jocs per a ordinador


JOCS PER INICIACIÓ A L'ACCÉS A L'ORDINADOR 
(punxeu sobre les imatges per accedir a las pàgines / pinchad sobre las imágenes para acceder a las páginas)


THE FUNGOOMS

The Fungooms és lloc web interactiu gratuït amb jocs simples i històries animades per als nens. També hi ha disponibles aplicacions per IPAD.
Fungooms ofereix una experiència d'aprenentatge divertit a través de jocs senzills que se centren en un tema específic o una tasca en funció del personatge que es triï per jugar.
Hi ha jocs per aprendre els números, lletres, formes, colors, jocs creatius on els nens puguen fer la seva pròpia escena, jocs musicals i de causa efecte.The Fungooms es sitio web interactivo gratuito  con juegos simples e historias animadas para los niños. También hay disponibles aplicaciones para IPAD.
Fungooms ofrece una experiencia de aprendizaje divertido a través de juegos sencillos que se centran en un tema específico o una tarea en función del personaje que se elija para jugar.
Hay juegos para aprender los números, letras, formas, colores, juegos creativos donde el niño pueda hacer su propia escena, juegos musicales y de causa efecto.


POISSON ROUGE
Jocs d'iniciació a l'ordinador, amb activitats de causa-efecte. Molt interessant i als nens i nenes els encanta. No dubteu en mirar cada racó perquè inclou jocs per tot arreu!.
Vos deixe l'adreça i també un document on l'alumnat pot triar el joc que vol realitzar.

Página web con juegos de iniciación al ordenador, con actividades de causa-efecto. Muy interesante y a los niños y niñas les encanta. No dudéis en mirar cada rincón ya que se esconden juegos por cada rincón!.
Os dejo la dirección y también un documento donde el alumnado puede elegir el juego que quiere realizar.


PELOTAS SALTARINAS
Joc en què les boles boten en funció de les verbalitzacions que es realitzen. Fes que boten les pilotes amb el ratolí o micròfon.

Juego en que las bolas saltan en función de las verbalizaciones que se le realicen. Haz que boten las pelotas con el ratón o el micrófono.

http://neave.com/es/pelotas-saltarinas/EL BUHO BOO
Aplicacions causa-efecte molt senzilles i atractives en tres categories: presionant una tecla (o polsador), movent el ratolí (o la mà, si emprem la pantalla digital) i movent el ratolí i fent clic (més complicada). 
Súper útils!

Aplicaciones causa-efecto muy sencillas y atractivas en tres categorías: presionando una tecla (o pulsador), moviendo el ratón (o la mano, si utilizamos la pantallal digital) y moviendo el ratón y haciendo clic (más complicado).
¡Súper útiles!


SEN SWITCHER
Aplicació per als alumnes amb un grau d'afectació més gran, es pot emprar online o descarregar-la. La dinàmica dels jocs és la mateixa: després l'activació d'un polsador o tocant la PDI apareixen en pantalla una sèrie d'estimuls visuals. Molt recomanable!

Aplicación para alumnos con una afectación grande, se puede utilizar online o descargar-la. La dinámica de los juegos es siempre la misma: después de ser activador un pulsador o de tocar la PDI aparecen en pantalla una serie de estímulos visuales. Muy recomendable.

HELPKIDZLEARN
jocs online de causa-efecte, jocs senzills per utilitzar el polsador o el ratolí, històries...La majoria tenen opció per a un polsador.
juegos online de causa-efecto, juegos sencillos para utilizar el pulsador o el ratón, historias... La mayoría tienen opción para un pulsador.

BOOHBAH ZONE
Ideal per explorar amb la mà en la PDI o amb el ratolí en primeres iniciacions. Cada element de la pantalla et porta a una activitat diferent de causa-efecte, senzilles però molt visuals i amb feedback auditiu.
Ideal para explorar con la mano en la PDI o con el ratón en primeras iniciaciones. Cada elemento de la pantalla te lleva a una actividad diferente de causa-efecto, sencillas pero muy visuales y con feedback auditivo.


ORISINAL
Cada quadret és un joc per practicar l'ús del ratolí i/o la motricitat fina i els reflexos (si s'usa a la PDI). Són agradables a la vista, i hi ha de molt senzills i d'altres més complexos. Aneu mirant quin pot ser útil per cada alumne!

Cada cuadrado es un juego para practicar el uso del ratón y/o la motricidad fina y los reflejos (si se utiliza en la PDI). Son agradables a la vista, y los hay desde muy sencillos a complejos. ¡Id mirando cuál puede ser útil para cada alumno/a! 

un dels jocs

el menú principalPRÒXIMAMENT MÉS!