dimarts, 6 de maig de 2014

TRABAJANDO LA COMUNICACIÓN...material para trabajar la morfosintaxi.

L’aprenentatge del llenguatge és un dels majors reptes cognitius que realitzen els xiquets al llarg de la seua infància. El llenguatge és l’instrument que ens permet relacionar-nos amb l’entorn, i a més, és el vehicle per a la formació del pensament.

En general els xiquets desenvolupen gran part del llenguatge entre els 0 i 6 anys, és l’etapa on estan més predisposats al seu aprenentatge.
Però no tots els xiquets desenvolupen el llenguatge de la mateixa manera. Per diferents causes (ambientals, físiques, psicològiques, sensorials,...) hi ha xiquets que tenen retards o alteracions del desenvolupament lingüístic, és a dir, no segueixen les etapes considerades com a “normals” o les assoleixen de forma tardana, i necessitaran d’una intervenció adequada a les seues necessitats.  Aquesta intervenció intentem que siga el més natural possible, dintre de situacions comunicatives naturals, donant-li els models adequats i un feedback correctiu en cas pertinent. Però molt freqüentment hi ha aspectes del llenguatge oral que calen ser treballats de forma específica.


Un dels elements fonamentals que cal treballar és la morfosintaxi. El material que vos presentem a continuació pretén ajudar al xiquet a crear enunciats gramaticalment correctes, amb l’ajuda de suports visuals que li permetran visualitzar els diferents elements de l’oració. No està dirigit a una edat determinada, ja que dependrà del nivell lingüístic del xiquet, en funció del qual també es pot modificar la complexitat i longitud de les oracions (estructures simples, coordinades, atributs,...). A més permet manipular els diferents elements per a que l’activitat siga més significativa i creativa per part del xiquet. 

El aprendizaje del lenguaje es uno de los mayores retos cognitivos que realizan los niños a lo largo de su infancia. El lenguaje es el instrumento que nos permite relacionarnos con el entorno, y además, es el vehículo para la formación del pensamiento. 
En general los niños desarrollan gran parte del lenguaje entre los 0 y 6 años, es la etapa donde están más predispuestos a su aprendizaje. 

Pero no todos los niños desarrollan el lenguaje del mismo modo. Por diferentes causas (ambientales, físicas, psicológicas, sensoriales,...) hay niños que tienen retrasos o alteraciones del desarrollo lingüístico, es decir, no siguen las etapas consideradas como “normales” o las logran de forma tardía, y necesitarán de una intervención adecuada a sus necesidades. Esta intervención intentamos que sea lo más natural posible, dentro de situaciones comunicativas naturales, dándole los modelos adecuados y un feedback correctivo en caso pertinente. Pero muy frecuentemente hay aspectos del lenguaje oral que tienen que ser trabajados de forma específica. 

Uno de los elementos fundamentales que hay que trabajar es la morfosintaxi. El material que os presentamos a continuación pretende ayudar al niño a crear enunciados gramaticalmente correctos, con la ayuda de apoyos visuales que le permitirán visualizar los diferentes elementos de la oración. No está dirigido a una edad determinada, puesto que dependerá del nivel lingüístico del niño, en función del cual también se puede modificar la complejidad y longitud de las oraciones (estructuras simples, coordinadas, atributos,...). Además permite manipular los diferentes elementos para que la actividad sea más significativa y creativa por parte del niño. 

El material consisteix amb imatges que reflecteixen situacions de la vida quotidiana on els alumnes hauran de realitzar la formació de frases a partir de pictogrames.

El material consiste con imágenes que reflejan situaciones de la vida cotidiana donde los alumnos tendrán que realizar la formación de frases a partir de pictogramas.

MALETINS QUE CONTENEN EL MATERIAL/MALETINES QUE CONTIENE EL MATERIAL:


EXEMPLES DE FRASES/EJEMPLO DE FRASES:

AMB DOS ELEMENTS/CON DOS ELEMENTOS (SUJETO  Y VERBO)


AMB TRES ELEMENTS/CON TRES ELEMENTOS (SUJETO/VERBO Y COMPLEMENTOS)
AMB ATRIBUTS/CON ATRIBUTOS (COLOR O NÚMERO):

*Gràcies a Maridel, amiga incondicinal i una de les millors professionals en qui he treballat, per ajudar-nos en aquesta entrada. Esperant que algun dia podem tornar a coincidir i poder seguir gaudint d'aquest treball juntes. Amb molta estima.

1 comentari:

  1. Me encanta el maletín verde!!! Ya me veo buscándolo por las tiendas de bajo precio, jeje. Yo también trabajo la morfosintaxis de la misma manera, pero al tener las imágenes más grandes las guardo en cajitas de colores de las que venden en IKEA. Gracias por compartirlo, un abrazo chicas!!!

    ResponElimina