diumenge, 4 de setembre de 2011

diccionari bimodal I: ALIMENTS

(en morat català; en verde castellano)

 Quan no existeix comunicació oral, o bé hi ha però al nostre entorn li resulta difícil d'entendre, es fa necessari introduïr un Sistema Augmentatiu de Comunicació que permeta a eixa persona expressar-se plenament.

Maria té moltes coses que contar, que preguntar, que demanar... el seu llenguatge oral permet la comprensió de certes paraules i expressions, però un problema d'articulació (dislalia) impedeix que podem entendre tota la informació que vol transmetre. Ella mateixa, quan es va adonar, acompanyava amb signes naturals certes paraules. Però en necessitava més i, a més, li'n mancaven per a expressar els conceptes més abstractes (dies de la setmana, colors, sentiments, etc.). Una logopeda fantàstica va pensar que el sistema de comunicació bimodal, (oralitat i signes de la llengua de signes espanyola, amb estructura de llengua oral), podia ser una bona ajuda per a Maria. D'això ja fa tres anys. Maria segueix sent molt xerradora, com sempre; la diferència és que ara la podem entendre millor.

Per a ajudar-la (i ajudar-nos!) a recordar els signes vam fer una mena de diccionari de comunicació bimodal, que ha anat canviant de forma i ampliant-se al llarg d'aquestos cursos. Us anirem penjant les diferents parts que composen l'últim, realitzat el curs passat. Per què Maria i el seu context (familiar, educatiu) podem aprendre d'una forma encara més senzilla la correcta execució dels signes, també vam gravar a un DVD els vídeos dels signes que composen el diccionari, categoritzats de la mateixa forma que al de paper. Utilitzàrem els pictogrames, fotos i vídeos d'Arasaac. Són genials.

Amb Maria he aprés a utilitzar el sistema bimodal, però també he aprés moltes altres coses, de les que no venen als llibres de text. Maria és una d'aquestes persones que no veuen la dificultat en res del que fan i, per això mateix, aconsegueixen aplegar molt lluny. I amb un somriure als llavis.

Cuando no existe comunicación oral o bien la hay pero a nuestro entorno le resulta difícil de entender, se hace necesario introducir un Sistema Aumentativo de Comunicación que permita a esa persona expresarse plenamente. 

Maria tiene muchas cosas que contar, que preguntar, que pedir... su lenguaje oral permite la comprensión de ciertas palabras y expresiones, pero un problema de articulación (dislalia) impide que podamos entender toda la información que nos quiere transmitir. Ella misma, cuando se dio cuenta, acompañaba con signos naturales ciertas palabras; pero necesitaba más  y, además, le faltaban signos para expresar conceptos más abstractos (días de la semana, colores, sentimientos, etc.). Una logopeda fantástica pensó que el sistema de comunicación bimodal (oralidad y signos de la lengua de signos española, con la estructura de la lengua oral), podía ser una buena ayuda para Maria. De eso ya hace tres años. Maria sigue siendo muy charlatana, como siempre; la diferencia es que ahora la podemos entender mejor. 

Para ayudarla (y ayudarnos!) a recordar los signos hicimos una especie de diccionario de comunicación bimodal, que ha ido cambiando de forma y ampliándose a lo largo de estos cursos. Os iremos colgando las diferentes partes que componen el último, realizado el curso pasado. Para que Maria y su contexto (familiar, educativo) pudiéramos aprender de una forma más sencilla y clara la correcta ejecución de los signos, también grabamos en un DVD los vídeos de los signos que componen el diccionario, categorizados de la misma forma que en el de papel. Utilizamos los pictogramas, fotos y vídeos de Arasaac. Son geniales.

Con Maria he aprendido a utilizar el sistema bimodal, pero también he aprendido muchas otras cosas, de esas que no vienen en los libros de texto. Maria es una de esas personas que no ven dificultades en nada de lo que hacen y, justamente por eso, consiguen llegar muy lejos. Y con una sonrisa en los labios.

1 comentari:

  1. Qué bueno¡ Empiezo a preparar material para pasar al cole,así que me viene genial,gracias por compartir.Un abrazo¡

    ResponElimina