dissabte, 31 de maig de 2014

acudits: entendre per a riure

Estem tots d'acord en que, per tal de considerar que una persona té plenament adquirit el llenguatge, ha de ser capaç d'utilitzar-lo per a totes les funcions...

Això és fa més palés quan fem un comunicador (SAC) per a una persona amb dificultats; la tendència, que crec que ja està superada, a fer comunicadors on el vocabulari era triat per l'adult segons el que ell necessitava (i no la persona usuària de SAC), ha fet que en compte de SAC el que fèrem era un tauler de peticions. Amb la nostra millor intenció, però, estàvem limitant la comunicació en comptes d'expandir-la.

Per això, ja fa temps, vaig compartir aquesta taula periòdica de la comunicació, que em va semblar genial per comprovar que el comunicador que haviem fet per a una persona cobria totes les funcions del llenguatge. Amb el temps, me n'he adonat que el sentit de l'humor, la possibilitat de fer bromes... és una de les funcions que menys es contempla en la comunicació augmentativa (òbviament, no és de vida o mort), però bàsica per al desenvolupament de la persona en la seua globalitat.


 Estamos todos de acuerdo en que, para considerar que una persona tiene plenamente adquirido el lenguaje, tiene que ser capaz de utilizarlo para todas las funciones...

Esto se hace más patente cuando hacemos un comunicador (SAC) para una persona con dificultades; la tendencia, que creo que ya está superada, a hacer comunicadores donde el vocabulario era elegido por el adulto según lo que él necesitaba (y no la persona usuaria de SAC), ha hecho que en vez de SAC lo que hacíamos era un tablero de peticiones. Con nuestra mejor intención, estábamos limitando la comunicación en vez de expandirla.

Por eso, ya hace tiempo, compartí esta tabla periódica de la comunicación, que me pareció genial para comprobar que el comunicador que habíamos hecho para una persona cubría todas las funciones del lenguaje. Con el tiempo, me he dado cuenta que el sentido del humor, la posibilidad de hacer bromas... es una de las funciones que menos se contempla en la comunicación aumentativa (obviamente, no es de vida o muerte), pero es básica para el desarrollo de la persona en su globalidad.
La meua experiència en este sentit és que és complicat treballar els dobles sentits del llenguatge, les ironíes, els absurdes... al blog d'Anabel Cornago podeu trobar un material genial per treballar-ho, podeu veure-ho ací.

El curs passat vam treballar absurdes i aquest curs ens hem tirat a la piscina dels acudits. El dilluns de matí és la primera tasca, per començar bé la setmana: contar un acudit i desgranar el seu significat, buscar on està la part graciosa, reinventar els acudits, assegurar-nos que els hem entés...

Mi experiencia en este sentido es que es complicado trabajar los dobles sentidos del lenguaje, las ironías, los absurdos... en el blog de Anabel Cornago podéis encontrar un material genial para trabajarlo, podéis verlo aquí.

El curso pasado trabajamos absurdos y este curso nos hemos lanzado a la piscina de los chistes. El lunes por la mañana es la primera tarea, para empezar bien la semana: contar un chiste y desgranar su significado, buscar donde está la parte graciosa, reinventar los chistes, asegurarnos que los hemos entendido...
I ací alguns dels acudits que hem treballat  contat aquest curs:
Y aquí algunos chistes que hemos trabajado contado este curso:dimecres, 28 de maig de 2014

más fichas adaptadas... con pictogramas.

Vos tornem a deixar un material relacionat amb conceptes bàsics i grafomotricitat. 

Os volvemos a dejar una entrada relacionada con conceptos básicos y grafomotricidad.

dimarts, 20 de maig de 2014

sobre el concepto de diversidad funcional.


Cada vegada amb més freqüència escoltem en diferents contextos la paraula "diversitat funcional" però... què vol dir aquest terme?, aquest terme més enllà d'un canvi merament terminològic suposa un canvi conceptual amb una filosofia sobre la manera d'entendre la diversitat humana.
A continuació us deixem uns dels textos que aborden aquesta temàtica, de lectura obligatòria per als curiosos i aquells que pensen que es necessiten canvis a l'hora d'entendre la diversitat humana.
En aquest text s'aborden reflexions sobre les polítiques socials fonamentades en models ètics, antics i nous, que s'implanten gradualment en la societat. No obstant això ens diu que, només es produeixen innovacions importants quan un col·lectiu «no tradicional» fa la seva veu present al món de l'ètica. Actualment el model social i el model de la diversitat aporten una nova veu, que neix de les persones discriminades per la seva diversitat funcional i que té fortes implicacions en els fonaments ètics de les polítiques socials. En aquest text s'aborden les novetats i crítiques que aquesta nova veu aporta a l'ètica contemporània, amb especial èmfasi en la presència o absència de la mateixa en la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
I la presentació que sobre aquest terme es va fer en la primera xerrada del cicle de cinema sobre diversitat funcional que va realitzar "DIVERGENTS", associació que dona suport a les persones amb diversitat funcional de Xàtiva i Comarca.

Cada vez con más frecuencia escuchamos en diferentes contextos la palabra "diversidad funcional" pero... ¿qué quiere decir este término?, este término más allá de un cambio meramente terminológico supone un cambio conceptual con una filosofía sobre la manera de entender la diversidad humana.
A continuación os dejamos unos de los textos que abordan esta temática, de lectura obligatoria para los curiosos y aquellos que piensan que se necesitan cambios a la hora de entender la diversidad humana.
En este texto se abordan reflexiones sobre las políticas sociales fundamentadas en modelos éticos, antiguos y nuevos, que se implantan gradualmente en la sociedad. Sin embargo nos dice que, sólo se producen innovaciones importantes cuando un colectivo «no tradicional» hace su voz presente en el mundo de la ética. Actualmente el modelo social y el modelo de la diversidad aportan una nueva voz, que nace de las personas discriminadas por su diversidad funcional y que tiene fuertes implicaciones en los fundamentos éticos de las políticas sociales. En este texto se abordan las novedades y críticas que esta nueva voz aporta a la ética contemporánea, con especial énfasis en la presencia o ausencia de la misma en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Y la presentación que sobre este término se hizo en la primera charla del ciclo de cine sobre diversidad funcional que realizó "DIVERGENTS", asociación que proporciona apoyo a las personas con diversidad funcional de Xàtiva y Comarca.

diumenge, 18 de maig de 2014

CLAVES VISUALES: pictogramas para el trabajo estructurado.

Fa un temps vaig descobrir una pàgina d'un centre d'intervenció en autisme que em va agradar molt, de per l'altra part del toll, concretament de Xile. En el seu blog, al llarg del temps que han estat en actiu (en l'actualitat s'han vist forçats a tancar ja que un incendi va arrasar el centre i no disposen de fons per tornar a reobrir-ho) han publicat activitats i materials que han utilitzat en la intervenció amb els seus usuaris.
Hace un tiempo descubrí una página de un centro de intervención en autismo que me gustó mucho, de por la otra parte del charco, concretamente de Chile. En su blog, a lo largo del tiempo que han estado en activo (en la actualidad se han visto forzados a cerrar ya que un incendio arrasó el centro y no disponen de fondos para volver a reabrirlo) han publicado actividades y materiales que han utilizado en la intervenció con sus usuarios.

Us deixem l'enllaç del seu blog per si us interessa, és molt recomanable:
Os dejamos el enlace de su blog por si os interesa, es muy recomendable:

És d'aquesta pàgina on vaig treure i adaptar els següents pictogrames per proporcionar claus visuals per al treball estructurat (TEACCH) que m'han servit amb els meus alumnes.
Es de esta página donde saqué y adapte los siguientes pictogramas para proporcionar claves visuales para el trabajo estructurado (TEACCH) que me han servido con mis alumnos. 


Com per a l'acabat, a la meva aula no utilitzem una prestatgeria sinó una caixa, aquests són els adaptats a les característiques del treball amb els meus nens:
Como para el acabado, en mi aula no utilizamos una estantería sino una caja, estos son los adaptados a las características del trabajo con mis niños:dimarts, 13 de maig de 2014

diverdoc, cicle de cinema sobre diversitat funcional

Després de molt de temps, Divergents, associació per al suport de les persones amb diversitat funcional a la qual pertanyem, de Xàtiva (València), ha organitzat el Diverdoc, un cicle de cinema sobre diversitat funcional.
Des de DIVERGENTS volem convidar-vos al cicle de cinema que anem a realitzar amb la finalitat de sensibilitzar a les persones que vulguen participar sobre una temàtica que ens toca de ben a prop, la discapacitat i diferents aspectes com la vida independent, les relacions personals, la sexualitat, l'exclusió social, el treball... En un temps en què aquest sector està veient com estan retallant tots els seus drets i convertint-lo, més si cap, en una població vulnerable de no poder accedir a les mateixes oportunitats que la resta de persones.


Posteriorment al visionat de la pel·lícula, s'encetarà un debat mediat per una persona convidada i especialitzada en l'àrea de què tracta la mateixa.
Si esteu prop, ja sabeu! 


Después de mucho tiempo, Divergents, asociación para el apoyo de las personas con diversidad funcional a la cual pertenecemos, de Xàtiva (Valencia), ha organizado el Diverdoc, un ciclo de cine sobre diversidad funcional.
Desde DIVERGENTS queremos invitaros al ciclo de cine que vamos a realizar con el fin de sensibilizar a las personas que quieran participar sobre una temática que nos toca de cerca, la discapacidad y diferentes aspectos como la vida independiente, las relaciones personales, la sexualidad, la exclusión social, el trabajo... En un tiempo en que este sector está viendo como están recortando todos sus derechos y convirtiéndolo, más todavía, en una población vulnerable de no poder acceder a las mismas oportunidades que el resto de personas.
Posteriormente al visionado de la película, haremos un debate mediado por una persona invitada y especializada en el área de que trata la misma.
Si estáis cerca, ya sabéis! 
diumenge, 11 de maig de 2014

MALETA MORFOSINTAXI: documents per descarregar

L'altre dia vam compartir amb vosaltres un material molt útil per treballar la morfosintaxi: el maletí per l'estructuració de frases
Molts ens heu demanat el material per descarregar-lo, i ací el teniu! Amb aquestos documents que vos passem no estaria el maletí acabat, és un primer pas per a que s'animeu a fer el vostre propi, adaptat a les necessitats i interessos dels vostres alumnes, amb imatges d'ells i elles fent activitats, etc
De moment, podeu anar imprimint, retallant i plastificant aquestos!

El otro día compartimos con vosotros un material muy útil para trabajar la morfosintaxis: el maletín por la estructuración de frases.
Muchos nos habéis pedido el material para descargarlo, y aquí lo tenéis! Con estos documentos que os pasamos no estaría el maletín acabado, es un primer paso para que se animéis a hacer el vuestro propio, adaptado a las necesidades e intereses de vuestros alumnos, con imágenes de ellos y ellas haciendo actividades, etc.

De momento podéis ir imprimiendo, recortando y plastificando éstos!documents per a FRASES DE DOS ELEMENTS:
documentos para FRASES DE DOS ELEMENTOS:documents per a FRASES DE TRES ELEMENTS:
documentos para FRASES DE TRES ELEMENTOS:documents per a FRASES DE QUATRE ELEMENTS:
documentos para FRASES DE CUATRO ELEMENTOS:dimecres, 7 de maig de 2014

PICTOGRAMES ADAPTATS... AL CATALÀ.

De sobra coneguem tots ARASAAC i tota la quantitat de ferramentes que ens faciliten a tots el dia a dia. Em pareix una plataforma completíssima, dinàmica i accessible. 
En la meua aula tots els pictogrames que s'utilitzen són d'arasaac, companyes meues empren el TICO, hem fet horaris amb les ferramentes online, descarregat materials per utilitzar-los en les nostres aules... i tantes i tantes virtuts que té aquesta plataforma. 
Crec que a tots ens ajuda en la nostra tasca diària a l'escola i fora d'ella.

M'he permés la llibertat de modificar uns pictogrames d'ARASAAC ja que en català no estan suficientment adaptats, per al meus gust, clar!. Espere que açò no moleste a ningú. I tenint la sort de conèixer a la gent que ho porta endavant, no ho crec... són encantadors Jose Manuel i David. I de segur, que si els havérem dit de fer-ho, de seguida els havèrem tingut.

Vos passem els dies de la setmana adaptats al català, per si vos poden servir per al treball amb els vostres alumnes...


De sobra conocemos todos ARASAAC y toda la cantidad de herramientas que nos facilitan a todos el día a día. Me parece una plataforma completísima, dinámica y accesible. 

En mi aula todos los pictogramas que se utilizan son de arasaac, compañeras mías emplean el TICO, hemos hecho horarios con las herramientas online, descargado materiales para utilizarlos en nuestras aulas... y tantas y tantas virtudes que tiene esta plataforma. 

Creo que a todos nos ayuda en nuestra tarea diaria en la escuela y fuera de ella.Me he permitido la libertad de modificar unos pictogramas de ARASAAC puesto que en catalán no están suficientemente adaptados, para mí gusto, claro!. Espero que esto no moleste a nadie. Y teniendo la suerte de conocer a la gente que lo lleva adelante, no lo creo... son encantadores Jose Manuel y David. Y seguro, que si les hubiéramos dicho de hacerlo,  habría sido dicho y hecho!.Os pasamos los días de la semana adaptados al catalán, por si os pueden servir para el trabajo con vuestros alumnos...


I aquest per alguns "professionals"/ Y este para algunos "profesionales"... ;)*gràcies al dissenyador/il·lustrador... per la feina i el temps.

dimarts, 6 de maig de 2014

TRABAJANDO LA COMUNICACIÓN...material para trabajar la morfosintaxi.

L’aprenentatge del llenguatge és un dels majors reptes cognitius que realitzen els xiquets al llarg de la seua infància. El llenguatge és l’instrument que ens permet relacionar-nos amb l’entorn, i a més, és el vehicle per a la formació del pensament.

En general els xiquets desenvolupen gran part del llenguatge entre els 0 i 6 anys, és l’etapa on estan més predisposats al seu aprenentatge.
Però no tots els xiquets desenvolupen el llenguatge de la mateixa manera. Per diferents causes (ambientals, físiques, psicològiques, sensorials,...) hi ha xiquets que tenen retards o alteracions del desenvolupament lingüístic, és a dir, no segueixen les etapes considerades com a “normals” o les assoleixen de forma tardana, i necessitaran d’una intervenció adequada a les seues necessitats.  Aquesta intervenció intentem que siga el més natural possible, dintre de situacions comunicatives naturals, donant-li els models adequats i un feedback correctiu en cas pertinent. Però molt freqüentment hi ha aspectes del llenguatge oral que calen ser treballats de forma específica.


Un dels elements fonamentals que cal treballar és la morfosintaxi. El material que vos presentem a continuació pretén ajudar al xiquet a crear enunciats gramaticalment correctes, amb l’ajuda de suports visuals que li permetran visualitzar els diferents elements de l’oració. No està dirigit a una edat determinada, ja que dependrà del nivell lingüístic del xiquet, en funció del qual també es pot modificar la complexitat i longitud de les oracions (estructures simples, coordinades, atributs,...). A més permet manipular els diferents elements per a que l’activitat siga més significativa i creativa per part del xiquet. 

El aprendizaje del lenguaje es uno de los mayores retos cognitivos que realizan los niños a lo largo de su infancia. El lenguaje es el instrumento que nos permite relacionarnos con el entorno, y además, es el vehículo para la formación del pensamiento. 
En general los niños desarrollan gran parte del lenguaje entre los 0 y 6 años, es la etapa donde están más predispuestos a su aprendizaje. 

Pero no todos los niños desarrollan el lenguaje del mismo modo. Por diferentes causas (ambientales, físicas, psicológicas, sensoriales,...) hay niños que tienen retrasos o alteraciones del desarrollo lingüístico, es decir, no siguen las etapas consideradas como “normales” o las logran de forma tardía, y necesitarán de una intervención adecuada a sus necesidades. Esta intervención intentamos que sea lo más natural posible, dentro de situaciones comunicativas naturales, dándole los modelos adecuados y un feedback correctivo en caso pertinente. Pero muy frecuentemente hay aspectos del lenguaje oral que tienen que ser trabajados de forma específica. 

Uno de los elementos fundamentales que hay que trabajar es la morfosintaxi. El material que os presentamos a continuación pretende ayudar al niño a crear enunciados gramaticalmente correctos, con la ayuda de apoyos visuales que le permitirán visualizar los diferentes elementos de la oración. No está dirigido a una edad determinada, puesto que dependerá del nivel lingüístico del niño, en función del cual también se puede modificar la complejidad y longitud de las oraciones (estructuras simples, coordinadas, atributos,...). Además permite manipular los diferentes elementos para que la actividad sea más significativa y creativa por parte del niño. 

El material consisteix amb imatges que reflecteixen situacions de la vida quotidiana on els alumnes hauran de realitzar la formació de frases a partir de pictogrames.

El material consiste con imágenes que reflejan situaciones de la vida cotidiana donde los alumnos tendrán que realizar la formación de frases a partir de pictogramas.

MALETINS QUE CONTENEN EL MATERIAL/MALETINES QUE CONTIENE EL MATERIAL:


EXEMPLES DE FRASES/EJEMPLO DE FRASES:

AMB DOS ELEMENTS/CON DOS ELEMENTOS (SUJETO  Y VERBO)


AMB TRES ELEMENTS/CON TRES ELEMENTOS (SUJETO/VERBO Y COMPLEMENTOS)
AMB ATRIBUTS/CON ATRIBUTOS (COLOR O NÚMERO):

*Gràcies a Maridel, amiga incondicinal i una de les millors professionals en qui he treballat, per ajudar-nos en aquesta entrada. Esperant que algun dia podem tornar a coincidir i poder seguir gaudint d'aquest treball juntes. Amb molta estima.

dijous, 1 de maig de 2014

APRENDER A CONTAR...LA NUMERACIÓNA continuació vos proposem una activitat de matemàtiques per a pantalla digital on es treballen els números i les quantitats. 

Podeu visualitzar-lo a continuació, està en power-point de manera que podem imprimir-lo i utilitzar-lo per realitzar fitxes.
I en la zona de descarrega, teniu dues opcions del 1 al 3 i altra que treballa els números del 1 al 10.

A continuación os proponemos una actividad de matemáticas para pantalla digital donde se trabajan los números y las cantidades. 
Podéis visualizarlo a continuación, está en power-point de forma que podemos imprimirlo y utilizarlo para realizar fichas.
Y en la zona de descarga, tenéis dos opciones del 1 al 3 y otra que trabaja los números del 1 al 10.

VISUALITZAR/VISUALIZAR:DESCARREGAR/DESCARGAR:
notebook del 1 al 3


notebook del 1 al 10