dijous, 8 de setembre de 2011

entrevista a pares d'inici de curs


Abans del començament del curs, al centre d'educació especial, fem les reunions de pares dels alumnes nous; volem recollir moltíssima informació sobre l'alumne per a, quan vinga al centre, poder tindre l'espai físic, els materials, etc. preparats per poder-lo atendre el millor posible.
A nosaltres ens ajuda molt tindre un model d'entrevista per no deixar-nos cap pregunta fonamental, ací us el deixem per si vos serveix.
Antes de que empiece el curso, en el centro de educación especial, hacemos las reuniones de padres de los nuevos alumnos; queremos recabar muchísima información sobre el alumno/a para que, cuando venga al centro, podamos tener el espacio físico, los materiales, etc. preparados para poderlo atender lo mejor posible.
A nosotras nos ayuda mucho tener un modelo de entrevista para no dejarnos ninguna pregunta fundamental, aquí os lo dejamos por si os sirve.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada