dimarts, 22 de maig de 2012

UD el context casa

Ja hem acabat la segona gran unitat didàctica d'aquest curs en l'etapa d'infantil, la de l'àmbit de la casa i la família. Ací vos deixem alguns dels materials que hem elaborat, esperem que vos siguen de profit!

Ya hemos acabado la segunda gran unidad didáctica de este curso en la etapa de infantil, la del ámbito de la casa y la familia. Aquí os dejamos algunos de los materiales que hemos elaborado, esperamos que os sean de provecho!


La discriminació figura-fons, i el treball de vocabulari sobre làmines (una vegada ja estava interioritzat amb els objectes reals) ha sigut molt important en un primer acostament al tema.

La discriminación figura-fondo, y el trabajo de vocabulario sobre láminas (una vez ya estaba interiorizado con los objetos reales) ha sido muy importante en un primer acercamiento al tema.Aquestes són les imatges que hem utilitzat:
Éstas son las imágenes que hemos utilizado:
Era necessari assegurar-nos que sabíem reconèixer les diferents estances d'una casa, encara que no fora la seua:
Era necesario asegurarnos que sabían reconocer las diferentes estancias de una casa, aunque no fuera la suya:També era important ser capaços de reconèixer els objectes encara que la forma fòra diferent, mireu:
También era importante ser capaces de reconocer los objetos aunque su forma fuera diferente, mirad:

I aprendre que cada objecte serveix per a coses diferents
Y aprender que cada objeto sirve para cosas diferentes
Hem utilitzat també els materials de Mª José Pardo, que podeu trobar a Arasaac:
Hemos utilizado también los materiales de Mª José Pardo, que podéis encontrar en Arasaac:

Hem seguit amb la grafomotricitat amb pintures, amb punxó i amb tisora, d'aquest estil:
Hemos seguido con la grafomotricidad con pinturas, con punzón y con tijera, de este estilo:En el plànol matemàtic, hem discriminat l'objecte diferent:
En el plano matemàtico, hemos discriminado el objeto diferente:


i hem comptat objectes iguals i objectes diferents
y hemos contado objetos iguales y objetos diferentes
hem insisit en les mides, gran i menut, aplicat a la unitat
hemos insistido en los tamaños, grande y pequeño, aplicado a la unidad

La família era un dels temes a tractar dins la unitat didàctica. Hem utilitzat llibres de fotos cada alumne on ens han explicat qui és la seua família i què els agrada fer amb ells. A banda de l'expressió oral i gestual, ens ha permés treballar la lectura pictogràfica:

La familia era uno de los temas a tratar dentro de la unidad didáctica. Hemos utilizado libros de fotos cada alumno donde nos han explicado quién es su familia y que los gusta hacer con ellos. Además de la expresión oral y gestual, nos ha permitido trabajar la lectura pictográfica:

I després treballar-ho en fitxes:
Y después trabajarlo en fichas:
El joc simbòlic també ha ocupat una part important a la nostra programació; hem jugat amb la caseta de fusta, amb el carret de la neteja, hem jugat a cuinar, a crear les nostres cases amb les construccions i, el més divertit, hem construït la nostra pròpia casa de cartró.

El juego simbólico también ha ocupado una parte importante en nuestra programación; hemos jugado con la casita de madera, con el carro de la limpieza, hemos jugado a cocinar, a crear nuestras casas con las construcciones y, el más divertido, hemos construido nuestra propia casa de cartón.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada