dijous, 27 d’octubre de 2011

Objectes reals per anticipar o narrar

Que els alumnes amb plurideficiència o un grau d'afectació cognitiva greu participen a l'activitat de comunicació en grup, de contar què han fet durant el cap de setmana als seus companys, és un repte per a nosaltres que hem volgut compartir amb els pares dels nostres alumnes. Com es pot muntar un panell per a contar el cap de setmana amb objectes reals? Quins objectes triem? 

Que los alumnos con plurideficiencia o  un grado de afectación cognitiva grave participen en la actividad de comunicación en grupo de contar qué han hecho durante el fin de semana a sus compañeros es un reto para nosotras, que hemos querido compartir con los padres de nuestros alumnos. ¿Cómo se puede montar un panel para contar el fin de semana con objetos reales? ¿Qué objetos elegimos?


Nosaltres els hem explicat el que utilitzem a l'aula per a anticipar les activitats diàries, que vindria a ser l'equivalent escolar de contar el cap de setmana. Ací teniu unes imatges de dos tipus d'anticipadors amb objectes reals i els objectes que emprem per a cada activitat:

Nosotras les hemos explicado lo que utilizamos en el aula para anticipar las actividades diarias, que vendría a ser el equivalente escolar de contar el fin de semana. Aquí tenéis unas imágenes de dos tipos de anticipadores con objetos reales y los objetos que utilizamos para cada actividad:
anticipador de primer nivell

els objectes de l'anticipador del primer nivell


i aquest és l'anticipador de segon nivell
i aquestos els objectes que empremAcí hi ha un exemple "la bossa de contar el cap de setmana", extret d'un dels llibres de Task Galore, molt recomanables (estan en anglés però amb moltes imatges exemplificadores de com treballar en grup, treballar autonomia per a la vida real o com treballar les distintes matèries al centre escolar). Hem buscat altres exemples més adequats als nostres alumnes, però no hem trobat res. 
Molt prompte, amb la col·laboració dels pares, podrem muntar els panell de contar el cap de setmana amb objectes reals, ja us ho ensenyarem!

Aquí tenéis un ejemplo, "la bolsa de contar el fin de semana", extraído de uno de los libros de Task Galore, muy recomendables (están en inglés, pero con muchas imágenes ejemplicadoras de cómo trabajar en grupo, trabajar autonomía para la vida real o como trabajar las distintas materias en el centro escolar). Hemos buscado otros ejemplos más adecuados para nuestros alumnos, pero no hemos encontrado nada.
Muy pronto, con la colaboración de los padres, podremos montar el panel de contar el fin de semana con objetos reales, ¡ya os lo enseñaremos!
foto extreta del llibre "Making groups meaninful", editorial Task Galore


dimecres, 26 d’octubre de 2011

diccionari bimodal IV: els sentiments

Durant l'adolescència, un període on les emocions són més intenses i descontrolades, segurament encara més si tens diversitat funcional, saber expressar els sentiments és fonamental. Per això, un dels apartats del diccionari de comunicació bimodal de Maria va ser aquest:

Durante la adolescencia, un período en el cual las emociones son más intensas y descontroladas, seguramente todavía más si tienes diversidad funcional, saber expresar los sentimientos es fundamental. Por eso, uno de los apartados del diccionario de comunicación bimodal de María fue este:Podeu veure altres apartats del diccionari bimodal de Maria que ja he publicat al bloc: los aliments, la casa i l'escola.

Podéis ver otros apartados del diccionario bimodal de Maria que ya he publicado en el blog: los alimentos, la casa, el colegio.

diumenge, 23 d’octubre de 2011

Parar taula

Ací teniu algunes estratègies per tal que els nostres alumnes aprenguen a parar taula. A través d'aquest material treballem el vocabulari a través de paraules, encara que també podem utilitzar pictogrames; i la seqüenciació d'activitats.
Aquí tenéis  algunas estrategias para que nuestros alumnos aprendan a poner la mesa. 
A través de este material trabajamos el vocabulario a través de palabras, aunque también podemos usar pictogramas; y la secuenciación de actividades. 
A més a més, podem també treballar-ho amb aquest material. Ens permet entrenar aspectes de l'autonomia personal mentre treballem en taula individual.
Además, podemos también trabajarlo con este material. Nos permite entrenar aspectos de la autonomía personal mientras trabajamos en mesa individual.

dijous, 20 d’octubre de 2011

congrés internacional estratègies didàctiques inclusives

Gràcies a Patri ens hem enterat d'aquest congrés que es realitzarà a Castelló els dies 1 i 2 de Desembre:
Gracias a Patri nos hemos enterado de este congreso que se realizará en Castellón los días 1 y 2 de Diciembre:Segueix informant-nos del que passa per allà dalt!
¡Sigue informándonos de lo que pasa por allá arriba!

dimarts, 18 d’octubre de 2011

posar la data (TICO)

TICO (Tableros interactivos de COmunicación) és una aplicació informàtica per generar i utilitzar taulers de comunicació de forma interactiva, que s'emmarca dins el projecte de col·laboració existent entre la Universitat de Saragossa i l'escola pública d'educació especial Alborada. És gratuït, de software lliure i còdig obert. A més a més, des de la pàgina d'Arasaac es poden descarregar TICOS ja fets (que ens poden servir així o podem modificar-los per tal d'adaptar-los als nostres alumnes).

El curs passat va ser un gran descobriment per a mi, ja que tenia a l'aula dos alumnes amb problemes motòrics per a les quals l'ordinador era l'eina de treball fonamental i el programa TICO em permetia crear moltes de les coses que necessitava i, a més, d'una forma mooooolt senzilla (i mira que jo amb les noves tecnologies...). Una de les coses que necessitavem era que les meues alumnes pogueren fer les rutines del matí de forma autònoma, com ho feien els seus companys... I aquest és el resultat, que vaig penjar a la pàgina d'Arasaac (punxeu damunt de les imatges per accedir a la descàrrega):

nivell 1, amb pictogrames i text

nivell 2, només amb text
TICO (Tableros Interactivos de COmunicación) es una aplicación informática para generar y utilizar tableros de comunicación de forma interactiva, que se enmarca dentro del proyecto de colaboración existente entre la Universidad de Zaragoza y el Colegio Público de Educación Especial Alborada. Es gratuito, de software libre y código abierto. Además, desde la página de Arasaac se pueden descargar TICOS ya hechos (que nos pueden servir tal cuál o podemos modificar para adaptar a nuestros alumnos). 

El curso pasado fue un gran descubrimiento para mí, ya que tenía en el aula dos alumnas con problemas motóricos para las cuales el ordenador era la herramienta de trabajo fundamental y el programa TICO me permitía crear muchas de las cosas que necesitaba y, además, de una forma muuuuuuy fácil (y mira que yo con las nuevas tecnologías...). Una de las cosas que necesitábamos era que mis alumnas pudieran hacer las rutinas de la mañana de forma autónoma, tal y como lo hacían sus compañeros. Y éste es el resultado, que colgué en la página de Arasaac (pinchad encima de las imágenes para acceder a la descarga).

diumenge, 16 d’octubre de 2011

capacisme

El capacisme és un trastorn del llenguatge caracteritzat per la dificultat o impossibilitat de pronunicar correctament el fonema /k/, que sovint es sustitueix pel fonema /t/.
Ací tenim uns models de fitxes molt senzilles per treballar sobre el paper la consciència fonològica:

El capacismo es un trastorno del lenguaje caracterizado por la dificultad o imposibilidad de pronunciar correctamente el fonema /k/, que a menudo se sustituye por el fonema /t/.
Aquí tenemos unos modelos de fichas muy sencillas para trabajar sobre el papel la consciencia fonológica:
Aprofite també per recomanar els materials sobre capacisme d'Eugenia Romero, del blog de l@s maestr@s de audición y lenguaje, que vam emprar el curs passat i ens van funcionar molt bé.

Aprovecho también para recomendar los materiales sobre capacismo de Eugenia Romero, del blog de l@s maestr@s de audición y lenguaje, que utilizamos el curso pasado y nos funcionaron muy bien.

divendres, 14 d’octubre de 2011

I Festival de Arte e Integración 10 Sentidos

Seguint-li la pista a Locos por el Teatro, una companyia de teatre composada per persones amb malalties mentals cròniques, una obra (Tragicomedia de 1 loco ó 10 jaulas para cuerdos) dels quals vaig veure fa anys i que em va fascinar; em vaig trobar amb I Festival de Arte e Integración 10 Sentidos

Aquest festival, en les seues pròpies paraules, obri la porta a creadors que mostren i comparteixen les seues diferències, a propostes que admiren tant per la seua experiència i la seua qualitat artística a instàncies de les seues diferències i peculiaritats en el camp de l'integració, la solidaritat i les diferents capacitats.

 Dins el seu programa hi ha espectacles de diferents companyies i artistes (recomanable també "Mañana te veo", de Moments Arts, que vam veure fa mig any a l'encantador Carme Teatre), així com una exposició, un debat i tallers didàctics (dança, arts plàstiques, arts escèniques), podeu visitar la programació ací.

Serà del 16 al 20 de Novembre, al Centre del Carme a València. Ens veiem per allí!

foto de "Tragicomedia de 1 loco...", de Locos por el teatro, extreta de la seua web.

Siguiéndole la pista a "Locos por el Teatro", una compañía de teatro compuesta por personas con enfermedades mentales crónicas, una obra (Tragicomedia de 1 loco ó 10 jaulas para cuerdos) de los cuáles vi hace años y que me fascinó, me encontré con el I Festival de Arte e Integración 10 Sentidos. 

Este festival, con sus propias palabras, abre la puerta a creadores que muestran y comparten sus diferencias, a propuestas que se admiran tanto por su experiencia y su calidad artística a instancias de sus diferencias y peculiaridades en el campo de la integración, la solidaridad y las diferentes capacidades.

Dentro de su programa hay espectáculos de diferentes compañías y artistas (recomendable también "Mañana te veo", de Moments Arts, que vimos hace medio año en el encantador Carme Teatre), así como una exposición, un debate y talleres didàcticos (de danza, artes plásticas, artes escénicas), podéis visitar la programación aquí.
 
Será del 16 al 20 de Noviembre, en el Centre del Carme en València.¡Nos vemos por allí!

dissabte, 1 d’octubre de 2011

la llibertat comença...

www.summerhillschool.co.uk
Es la diferencia entre libertad y licencia lo que no pueden comprender muchos padres. En el hogar disciplinado, los niños no tienen derechos. En el hogar desmoralizado, tienen todos los derechos. El hogar apropiado es aquel en que niños y adultos tienen los mismos derechos. 
Y esto mismo se aplica a la escuela.

A.S. Neill (1960), Summerhill. Fondo de cultura económica.