS I SINÒNIMS AMB PICTOGRAMES.
10. HORARI AMB PICTOGRAMES I PAUTES D'APRENENTATGE.
11. TASQUES PER A CADA DIA AMB PICTOGRAMES.

El primer apartat i més extens, està format per les explicacions de les quaranta històries socials que hi ha desenvolupades en el llibre, on es manifesta el motiu pel qual es va crear, efecte produït, situacions anecdòtiques, reflexions que sorgeixen de tot el que Aurora ha après amb el seu fill i que conduiran al lector d'una manera senzilla i amena a descobrir i comprendre les singularitats d'aquestes persones.

Tots els apartats contenen pautes estructurades i totalment desenvolupades, comunes i vàlides per a persones amb Asperger de sis o set anys d'ara endavant. Amb pictogrames per a una millor assimilació i registres on seguir l'evolució d'aquests nens que professionals i pares podran utilitzar, col·laborant aquests últims des de casa amb el treball que realitzen amb ells els psicòlegs i pedagogs.


También recomendamos el libro titulado “Pictogramas y pautas desarrolladas para Síndrome de Asperger” escrito por Aurora Garrigós, madre que ha recopilado en este libro una impresionante cantidad de material que a ella le ha servido para abordar diferentes situaciones cotidianas para su hijo con síndrome de asperger, mejorando la convivencia y la dinámica familiar después de las pautas enseñadas por Mª José Navarro, psicóloga especializada en síndrome de Asperger del Centro de Psicología Aplicada CIPSA en Elche. Todo él ha sido inspirado y revisado por esta psicóloga. Su enfoque y lenguaje es el de una madre que ha llegado a comprender a su hijo. Por eso podrá llegar donde otros libros no se acercan, orientando a padres que se esfuerzan para ayudar a sus hijos, e incluso de los profesionales interesados a conocer la perspectiva que cierra este síndrome en el hogar. Consta de ocho apartados en el libro y tres apartados en el CD que acompaña al libro, donde se encuentra el trabajo realizado con pictogramas y que podrá ser un material de eficacia para padres y profesionales. Los apartados con los que cuenta el libro son los siguientes: 

1. EXPLICACIÓN DE LAS HISTORIAS SOCIALES.
2. HISTORIAS SOCIALES.
3. GUÍA PARA COMPRENDER ENUNCIADOS DE EJERCICIOS.
4. DICHOS POPULARES.
5. SCRIPTS SOCIALES.
6. REPRESENTACIONES SOCIALES.
7. NORMAS SOCIALES Y BUENOS MODALES.
8. ÁRBOL GENEALÓGICO.
9. ACTITUDES Y SINÓNIMOS CON PICTOGRAMAS.
10. HORARIO CON PICTOGRAMAS Y PAUTAS DE APRENDIZAJE.
11. TAREAS PARA CADA DÍA CON PICTOGRAMAS.

El primer apartado y más extenso, está formado por las explicaciones de las cuarenta historias sociales que hay desarrolladas en el libro, donde se manifiesta el motivo por el que se creó, efecto producido, situaciones anecdóticas, reflexiones que surgen de todo lo que Aurora ha aprendido con su hijo y que conducirán al lector de una manera sencilla y amena a descubrir y comprender las singularidades de estas personas.
Todos los apartados contienen pautas estructuradas y totalmente desarrolladas, comunes y válidas para personas Asperger de seis o siete años en adelante. Con pictogramas para una mejor asimilación y registros donde seguir la evolución de estos niños que profesionales y padres podrán utilizar, colaborando éstos últimos desde casa con el trabajo que realizan con ellos los psicólogos y pedagogos.

dijous, 10 de gener de 2013

TEACCH per a cecs?!... més aportacions.Llegint l’entrada de la meua companya recorde els meus primers anys de feina, quan de sobte t’enfrontes al repte de tenir davant una gent a la que donar una resposta i més quan l’àmbit curricular queda lluny d’ells, i no perquè no poderen aconseguir més o menys objectius d’una bateria d’eixes interminables que molt sovint elaborem els mestres. Sinó perquè et planteges què és el que en realitat necessita eixa persona en el seu dia a dia per ser més autònoma, per valer-se per sí mateix,  per donar significativitat i funcionalitat a eixa tasca diària d’estar a l’escola, què és el que realment necessita...
I davant tantes preguntes molt dubtes i molts límits, tots els que tens com a professional i els que imposa la institució en la que estem.

Et veus davant la responsabilitat de pensar -repensar, fer, desfer, refer...-  tot allò que configurarà un pla d’acció per a aquella gent que vas a acompanyar, i et van a acompanyar, al llarg de tot un any. 
I la cosa es fa més difícil si t’enfrontes en una diversitat tant gran com la que sovint ens trobem a les aules. 

Sempre pense que les militàncies en una sola forma de pensar i fer no són gairebé enriquidores ja que es deixa de banda molts altres aspectes que també podrien ser beneficiosos. Sóc més del pensar de conèixer moltes formes i agafar el que te puga servir de cadascuna d’ella en funció de moltes variables: contextuals, individuals...

Cada dia més es reaferma en mi aquesta forma de veure-ho, per això intente agafar trosos de diferents metodologies i juntar-les en funció de cada situacuó i cada persona. 

I aquesta entrada va dedicada a tu, incansable amiga i companya, per si et pot ajudar la meua experiència...

Temps enrere també em vaig veure en la necessitat d'utilitzar aquesta metodologia no sols per a nens i nenes amb autisme sinó també cecs ja que tots convivíem a la mateixa aula.

I per això faré un resum de com vaig encaixar aquesta forma de treballar amb els alumnes que tenia amb ceguera.

Comencem dient que no hem d’oblidar els pilars sobre els que es basa la metodologia TEACCH, ací vos deixe una imatge que ens pot ajudar:

Leyendo la entrada de mi compañera recuerdo mis primeros años de trabajo, cuando de repente te enfrentas al reto de tener ante tí una gente a la que dar una respuesta y más cuando el ámbito curricular queda lejos de ellos, y no porque no pudieran conseguir más o menos objetivos de una batería de esas interminables que muy a menudo elaboramos los maestros. Sino porque te planteas qué es lo que en realidad necesita esa persona en su día a día para ser más autónoma, para valerse por sí mismo, para dar significativitat y funcionalidad a esa tarea diaria de estar en la escuela, qué es el que realmente necesita...

Y ante tantas preguntas mucho dudas y muchos límites, todos los que tengo como professional y los que impone la institución en la que estamos.

Te ves ante la responsabilidad de pensar -repensar, hacer, deshacer, rehacer...- todo aquello que configurará un plan de acción para aquella gente que vas a acompañar, y te van a acompañar, a lo largo de todo un año.

Y la cosa se hace más difícil si te enfrentas en una diversidad tanto grande como la que a menudo nos encontramos en las aulas.

Siempre pienso que las militancias en una sola forma de pensar y hacer no son casi enriquecedoras puesto que se deja de banda otros muchos aspectos que también podrían ser beneficiosos. Soy más del pensar de conocer muchas formas y coger el que te pueda servir de cada una de ella en función de muchas variables: contextuales, individuales...

Cada día más se reafirma en mí esta forma de verlo,
por ello intento coger trozos de diferentes metodologias y juntarlos en función de cada situación y cada persona.
 
Y esta entrada va dedicada a tí, incansable amiga y compañera, por si te puede ayudar mi experiencia...

Tiempo atrás también me vi en la necesidad de utilizar esta metodología no sólo para niños y niñas con autismo sino también ciegos puesto que todos convivíamos en la misma aula.


I por ello haré un resumen de cómo encagé esta forma de trabajar con los alumnos con deficiencia visual.

Empezaremos diciendo que no tenemos que olvidar los pilares sobre los que se basa la metodología TEACCH, aquí os dejo una imagen que nos puede ayudar: Tots aquest paràmetres són favorables en la intervenció tant de persones amb autisme com persones amb ceguera o deficiència visual.
1. COMENCEM AMB LA BASE DE LA PIRÀMIDE: LA ESTRUCURA FÍSICA.
 •       Partir de la realització d’una avaluació de l’alumnat en allò referent a:
- Interessos de l’alumnat.
- Nivell d’autonomia.
- Capacitats d’abstracció i representació.
- Característiques cognitives. 
 •        Avaluació de la relació alumne- entorn.
 •        Presa de decisions respecte la estructuració física.
En funció d’aquests paràmetres vaig decidir realitzar una estructura física de forma ciruclar en funció de quan es realitzaven les activitats, en cada racó es realitzava exclusivament una activitat. Per tant, l’estructura física tenia una relació amb la temporalitat de les mateixes.Tanmateix que per a cada activitat es tinguera un racó per establir sempre una relació i marcar els límits de cadascun a través de diferents barreres com mobles, prestatgeries, taules... aquest va ser un dels meus principals dubtes a l'hora de realitzar l'organització de l'aula ja que pensava que tal volta açò entranyaria cert risc per a l'alumnat però he de dir que es van adaptar molt prompte a l'espai i la seua distribució i mai vam tenir cap dificultat.

Ací vos deixe una proposta d’estructura física basant-me en la relació espai-temps:

-          - La primera acció només entrar a l’aula era penjar jaquetes i motxilles, és per això que les perxes era el primer element present a l’aula.
-          - Seguidament pel panell d’anticipació de la jornada escolar, necessari per proporcionar la informació necessària a l’alumnat de què, quan i on es realitzaran les activitats.
-           - L’esmorzar era la següent rutina, i per a tal el racó destinat per a aquesta activitat.
-          - El treball individual i cada racó pensat en funció de les característiques de cadascun dels alumnes.
-          - El racó de treball en grup.
-          - El racó de joc.
-          - I el d’autonomia personal.

a        Altres ejemples d'estructuració física:

Todos este parámetros son favorables en la intervención tanto de personas con autismo como personas con ceguera o deficiencia visual.
1. EMPEZAMOS CON LA BASE DE LA PIRÁMIDE: LA ESTRUCTURA FÍSICA.
 • Es importante partir de la realización de una evaluación del alumnado en aquello en lo referente a:
- Intereses del alumnado.
- Nivel de autonomía.
- Capacidades de abstracción y representación.
- Características cognitivas.

 • Evaluación de la relación alumno- entorno.
 • Toma de decisiones respeto la estructuración física.
En función de estos parámetros decidí realizar una estructura física de forma circular en función de cuando se realizaban las actividades, en cada rincón se realizaba exclusivamente una actividad. Por lo tanto, la estructura física tenía una relación con la temporalidad de las mismas. Así como también que cada actividad se hiciera en un rincón para establecer siempre una relación y marcar los límites de cada uno a través de diferentes barreras como muebles, estanterías, mesas... esta fue uno de mis principales dudas al realizar la organización del aula ya que pensaba que tal vez esto entrañaria cierto riesgo para el alumnado. Pero tengo que decir que se adaptaron muy pronto al espacio y su distribución y nunca tuvimos ninguna dificultad.
Aquí os dejo una propuesta de estructura física basándome en la relación espacio-tiempo:

- La primera acción sólo entrar al aula era colgar chaquetas y mochilas, es por eso que las pértigas era el primer elemento presente en el aula.
- Seguidamente por el panel de anticipación de la jornada escolar, necesario para proporcionar la información necesaria al alumnado de que, cuando y donde se realizarán las actividades.
-  El almuerzo era la siguiente rutina, y para tal el rincón destinado para esta actividad.
-  El trabajo individual y cada rincón pensado en función de las características de cada uno de los alumnos.
- El rincón de trabajo en grupo.
- El rincón de juego.
- Y el de autonomía personal.
2. SEGON PAS: HORARI INDIVIDUAL.
L'horari individual és una eina clau per al nostre alumnat ja que proporciona informació referent a:
-          - Què vaig a fer?
-          - Quan les realitzaré?
-          -- En quin ordre?
-          - On vaig a estar?
-           - En quina persona de referència?

Tanmateix és molt vàlid per saber com moure's pels espais físics que hem creat, de manera independent i ajudarà a entendre millor l’acció i els canvis.

És molt important que siguen individuals i adaptats a les característiques de cada alumne.

L’horari en el cas de l’alumnat amb dificultats visuals ha de ser realitzat amb objectes reals.

Ací us deixe uns exemples:

2. SEGUNDO PASO: HORARIO INDIVIDUAL.

El horario individual es una herramienta clave para nuestro alumnado puesto que proporciona información en lo referente a:

-  Qué voy a hacer?
- Cuando las realizaré?
- En qué orden?
- Donde voy a estar?
- En qué persona de referencia?

Aun así es muy válido para saber como moverse por los espacios físicos que hemos creado, de manera independiente y ayudará a entender mejor la acción y los cambios.

Es muy importante que sean individuales y adaptados a las características de cada alumno.

El horario en el caso del alumnado con dificultades visuales tiene que ser realizado con objetos reales.


3. TERCER GRAÓ:  SISTEMA DE TREBALL.
És una manera clara i concreta de facilitar la comprensió una forma sistemàtica per contestar a aquestes preguntes:

•Quant de treball he de fer?
•Quina activitat he de fer?
•Quan he finalitzat?

Seguir el sistema de treball és una ferramenta que fomenta la:
-          - Independència.
-          - Seqüenciació.
-          - Generalització.
-          - Comprensió.
-          - Significativitat.
-          - Organització espai-temporal.Tanmateix les activitats han d’estar adaptades a la capacitat manipulativa i cognitiva dels nostre alumnat per això serà necessari: partir d'avaluació informal de l'alumne, presentar el material de forma ordenada i clara, avaluar la independència en l'activitat.

Considere que les activitats, per exemple en el treball individual, són adequades sempre que siguin funcionals per a l'alumne i relacionades amb la habilitats necessàries per a la vida diària.

Vos deixe alguns exemples d’activitats:


3. TERCER ESCALÓN: SISTEMA DE TRABAJO.
Es una manera clara y concreta de facilitar la comprensión una forma sistemática para contestar a estas preguntas:
•Cuánto de trabajo tengo que hacer?
•Qué actividad tengo que hacer?
•Cuándo he finalizado?

Seguir el sistema de trabajo es una herramienta que fomenta la:
- Independencia.
- Secuenciación.
- Generalización.
- Comprensión.
- Significatividad.
- Organización espacio-temporal.

Aun así las actividades tienen que estar adaptadas a la capacidad manipulativa y *cognitica de los nuestro alumnado por eso será necesario: partir de evaluación informal del alumno, presentar el material de forma ordenada y clara, evaluar la independencia en la actividad.

Considero que las actividades, por ejemplo en el trabajo individual, son adecuadas siempre que sean funcionales para el alumno y relacionadas con la habilidades necesarias para la vida diaria.

4.  RUTINES I ESTRATÈGIES
Va ser molt important crear tota una sèrie d’estratègies que els ajudaren a adquirir autonomia i independència en les diferents tasques de la jornada escolar. Vos proposem alguns exemples:

1.  Objectes en relleu per orientar-los les tasques:


2. Indicadors per orientar-se en l'espai:3. Textures en els seus objectes personals per diferenciar-los ( en aquest cas velcro):
4. RUTINAS Y ESTRATEGIAS
Fue muy importante crear toda una serie de estrategias que los ayudaron a adquirir autonomía e independencia en las diferentes tareas de la jornada escolar. Os proponemos algunos ejemplos: