divendres, 16 de setembre de 2011

material TEACCH i treball autònom


Aquest curs dues de les components d'adictesalautonomia treballem a aules d'infantil i primària en centres específics, la qual cosa significa que els nostres alumnes necessiten aprendre hàbits d'autonomia bàsics en tots els aspectes, i el treball serà un d'ells: romandre sentat, centrar la mirada i l'atenció, treballar sense esperar les instruccions o ajuda contínues de l'adult... tot un repte, per a ells i per a nosaltres. 
La metodologia TEACCH, de la qual ja vam publicar un treball a aquest bloc, ens serà de molta ajuda en aquest procés d'aprenentatge. Anirem penjant al bloc les fotos dels materials que elaborem al llarg del curs (les fotos de hui són de materials d'altres cursos i, alguns d'ells, d'altres companyes).

Este curso dos de las componentes de adictesalautonomia trabajamos en aulas de infantil y primaria en centros específicos, lo cual significa que nuestros alumnos/as necesitan aprender hábitos de autonomía básicos en todos los aspectos, y el trabajo será uno de ellos: permanecer sentado, centrar la mirada y la atención, trabajar sin esperar las instrucciones o ayuda contínua del adulto... todo un reto, para ellos y para nosotras.
La metodología TEACCH, de la que ya publicamos un trabajo en este blog, nos será de mucho ayuda en este proceso de aprendizaje. Iremos colgando en el blog las fotos de los materiales que elaboremos a lo largo del curso (las fotos de hoy son de materiales de otros cursos y, algunos de ellos, de otras compañeras).


1 comentari: