dijous, 31 de maig de 2012

Setmana de Portes Obertes al CEAPAT

 

El Ceapat celebra la seva dissetena «Setmana de Portes Obertes» del 4 al 8 de juny. Creant un espai obert a les persones usuàries, professionals, organismes, les associacions i les empreses interessades en l'accessibilitat i les tecnologies de suport. Durant tota la setmana, l'equip de professionals del centre estarà disponible, de 9 a 14 hores, per els qui necessitin assessorament i per intercanviar opinions i informació.

En aquests dies, es podrà conèixer la seua exposició de productes de suport, mitjançant visites en grup guiades pels professionals del centre. A més, han organitzat unes jornades tècniques en les quals es presentaran productes, iniciatives i, especialment, els projectes coordinats pel Ceapat en el marc de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional. També es donaran a conèixer estudis i solucions per facilitar l'envelliment actiu des de l'accessibilitat dels entorns.

Per poder participar en la visita a l'exposició és necessari inscriure's prèviament.

La participació en les jornades tècniques és lliure fins a completar aforament. Per assegurar l'accessibilitat, es comptarà amb interpretació en llengua de signes, estenotipia computerizada i bucle magnètic i totes les sessions seran retransmeses en streaming, en format accessible.

Dates: 4 al 8 de juny, 2012
Horari: 9 a 14 hores
Direció: Ceapat. Camí Els Extremenys, 1. 28018 Madrid
Contacte: ceapat@imserso.es


El Ceapat celebra su decimoséptima «Semana de Puertas Abiertas» del 4 al 8 de junio. Creando un espacio abierto a las personas usuarias, profesionales, organismos, las asociaciones y las empresas interesadas en la accesibilidad y las tecnologías de apoyo. Durante toda la semana, el equipo de profesionales del centro estará disponible, de 9 a 14 horas, para quienes necesiten asesoramiento y para intercambiar opiniones e información.

En estos días, se podrá conocer su exposición de productos de apoyo, mediante visitas en grupo guiadas por los profesionales del centro. Además, han organizado unas jornadas técnicas en las que se presentarán productos, iniciativas y, en especial, los proyectos coordinados por el Ceapat en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. También se darán a conocer estudios y soluciones para facilitar el envejecimiento activo desde la accesibilidad de los entornos.

Para poder participar en la visita a la exposición es necesario inscribirse previamente.

La participación en las jornadas técnicas es libre hasta completar aforo. Para asegurar la accesibilidad, se contará con interpretación en lengua de signos, estenotipia computerizada y bucle magnético y todas las sesiones serán retransmitidas en streaming, en formato accesible.

Fechas: 4 al 8 de junio, 2012
Horario: 9 a 14 horas
Sede: Ceapat. Calle Los Extremeños, 1. 28018 Madrid
Contacto: ceapat@imserso.es

dilluns, 28 de maig de 2012

UD el context: LA CIUTAT

En la següent entrada us proposem una sèrie de material pensat i dissenyat per treballar un altre dels entorns presents en la vida quotidiana dels nostres alumnes: la ciutat i tots els aspectes que la composen. El material que a continuació us deixem està dividit en els següents blocs de continguts i treballen diferents aspectes perceptius-cognitius i comunicatius:
•    El carrer: característiques i alguns elements que ho integren i la seva funció: voreres, calçades,semàfor, paperera, vehicles.
•    Objectes del carrer i la seva funció: el semàfor, la paperera, els senyals de tràfic, cabines de telèfon...
•    Les tendes.
•    Normes elementals de seguretat vial.
•    Els oficis.
•    Els mitjans de transport urbans.


En la siguiente entrada os proponemos una serie de material pensado i diseñado para trabajar otro de lso entornos presentes en la vida cotidiana de nuestros alumnos: la ciudad y todos los aspectos que la componene. El material que a continuación os dejamos está dividido en los siguientes bloques de contenidos y trabajan diferentes aspectos perceptivos-cognitivos y comunicativos:
•    La calle: características y algunos elementos que lo integran y su función: aceras, calzadas, bordillo, semáforo, papelera, vehículos.
•    Objetos de la calle y su función: el semáforo, la papelera, las señales de tráfico, cabinas de teléfono.
•    Las tiendas.
•    Normas elementales de seguridad vial.
•    Los oficios.
•    Los medios de transporte urbanos.


LA CIUTAT I EL CARRER / LA CIUDAD Y LA CALLE
2. LES TENDES/LAS TIENDAS
3. ELS OFICIS/LOS OFICIOS

 4. ELS MITJANS DE TRANSPORT/ LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
diumenge, 27 de maig de 2012

guions per jugar a comprar i vendre

Aquest últim trimestre del curs l'estem dedicant a l'oci i el temps lliure, una necessitat dels nostres alumnes (de 3 a 8 anys) i més de cara a les vacances d'estiu. 
Els divendres ens toca jugar a diferents jocs (cotxes, nines, cases, metges...) seguint guions, que els ajuden a veure més opcions que té una joguina ("què podem fer amb el cotxe a banda d'alinear?") i a organitzar de forma més significativa el moment de joc.
Hui hem jugat a tendes:

Este último trimestre del curso lo estamos dedicando al ocio y el tiempo libre, una necesidad de nuestros alumnos (de 3 a 8 años) y más de cara a las vacaciones de verano. 
Los viernes nos toca jugar a diferentes juegos (coches, muñecas, casas, médicos...) siguiendo guiones, que les ayudan a ver más opciones que tiene un juguete ("¿qué podemos hacer con el coche además de alinerlo?") y a organizar de forma más significativa el momento de juego.
Hoy hemos jugado a las tiendas:

la tenda, preparada per començar
ací teniu els guions del comprador i del venedor:

aquí tenéis los guiones del comprador y del vendedor:
dijous, 24 de maig de 2012

Ja es fan notar les retallades...


Encara que aquest any al centre on treballe ja s'han fet notar les retallades i la falta de liquiditat econòmica de la Conselleria d'Educació en aspectes com:

- RETALL EN LA PLANTILLA QUE ATÈN EL SERVEI DE MENJADOR EN UN 50%.

- RETARD EN EL PAGAMENT DEL BO-LLIBRE, FENT-LO EFECTIU ARA A FINAL DE CURS.

- INCERTESA EN L 'APROVACIÓ DELS PQPI'S, QUE ENCARA A AQUESTES ALTURES NO SABREM DE QUINS COMPTAREM DE CARA AL CURS PROPER.

- IMPAGAMENT A L'EMPRESA DE MENJADOR.

- NO DOTACIÓ DE RECURSOS MATERIAL.

- NO SUBSTITUCIONS DE BAIXES DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT.

-  OMISSIÓ EN EL PAGAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT.

I ja per acabar d'ofegar, la supressió d'una unitat per al curs acadèmic venint que ens deixa les ràtios, ja elevades aquest curs per les noves incorporacions realitzades en el centre, en un número considerable atès les necessitats greus i permanents de l'alumnat que atenem. I amb la previsió per al curs que ve de moltes noves matricules...

INDIGNANT, INDIGNATS!. NO TENEN NOM...


Aunque este año en el centro donde trabajo ya se han hecho notar los recortes y la falta de liquidez económica de la Conselleria d'Educación en aspectos como:

- RECORTE EN LA PLANTILLA QUE ATIENDE EL SERVICIO DE COMEDOR EN UN 50%.

- RETRASO EN EL PAGO DEL BONO-LIBRO, HACIÉNDOLO EFECTIVO AHORA A FINAL DE CURSO.

- INCERTIDUMBRE EN LA APROBACIÓN DE LOS PCPI'S, QUE TODAVÍA A ESTAS ALTURAS NO SABREMOS DE CUÁLES CONTAREMOS DE CARA AL SIGUIENTE CURSO.

- IMPAGO A LA EMPRESA DE COMEDOR.

- NO DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIAL.

- NO RELAIZACIÓN DE SUSTITUCIONES DE BAJAS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.

- OMISIÓN EN EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.

Y ya para acabar de ahogar, la supresión de una unidad para el curso académico próximo que nos deja las ratios, ya elevadas este curso por las nuevas incorporaciones realizadas en el centro, en un número considerable dado las necesidades graves y permanentes del alumnado que atendemos. Y con la previsión para el curso que viene de muchas nuevas matriculas...

INDIGNANTE, INDIGNADOS!. NO TIENEN NOMBRE...dimecres, 23 de maig de 2012

Primera Conferència Internacional sobre Tecnologies Innovadores per a persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme.
Ja es troba disponible el Programa Definitiu de ITASD, 1a Conferència Internacional sobre Tecnologies Innovadores per a persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme.

A més de comptar amb la presència de ponents excepcionals com el Professor Sir Michael Rutter o el Doctor Ami Klin, es presentaran prop de 60 projectes de tecnologies i autisme de 12 països diferents, seleccionats pel seu alt grau d'innovació i qualitat científica i humana.
 • Robots que ensenyen als nens amb autisme a imitar.
 • Sistemes d'interacció cervell-ordinador.
 • Videojocs educatius de realitat augmentada i realitat virtual per a l'aprenentatge social.
 • Eines dissenyades pels propis usuaris amb autisme.
 • Sistemes d'interacció musical.
 • Desenes d'aplicacions de comunicació i oci per smartphones i tablets digitals.

Aquests són tan sol alguns exemples dels projectes i experiències que es presentaran en ITASD, dissenyats per a tots els nivells de capacitats que es donen dins de l'espectre de l'autisme. Aquestes presentacions estaran acompanyades de testimonis personals de familiars, professionals i de les pròpies persones amb autisme que es beneficien d'aquestes solucions.

Si vols conèixer el present i futur de les tecnologies innovadores en l'autisme, aprofiti el termini d'inscripció primerenca que romandrà obert fins al proper 15 de Juny.

La conferència es troba organitzada per Fundació Orange, Autism Speaks i Fundació Adapta. 

Pot trobar el programa definitiu així com el formulari d'inscripció en ITASD en el següent enllaç:

www.itasd.org


Ya se encuentra disponible el Programa Definitivo de ITASD, la 1a Conferencia Internacional sobre Tecnologías Innovadoras para personas con Trastornos del Espectro del Autismo.
 
Además de contar con la presencia de ponentes excepcionales como el Profesor Sir Michael Rutter o el Doctor Ami Klin, se presentarán cerca de 60 proyectos de tecnologías y autismo de 12 países diferentes, seleccionados por su alto grado de innovación y calidad científica y humana:
 • Robots que enseñan a los niños con autismo a imitar.
 • Sistemas de interacción cerebro-ordenador.
 • Videojuegos educativos de realidad aumentada y realidad virtual para el aprendizaje social.
 • Herramientas diseñadas por los propios usuarios con autismo; 
 • Sistemas de interacción musical.
 • Decenas de aplicaciones de comunicación y ocio para smartphones y tabletas digitales.
Estos son tan solo algunos ejemplos de los proyectos y experiencias que se presentarán en ITASD, diseñados para todos los niveles de capacidades que se dan dentro del espectro del autismo. Estas presentaciones estarán acompañadas de testimonios personales de familiares, profesionales y de las propias personas con autismo que se benefician de estas soluciones. 
Si quieres conocer el presente y futuro de las tecnologías innovadoras en el autismo, aproveche el plazo de inscripción temprana que permanecerá abierto hasta el próximo 15 de Junio. 
La conferencia se encuentra organizada por Fundación Orange, Autism Speaks y Fundación Adapta.
Puedes encontrar el programa definitivo así como el formulario de inscripción en ITASD en el siguiente enlace: