dimecres, 31 d’octubre de 2012

INVENTAR HISTÒRIES TERRORÍFIQUEEEES

Aquesta setmana al col·le, per les vesprades, estem dedicant-nos a contar històries "terrorífiques", on apareixen elements típics de Tots Sants: cementiris, gent poregosa, personatges fantàstics... però sempre tenen un final racional i divertit, típic de les rondalles populars. 
Esta semana en el cole, por las tardes, estamos dedicándonos a contar historias "terroríficas", donde aparecen elementos típicos de Todos los Santos: cementerios, gente miedosa, personajes fantásticos... pero siempre tienen un final racional y divertido, típico de las fábulas populares de tradición oral.

Ahir jo vaig contar aquesta, que resumeix ací: 
Un sastre va a treballar de nit. 
Pel camí, se li enganxa la capa a un esbarzer 
i es queda allà tota la nit, mort de por,
 perquè es pensa que un bandit (o una ànima) l'ha agafat. 
Quan es fa de dia, es gira i veu l'esbarzer. 
El talla i diu, orgullós, que si hagués estat un home hauria 
                                           fet el mateix: li hauria tallat el coll (extret d'ací).

Ayer yo conté esta, que resumo aquí:
Un sastre trabajó por la noche.
Por el camino, se le enganchó la capa a una zarza
y se quedó allá toda la noche, muerto de miedo,
porque pensaba que un bandido (o una alma) lo había cogido.
Cuando se hizo de día, se giró y v la zarza.
La cortó y dijo, orgulloso, que si hubiera sido un hombre habría
hecho lo mismo: le habría cortado el cuello (extraído de aquí).

I hui els he animat a invertar-se una història "de por"; els he explicat les parts que tenen les històries amb aquesta taula:
Y hoy los he animado a inventarse una historia "de miedo"; les he explicado las partes que tienen las historias con esta tabla: Per als que tenen llenguatge oral, els he i+r+p (imprés, retallat i plastificat) aquestos pictogrames per què crearen la seua història:
Para los que tienen lenguaje oral, les he i+r+p (impreso, recortado y plastificado) estos pictogramas para que crearan su historia:I com que alguns dels meus alumnes són usuaris de SAC, els he fet aquest tauler TICO per a l'ordinador, mitjançant el qual han pogut inventar-se la seua pròpia història (els comunicadors no són només per a parlar de necessitats bàsiques!):

Y como algunos de mis alumnos son usuarios de SAC, les he hecho este tablero TICO para el ordenador, mediante el cual han podido inventar su propia historia (los comunicadores no son sólo para hablar de necesidades básicas!):

(recordeu que per poder veure aquest tauler, i per fer els vostres propis, heu de descarregar-se el programa d'ací)
(recordad que para poder ver este tablero, y para hacer los vuestros propios, tenéis que descargaros el programa aquí)

dimarts, 30 d’octubre de 2012

TOTS SANTS

A pesar que la moda importada de Halloween està fent estragos a les escoles d'arreu del nostre país, nosaltres som més de Tots Sants; una festa antiquíssima, d'origen cèltic, posteriorment cristianitzada, en la qual es venerava els morts.
Ací us deixem les fitxes que hem fet per treballar el dia de Tots Sants i les tradicions i costums lligades a ell amb els nostres alumnes:

 A pesar de que la moda importada de Halloween está haciendo estragos en las escuelas de nuestro país, nosotros somos más de Todos los Santos; una fiesta antiquísima, de origen céltico, posteriormente cristianizada, en la cual se veneraba a los muertos.
Aquí os dejamos las fichas que hemos hecho para trabajar el día de Todos los Santos y las tradiciones y costumbres ligadas a él con nuestros alumnos:

dijous, 25 d’octubre de 2012

jornades baix cost Vic

El 24 de Novembre es realitzen una jornada de TECNOLOGIES DE SUPORT DE BAIX COST: POSANT EN VALOR LES INICIATIVES DE LA COMUNITAT a Vic. El programa té molt bona pinta, a molts dels ponents els coneixem de les jornades de baix cost del CEAPAT d'Albacete, de les quals som súperfans, jeje.
Ací teniu el programa:

El 24 de Noviembre se realizan unas jornadas de TECNOLOGÍAS DE APOYO DE BAJO COSTE: PONIENDO EN VALOR LAS INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD en Vic. El programa tiene muy buena pinta, a muchos de los ponentes los conocemos de las jornadas de bajo coste del CEAPAT de Albacete, de las cuales somos superfans, jeje.
Aquí tenéis el programa:dimarts, 23 d’octubre de 2012

exercicis bimodal

L'altre dia, parlant en Maria, vaig recordar que encara tenia material relacionat amb el SAC Bimodal que no havia penjat al blog. 
En aquest cas, són fitxes de diferents categories amb les quals, per una banda, vam repassar vocabulari que haviem introduït i, per altra, acostumàvem a Maria a utilitzar el diccionari bimodal que havíem fet per a ella quan tenia dubtes.

El otro día, hablando con María, recordé que todavía tenía material relacionado con el SAC Bimodal que no había colgado en el blog.
En este caso, son fichas de diferentes categorías con las cuales, por una parte, repasamos el nuevo vocabulario y, por otra, acostumbramos a María a utilizar el diccionario bimodal que habíamos hecho para ella cuando tenía dudas.

Podeu veure el diccionari de Maria ací, ací, ací, i ací. ah! i ací també!
Podéis ver el diccionario de María aquí, aquí, aquí y aquí. ah! Y aquí también!

dimecres, 10 d’octubre de 2012

què tinc al cap?

Hi ha un joc que m'ha acompanyat des de que vaig començar aquesta aventura com a mestra d'educació especial, el "què tinc al cap?", i cada vegada que jugue li trobe noves possibilitats.

Hay un juego que me ha acompañado desde que empecé esta aventura como maestra de educación especial, el "qué tengo a la cabeza?", y cada vez que juego le encuentro nuevas posibilidades.

el joc comercial, via
Es juga així: Una persona (o totes, depén del nivell del grup) es posa una cinta al cap, on se li enganxa, sense que ella ho veja, un picto o una paraula escrita. La resta d'alumnes li expliquen, sense dir la paraula, què és.  Ací teniu les normes:

Se juega así: Una persona (o todas, depende del nivel del grupo) se pone una cinta a la cabeza, donde se le engancha, sin que ella lo vea, un picto o una palabra escrita. El resto de alumnos le explican, sin decir la palabra, qué es. Aquí tenéis las normas:Per a aquestes descripcions vaig utilitzar aquests taulers de descripció de persones, objectes o animals, que serveixen per guiar els alumnes en l'inici i que també ens serveixen per fer descripcions escrites:

Para estas descripciones utilicé estos tableros de descripción de personas, objetos o animales, que sirven para guiar los alumnos en el inicio y que también nos sirven para hacer descripciones escritas:


Com ja he comentat, existeix una versió comercial del joc, però jo prefereix la versió casolana (en la imatge en teniu una exprés), que permet adaptar-ho i posar els pictos de la unitat didàctica o projecte que estan treballant per reforçar-los, o referents als seus interessos, o amb paraules que contenen les grafies que volem reforçar, o el que se vos ocòrrega!

Como ya he comentado, existe una versión comercial del juego, pero yo prefiero la versión casera (en la imagen tenéis una exprés), que permite adaptarlo y poner los pictos de la unidad didáctica o proyecto que están trabajando para reforzarlos, o referentes en sus intereses, o con palabras que contienen las grafías que queremos reforzar, o lo que se os ocurra!


 Com que aquest any tinc alumnes que utilitzen SAAC, els he fet un tauler amb el programa TICO per poder participar amb ell en el joc (de moment, prou guiat), mireu:

Como este año tengo alumnos que utilizan SAAC, les he hecho un tablero con el programa TICO para poder participar con él en el juego (de momento, bastante guiado), mirad:

algunes pantalles de l'aplicació
 (Podeu descarregar-lo punxant ací, recordeu que per poder visualitzar-lo i utilitzar-lo heu de tindre instal·lat el programa al vostre ordinador, cosa que vos recomane!) 

(Podéis descargarlo pinchando aquí, recordad que para poder visualizarlo y utilizarlo tenéis que tener instalado el programa a vuestro ordenador, cosa que os recomiendo!)

A més a més és un joc molt divertit per jugar en família una vesprada de pluja!
Además es un juego muy divertido para jugar en familia una tarde de lluvia!