dissabte, 9 de juliol de 2011

Baix cost 2011

(en morat català; en verde castellano)

Part de "l'equip adictes a l'autonomia" hem estat al IV encontre internacional sobre tecnologia de baix cost, adaptacions elaborades pels usuaris i recursos de lliure accés que organitza el CEAPAT (centre estatal d'autonomia personal i ajudes tècniques) d'Albacete.

Parte del "equipo adictas a la autonomía" hemos estado en el IV encuentro internacional sobre tecnología de bajo coste, adaptaciones elaboradas por los usuarios y recursos de libre acceso que organiza el CEAPAT  (centro estatal de autonomía personal y ayudas técnicas) de Albacete.
Aquest encontre naix per donar a conèixer productes de suport de baix cost que moltes vegades s'elaboren i no trascendeixen del cercle de la persona per a qui s'ha elaborat; pretén, per tant, compartir coneixements i experiències.
Però pensem que han sobrepassat els seus objectius, i que han aconseguit fer-nos reflexionar sobre l'enfocament que donem a la diversitat funcional i sobre quina és la societat que volem construir, no per a les persones amb diversitat funcional, sino amb elles.

Al llarg de tres dies ben intensos, hem gaudit de ponències i debats ben interessants, de molts tallers pràctics (ARASAAC, Plaphoons, bicis per a tots,In- tic, Azahar, Comunicador Personal Adaptable o Planificación Centrada en la Persona, per citar-ne alguns), d'exposicions d'adaptacions de productes de suport de baix cost i de la pel·lícula Maria i jo, amb Gallardo incorporat!

Este encuentro nació para dar a conocer productos de apoyo que muchas veces son elaborados y no trascienden del círculo de la persona para la cual se ha elaborado; pretende, por tanto, compartir conocimientos y experiencias.

Pero pensamos que han sobrepasado sus objetivos, ya que han conseguido hacernos reflexionar sobre el enfoque que damos a la diversidad funcional y sobre cuál es la sociedad que queremos construir, no para las personas con diversidad funcional sino con ellas.

A lo largo de tres días bien intensos, hemos disfrutado de ponencias y debates muy interesantes, de muchos tallers prácticos (ARASAAC, Plaphoons, bicis para todos,In- tic, Azahar, Comunicador Personal Adaptable o Planificación Centrada en la Persona, por citar algunos), de exposiciones de adaptaciones de productos de apoyo de bajo coste y de la película María y yo, con Gallardo incluído!
 
Ací vos deixe imatges d'un dels tallers, "productes de suport per a activitats de la vida diària", d'Àngela Vigara i Mari Carmen Cañizares.
Aquí os dejamos imágenes de uno de los talleres, "productos de apoyo para actividades de la vida diaria", de Ángela Vigara y Mari Carmen Cañizares. 
d'esquerra a dreta i de dalt a baix: taula amb materials del taller; una pinça que es pot obrir amb la mà sencera, per aquells que no poden fer pinça amb els dits; un got amb escotadura per aquells que no poden alçar el braç tot el que seria necessari per beure; una ajuda per aquells que no poden agafar el llàpis; un subjecta-paelles per aquells que no poden emprar les dues mans per cuinar; i una taula per tallar verdures i pa.
de izqda a dcha y de arriba a abajo: mesa con los materiales del taller; una pinza que se puede abrir con la mano para aquellos que no pueden hacer pinza con los dedos; un vaso con escotadura para aquellos que no pueden levantar el brazo todo lo necesario para beber; una ayuda para los que no pueden coger el lápiz; un sujeta-sartenes para aquellos que no pueden utilizar las dos manos para cocinar; y una tabla para cortar pan o verduras.


Però això no és tot: també organitzen un concurs de productes de suport de baix cost, al qual hem participat, i amb els quals després amplien una base de dades de productes de suport de baix cost altament recomanable.
Us animem a participar en properes edicions de l'encontre; no només d'oients sino activament: tots tenim materials que aportar, per senzills que siguen, que poden servir a altres!

Pero eso no es todo: también organizan un concurso de productos de apoyo de bajo coste en el cuál hemos participado y con los que posteriormente amplian una base de datos de productos de apoyo de bajo coste  altamente recomendable.
Os animamos a participar en las próximas ediciones del encuentro; no sólo como oyentes, sino activamente: todos tenemos materiales que aportar, por sencillos que éstos sean, que pueden servir a los demás!