dimarts, 20 de maig de 2014

sobre el concepto de diversidad funcional.


Cada vegada amb més freqüència escoltem en diferents contextos la paraula "diversitat funcional" però... què vol dir aquest terme?, aquest terme més enllà d'un canvi merament terminològic suposa un canvi conceptual amb una filosofia sobre la manera d'entendre la diversitat humana.
A continuació us deixem uns dels textos que aborden aquesta temàtica, de lectura obligatòria per als curiosos i aquells que pensen que es necessiten canvis a l'hora d'entendre la diversitat humana.
En aquest text s'aborden reflexions sobre les polítiques socials fonamentades en models ètics, antics i nous, que s'implanten gradualment en la societat. No obstant això ens diu que, només es produeixen innovacions importants quan un col·lectiu «no tradicional» fa la seva veu present al món de l'ètica. Actualment el model social i el model de la diversitat aporten una nova veu, que neix de les persones discriminades per la seva diversitat funcional i que té fortes implicacions en els fonaments ètics de les polítiques socials. En aquest text s'aborden les novetats i crítiques que aquesta nova veu aporta a l'ètica contemporània, amb especial èmfasi en la presència o absència de la mateixa en la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
I la presentació que sobre aquest terme es va fer en la primera xerrada del cicle de cinema sobre diversitat funcional que va realitzar "DIVERGENTS", associació que dona suport a les persones amb diversitat funcional de Xàtiva i Comarca.

Cada vez con más frecuencia escuchamos en diferentes contextos la palabra "diversidad funcional" pero... ¿qué quiere decir este término?, este término más allá de un cambio meramente terminológico supone un cambio conceptual con una filosofía sobre la manera de entender la diversidad humana.
A continuación os dejamos unos de los textos que abordan esta temática, de lectura obligatoria para los curiosos y aquellos que piensan que se necesitan cambios a la hora de entender la diversidad humana.
En este texto se abordan reflexiones sobre las políticas sociales fundamentadas en modelos éticos, antiguos y nuevos, que se implantan gradualmente en la sociedad. Sin embargo nos dice que, sólo se producen innovaciones importantes cuando un colectivo «no tradicional» hace su voz presente en el mundo de la ética. Actualmente el modelo social y el modelo de la diversidad aportan una nueva voz, que nace de las personas discriminadas por su diversidad funcional y que tiene fuertes implicaciones en los fundamentos éticos de las políticas sociales. En este texto se abordan las novedades y críticas que esta nueva voz aporta a la ética contemporánea, con especial énfasis en la presencia o ausencia de la misma en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Y la presentación que sobre este término se hizo en la primera charla del ciclo de cine sobre diversidad funcional que realizó "DIVERGENTS", asociación que proporciona apoyo a las personas con diversidad funcional de Xàtiva y Comarca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada