divendres, 30 de setembre de 2011

Tens hora?


L'aprenentatge de l'ús i comprensió dels instruments de mesura del temps: calendari, rellotge analógic o digital... resulta fonamental dins el procés d'adquisició d'autonomia per part de qualsevol persona. El dia a dia de l'aula dona per anar treballant ambdós instruments de forma significativa, relacionant-los amb les activitats escolars; a banda, també podem fer activitats de reforç o per introduïr nous conceptes, que després aplicarem a situacions quotidianes.

El aprendizaje del uso y comprensión de los instrumentos de medida del tiempo: calendario, reloj analógico o digital... resulta fundamental dentro del proceso de adquisición de autonomía por parte de cualquier persona. El dia a dia del aula sirve para ir trabajando ambos instrumentos de forma significativa, relacionándolos con las actividades escolares; por otra parte, también podemos hacer actividades de refuerzo o para introducir nuevos conceptos, que luego aplicaremos en situaciones cotidianas.

dijous, 29 de setembre de 2011

dimecres, 28 de setembre de 2011

divendres, 23 de setembre de 2011

TEACCH classificar objectes


Seguim amb materials TEACCH, aquesta vegada per classificar objectes. Com veureu, alguns imposibiliten l'errada, la qual cosa és molt pràctica per començar a treballar aquest objectiu.

Seguimos con materiales TEACCH, esta vez para clasificar objetos. Como veréis, algunos imposibilitan el error, lo cuál es muy práctico cuando empezamos a trabajar este objetivo.
 Com veieu, amb material didàctic (i de vegades només amb objectes reals) i material reutilitzat (cartró, safates, potets...) es poden elaborar molts materials.

Como veis, con material didáctico (y, a veces, sólo con objetos reales) y material reutilizado (cartón, bandejas, botes...) se pueden elaborar muchos materiales.

dimecres, 21 de setembre de 2011

TEACCH classificar per color


Ací us deixem alguns materials amb els quals treballar la classificació per una variable: color.

Aquí os dejamos algunos materiales con los que trabajar la clasificación por una variable: color.


dimarts, 20 de setembre de 2011

més formació...

Els dies 24, 25 i 26 de novembre de 2011 se celebrarà a València el VIII Congrés Internacional de la A.L.E (Associació de Logopedes de España), que sota el lema “Nous desafiaments i noves competències en Logopèdia”, on es desenvoluparan els següents continguts en diferents ponències:


◦Logopèdia i Atenció Primerenca

◦Competències Comunicatives: Logopèdia i Atenció primerenca

◦Logopèdia en les Alteracions de la Veu i de la Deglució

Per a més informació deixem ací l'adreça de l'organisme organitzador:

Durante los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2011 se celebrará en Valencia el VIII Congreso Internacional de la A.L.E (Asociacón de Logopedas de España), que bajo el lema “Nuevos desafíos y nuevas competencias en Logopedia”, en el que se desarrollarán contenidos de las siguientes ponencias:


◦Logopedia y Atención Temprana

◦Competencias Comunicativas: Logopedia y Atención temprana

◦Logopedia en las Alteraciones de la Voz y de la Deglución

Para más información aquó tenéis la dirección del organismo organizador:

dilluns, 19 de setembre de 2011

planificació centrada en la persona


Coneixeu la Planificació Centrada en la Persona
¿Conocéis la Planificación Centrada en la Persona?


El modelo centrado en la persona supone un cambio de paradigma y filosofía que muy a menudo implica un conflicto en la práctica de cómo los profesionales, la pedagogía, la psicología y la sociedad perciben a las personas en riesgo de exclusión social. La PCP se propone como un camino para cuestionar los valores sociales y para producir cambios simultáneos a todos los niveles. La PCP se basa en un camino completamente diferente en la forma de ver y trabajar con las personas. Este camino tiene que ver fundamentalmente con compartir las decisiones y establecer una red de inclusión comunitaria, una red de apoyos naturales. Esto significa que los diferentes servicios y contextos que rodean a la persona central (educativo, médico, laboral, comunitario, de ocio...) coordinen sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida. Para ello, la PCP descentraliza el poder institucional dirigiéndo hacia las personas que pertenecen a los citados entornos y servicios. Esta visión enfatiza, por tanto, la labor y el esfuerzo de los distintos profesionales, familiares y personas de la comunidad, así como las relaciones que se dan entre ellos; frente a formas más tradicionales donde los poderes de decisión no parten de las personas implicadas en el proceso de planificación sino únicamente de los expertos.Podeu fer un curs online gratuït i molt didàctic sobre PCP a la web miradas de apoyo (o descarregar el llibre o, fins i tot, generar un grup de suport). A mi m'ha semblat un canvi molt adequat i necessari. No podia ser d'altra forma, som adictes a l'autonomia (també en la presa de decisions, clar!)

Podéis hacer un curso online gratuïto y muy didáctico sobre PCP en la web miradas de apoyo (o descargar el libro o, incluso, generar un grupo  de apoyo). A mí me ha parecido un cambio muy adecuado y necesario. No podía ser de otra forma, somos adictas a la autonomía (también en la toma de decisiones, ¡por supuesto!).

divendres, 16 de setembre de 2011

material TEACCH i treball autònom


Aquest curs dues de les components d'adictesalautonomia treballem a aules d'infantil i primària en centres específics, la qual cosa significa que els nostres alumnes necessiten aprendre hàbits d'autonomia bàsics en tots els aspectes, i el treball serà un d'ells: romandre sentat, centrar la mirada i l'atenció, treballar sense esperar les instruccions o ajuda contínues de l'adult... tot un repte, per a ells i per a nosaltres. 
La metodologia TEACCH, de la qual ja vam publicar un treball a aquest bloc, ens serà de molta ajuda en aquest procés d'aprenentatge. Anirem penjant al bloc les fotos dels materials que elaborem al llarg del curs (les fotos de hui són de materials d'altres cursos i, alguns d'ells, d'altres companyes).

Este curso dos de las componentes de adictesalautonomia trabajamos en aulas de infantil y primaria en centros específicos, lo cual significa que nuestros alumnos/as necesitan aprender hábitos de autonomía básicos en todos los aspectos, y el trabajo será uno de ellos: permanecer sentado, centrar la mirada y la atención, trabajar sin esperar las instrucciones o ayuda contínua del adulto... todo un reto, para ellos y para nosotras.
La metodología TEACCH, de la que ya publicamos un trabajo en este blog, nos será de mucho ayuda en este proceso de aprendizaje. Iremos colgando en el blog las fotos de los materiales que elaboremos a lo largo del curso (las fotos de hoy son de materiales de otros cursos y, algunos de ellos, de otras compañeras).


dijous, 15 de setembre de 2011

mestres que apareixen per quedar-se


inaugurem una nova secció al bloc, la dels pensaments: xicotets textos propis o d'altres que m'han arribat tan endins que passen a formar part de mi. Aquest estiu, per exemple, vaig llegir un llibre que em va encisar i que vos recomane moltíssim, del qual extrec aquest fragment:

inaguramos una nueva sección en el blog, la de los pensamientos; pequeños textos propios o de otros que me han llegado tan adentro que pasan a formar parte de mí. Este verano, por ejemplo, leí un libro que me encantó, y que os recomiendo muchísimo, del qual extraigo este fragmento:

La idea de por dónde concluir, aplicada a ciertas cosas, no tiene mucho sentido; por ejemplo no tendría mucha lógica hablar de por dónde concluir una buena amistad o la buena vida, por la sencilla razón de que nadie desea que las cosas concluyan. Si logramos acompañarles en un trecho de la vida, no sé por qué habremos de ocuparnos en ver la manera en que haya de concluir el asunto. Sólo se obsesionan por ver cómo concluir las cosas, personas e instituciones que ven cómo se les estancan en las manos sus deberes sin resolver, o sea cómo quitárselos de encima.

Enrique Martínez Reguera (1999). Pedagogía para mal educados.  Ediciones del Quilombo.dilluns, 12 de setembre de 2011

formació autisme, Snoezelen, TAC...

Els mestres de pedagogia terapèutica treballem cada any amb alumnat amb problemàtiques moooooolt diverses a les que hem de fer front per aconseguir el que pensem que és l'objectiu més important en la vida d'una persona: l'autonomia (en la comunicació, en la socialització, en els desplaçaments, en els hàbits d'higiene, en la compra... en tot!). 
La realitat és que no sempre tenim formació especialitzada en cada "diversitat", així que ens toca buscar i rebuscar cursos, jornades, seminaris per actualitzar-nos i aprendre. Ací us deixem alguns dels que hem trobat últimament, i us animem a compartir amb nosaltres els que trobeu.

Los maestros de pedagogía terapeútica trabajamos cada año con alumnado con problemáticas muuuuuy diversas a las que tenemos que hacer frente para conseguir el que pensamos que es el objetivo más importante en l vida de una persona: la autonomía (en comunicación, en socialización, en los desplazamientos, en los hábitos de higiene, en la compra... en todo!).
La realidad es que no siempre tenemos formación especializada en cada "diversidad", así que nos toca buscar y rebuscar cursos, jornadas, seminarios para actualizarnos y aprender. Aquí os dejamos algunos de los que hemos encontrado últimamente, y os animamos a compartir con nosotras los que encontréis.

Aquest mes, el dijous 22, a Lleida, s'organitza la “I Jornada tècnica sobre suport TAC a la diversitat funcional”, un espai d’intercanvi i construcció conjunta de coneixement entre tècnics i especialistes que treballen en l’atenció a la diversitat funcional fent ús de les TAC en centres educatius del territori.
Ací baix teniu el programa.

Este mes, el jueves 22, en Lleida, se organiza la “I Jornada técnica sobre apoyo TAC a la diversidad funcional”, un espacio de intercambio y construcción conjunta de conocimientos entre técnicos y especialistas que trabajan en la atención a la diversidad funcional haciendo uso de las TAC en centros educativos del territorio. Aquí tenéis el programa:El 15 d'Octubre ASPAU (Asociación Proyecto Austista) de València celebra la 5a jornada de la serie amics de l'autisme, en aquesta ocasió amb el títol Jornada de Famílies. Autisme en la xarxa social: Convivim i compartim. Allí tindrem la oportunitat de conèixer millor la experiència de mares a les que ja seguim mitjançant els seus blocs (Pensando en imágenesEl sonido de la hierba al crecer, La sonrisa de Arturo, En mi familia hay autismo y mucho más i Autismo y Lenguaje).Una oportunitat que no podem deixar escapar!

El 15 de Octubre ASPAU (Asociación Proyecto Autista) de València celebra la 5ª Jornada de la serie amigos del austimo, en esta ocasión bajo el título Jornada de Familias. Autismo en la red social: Convivimos y compartimos. Allí tendremos la oportunidad de conocer mejor la experiencia de madres a las que ya seguimos mediante sus blogs (Pensando en imágenesEl sonido de la hierba al crecer, La sonrisa de Arturo, En mi familia hay autismo y mucho más y Autismo y Lenguaje).¡Una oportunidad que no podemos dejar escapar! El 16, 17 i 18 de Novembre es celebra el II Congrés Internacional d'Austime a Múrcia, amb professionals de la talla de Theo Peeters, Olga Bogdashina o Javier Tamarit.


El 16, 17 y 18 de Noviembre se celebra el II Congreso Internacional de Austime en Murcia, con profesionales de la talla de Theo Peeters, Olga Bogdashina o Javier Tamarit.


I el mateix cap de setmana, a Amposta, es portaran a terme les III Jornades Snoezelen d'Estimulació Multisensorial, organitzades per APASA (Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual de la comarca del Montsià). Podeu consultar el programa provisional a la seua web.

Y el mismo fin de semana, en Amposta, se realizarán las  III Jornadas Snoezelen de Estimulación Multisensorial, organizadas por APASA (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de la comarca del Montsià). Podéis consultar el programa provisional en su web.Ale, a formar-se s'ha dit!
¡Ale, a formarse se ha dicho!

dijous, 8 de setembre de 2011

entrevista a pares d'inici de curs


Abans del començament del curs, al centre d'educació especial, fem les reunions de pares dels alumnes nous; volem recollir moltíssima informació sobre l'alumne per a, quan vinga al centre, poder tindre l'espai físic, els materials, etc. preparats per poder-lo atendre el millor posible.
A nosaltres ens ajuda molt tindre un model d'entrevista per no deixar-nos cap pregunta fonamental, ací us el deixem per si vos serveix.
Antes de que empiece el curso, en el centro de educación especial, hacemos las reuniones de padres de los nuevos alumnos; queremos recabar muchísima información sobre el alumno/a para que, cuando venga al centro, podamos tener el espacio físico, los materiales, etc. preparados para poderlo atender lo mejor posible.
A nosotras nos ayuda mucho tener un modelo de entrevista para no dejarnos ninguna pregunta fundamental, aquí os lo dejamos por si os sirve.

dimarts, 6 de setembre de 2011

tratamiento digno del autismo


Cristina, del bloc La princesa de las alas rosas, ha demanat la nostra col·laboració en la campanya per concienciar a la societat per un tractament digne de l'autisme, sense mites ni usos pejoratius, organitzada des del grup  Acciones Contra los Mitos del Autismo.

Així, el desconeixement no portarà a persones com  aquesta o aquesta a associar autisme amb la seua falsa imatge (els autistes no són capaços de sentir, no es diverteixen, no es comuniquen...).

Si voleu saber més i col·laborar en ella, polseu sobre la imatge.

Cristina, del blog La princesa de las alas rosas, ha pedido nuestra colaboración en la campaña para concienciar a la sociedad para un tratamiento digno del autismo, sin mitos ni usos peyorativos, organizada desde el grupo Acciones Contra los Mitos del Autismo.

Así, el desconocimiento no llevará a personas como ésta o como ésta a asociar autismo con y su falsa imagen (los autistas no son capaces de sentir, no se divierten, no se comunican...).

Si queréis saber más y colaborar en ella, pulsad sobre la imagen.