dimecres, 7 de maig de 2014

PICTOGRAMES ADAPTATS... AL CATALÀ.

De sobra coneguem tots ARASAAC i tota la quantitat de ferramentes que ens faciliten a tots el dia a dia. Em pareix una plataforma completíssima, dinàmica i accessible. 
En la meua aula tots els pictogrames que s'utilitzen són d'arasaac, companyes meues empren el TICO, hem fet horaris amb les ferramentes online, descarregat materials per utilitzar-los en les nostres aules... i tantes i tantes virtuts que té aquesta plataforma. 
Crec que a tots ens ajuda en la nostra tasca diària a l'escola i fora d'ella.

M'he permés la llibertat de modificar uns pictogrames d'ARASAAC ja que en català no estan suficientment adaptats, per al meus gust, clar!. Espere que açò no moleste a ningú. I tenint la sort de conèixer a la gent que ho porta endavant, no ho crec... són encantadors Jose Manuel i David. I de segur, que si els havérem dit de fer-ho, de seguida els havèrem tingut.

Vos passem els dies de la setmana adaptats al català, per si vos poden servir per al treball amb els vostres alumnes...


De sobra conocemos todos ARASAAC y toda la cantidad de herramientas que nos facilitan a todos el día a día. Me parece una plataforma completísima, dinámica y accesible. 

En mi aula todos los pictogramas que se utilizan son de arasaac, compañeras mías emplean el TICO, hemos hecho horarios con las herramientas online, descargado materiales para utilizarlos en nuestras aulas... y tantas y tantas virtudes que tiene esta plataforma. 

Creo que a todos nos ayuda en nuestra tarea diaria en la escuela y fuera de ella.Me he permitido la libertad de modificar unos pictogramas de ARASAAC puesto que en catalán no están suficientemente adaptados, para mí gusto, claro!. Espero que esto no moleste a nadie. Y teniendo la suerte de conocer a la gente que lo lleva adelante, no lo creo... son encantadores Jose Manuel y David. Y seguro, que si les hubiéramos dicho de hacerlo,  habría sido dicho y hecho!.Os pasamos los días de la semana adaptados al catalán, por si os pueden servir para el trabajo con vuestros alumnos...


I aquest per alguns "professionals"/ Y este para algunos "profesionales"... ;)*gràcies al dissenyador/il·lustrador... per la feina i el temps.

2 comentaris: