dissabte, 31 de maig de 2014

acudits: entendre per a riure

Estem tots d'acord en que, per tal de considerar que una persona té plenament adquirit el llenguatge, ha de ser capaç d'utilitzar-lo per a totes les funcions...

Això és fa més palés quan fem un comunicador (SAC) per a una persona amb dificultats; la tendència, que crec que ja està superada, a fer comunicadors on el vocabulari era triat per l'adult segons el que ell necessitava (i no la persona usuària de SAC), ha fet que en compte de SAC el que fèrem era un tauler de peticions. Amb la nostra millor intenció, però, estàvem limitant la comunicació en comptes d'expandir-la.

Per això, ja fa temps, vaig compartir aquesta taula periòdica de la comunicació, que em va semblar genial per comprovar que el comunicador que haviem fet per a una persona cobria totes les funcions del llenguatge. Amb el temps, me n'he adonat que el sentit de l'humor, la possibilitat de fer bromes... és una de les funcions que menys es contempla en la comunicació augmentativa (òbviament, no és de vida o mort), però bàsica per al desenvolupament de la persona en la seua globalitat.


 Estamos todos de acuerdo en que, para considerar que una persona tiene plenamente adquirido el lenguaje, tiene que ser capaz de utilizarlo para todas las funciones...

Esto se hace más patente cuando hacemos un comunicador (SAC) para una persona con dificultades; la tendencia, que creo que ya está superada, a hacer comunicadores donde el vocabulario era elegido por el adulto según lo que él necesitaba (y no la persona usuaria de SAC), ha hecho que en vez de SAC lo que hacíamos era un tablero de peticiones. Con nuestra mejor intención, estábamos limitando la comunicación en vez de expandirla.

Por eso, ya hace tiempo, compartí esta tabla periódica de la comunicación, que me pareció genial para comprobar que el comunicador que habíamos hecho para una persona cubría todas las funciones del lenguaje. Con el tiempo, me he dado cuenta que el sentido del humor, la posibilidad de hacer bromas... es una de las funciones que menos se contempla en la comunicación aumentativa (obviamente, no es de vida o muerte), pero es básica para el desarrollo de la persona en su globalidad.
La meua experiència en este sentit és que és complicat treballar els dobles sentits del llenguatge, les ironíes, els absurdes... al blog d'Anabel Cornago podeu trobar un material genial per treballar-ho, podeu veure-ho ací.

El curs passat vam treballar absurdes i aquest curs ens hem tirat a la piscina dels acudits. El dilluns de matí és la primera tasca, per començar bé la setmana: contar un acudit i desgranar el seu significat, buscar on està la part graciosa, reinventar els acudits, assegurar-nos que els hem entés...

Mi experiencia en este sentido es que es complicado trabajar los dobles sentidos del lenguaje, las ironías, los absurdos... en el blog de Anabel Cornago podéis encontrar un material genial para trabajarlo, podéis verlo aquí.

El curso pasado trabajamos absurdos y este curso nos hemos lanzado a la piscina de los chistes. El lunes por la mañana es la primera tarea, para empezar bien la semana: contar un chiste y desgranar su significado, buscar donde está la parte graciosa, reinventar los chistes, asegurarnos que los hemos entendido...
I ací alguns dels acudits que hem treballat  contat aquest curs:
Y aquí algunos chistes que hemos trabajado contado este curso:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada