llibres

 LA PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. FEAPS

La PCP és un procés de col·laboració per ajudar a les persones amb diversitat funcional a accedir als suports i serveis que necessiten per aconseguir una major qualitat de vida basada en les seves pròpies preferències i valors. És un conjunt d'estratègies per a la planificació de la vida que se centra en les eleccions i la visió de la persona i del seu cercle de suport. Aquest llibre tracta d'explicar el que és la planificació centrada en la persona i ens orienta en el procés de realització de la mateixa. És una ferramenta altament recomanable per treballar amb gent adulta.

La PCP es un proceso de colaboración para ayudar a las personas a acceder a los apoyos y servicios que necesitan para alcanzar una mayor calidad de vida basada en sus propias preferencias y valores. Es un conjunto de estrategias para la planificación de la vida que se centra en las elecciones y la visión de la persona y de su cfrculo de apoyo. Este libro trata de explicar lo que es la planificación centrada en la persona y nos orienta en el proceso de realización de la misma.
SENDAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

Un altre llibre que parla d'aquest tema es el treballat per la gent d'autisme BURGOS...

Otro libro que habla de este tema se lo trabajado por la gente de autismo BURGOS...
COJOS Y PRECARIAS HACIENDO VIDA QUE IMPORTAN

També vos deixem en PDF un dels llibres altament recomanats en l'apartat de ressenyes. Tot un plaer per als sentit llegir-lo...

También os dejamos en PDF uno de los libros altamente recomendados en el apartado de reseñas. Todo un placer para los sentido leerlo...

El llibre que inaugura aquesta secció, com no podria ser d'altra manera, és La autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual; interessant per les bones pràctiques que recomana en diferents àmbits. Molt indicat per a professionals, famílies...
El libro que inagura esta sección, como no podia ser de otra manera, es La autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual; interesante por las buenas prácticas que recomienda en diferentes ámbitos. Muy indicado para profesionales, familias...

 
De la junta De Andalucía, un llibre súper pràctic, amb moltes idees per a l'elaboració de material i estratègies metodològiques: Prácticas educativas y recursos didácticos.
De la junta de Andalucía, un libro súper práctico, con muchas ideas para elaboración de material y estrategias metodológicas: