dissabte, 12 de maig de 2012

els oblidats

Dins la diversitat funcional, hi ha uns que sempre són els oblidats: no els vam estudiar a la facultat, no hi ha blogs sobre ells, hi ha poca literatura que tracte el tema... Els plurideficients, els xiquets greument afectats, que van ser els últims a incorporar-se al sistema educatiu i que, encara hui, no tenim massa clar com enfocar la tasca educativa. Segur que tots hem escoltat comentaris de l'estil "no m'agradaria que em tocara la classe de bassal perquè la tasca és molt assistencial", i, més greu encara, gent que tria eixes aules perquè "hi ha poca feina a fer".

Fins i tot a mi, com a "adicta a l'autonomia", em resultava difícil veure com enfocar l'adquisició d'autonomia en alumnes amb un nivell cognitiu baix, que no poden parlar, no es poden moure, en alguns casos no poden escoltar o veure...Pensava que quan acabàvem de cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, hidratació, bolquer, canvis posturals...) començava la meua feina docent, estimulant de forma estanca: un dia visual, altre dia olfactiva, altre dia vibratòria... Què equivocada estava.

Fer el curs de 24 hores de Carlos Pérez i llegir a Andreas Fröhlich m'ha canviat el concepte de com enfocar l'atenció als alumnes greument afectats. M'he adonat que es pot ser adicta a l'autonomia en una aula amb aquestos alumnes, i que hi ha molt per fer, molt per aconseguir.

Per això, cree al blog l'etiqueta "alumnes greument afectats". Amb ella, pretenc canviar una miqueta l'imaginari col·lectiu sobre la nostra tasca educativa amb aquestos alumnes: des de com programar fins com canviar un bolquer amb l'objectiu d'aconseguir una major autonomia de l'alumne. 


La aceptación del niño como compañero en el esfuerzo 
común en pro de su desarrollo, estimulación, 
formación y educación, es una condición 
fundamental en toda práctica responsable. [...]
Hay una diferencia esencial entre respetar y aceptar al 
niño muy deficiente como compañero y tratarlo y 
"trabajarlo" como un ser extraño determinado.

A. Fröhlich


Dentro de la diversidad funcional, hay unos que siempre son los olvidados: no los estudiamos en la facultad, no hay blogs sobre ellos, hay poca literatura que trate el tema... Los plurideficientes, los niños gravemente afectados, que fueron los últimos en incorporarse al sistema educativo y que, todavía hoy, no tenemos demasiado claro cómo enfocar la tarea educativa. Seguro que todos hemos escuchado comentarios del estilo "no me gustaría que me tocara la clase de basales porque la tarea es muy asistencial", y, más grave todavía, gente que elige esas aulas porque "hay poco trabajo a hacer".

Incluso a mí, como "adicta a la autonomía", me resultaba dífícil ver como enfocar la adquisición de autonomía en alumnos con un nivel cognitivo bajo, que no pueden hablar, no se pueden mover, en algunos casos no pueden escuchar o ver...Pensaba que cuando acabábamos de cubrir las necesidades básicas (alimentación, hidratación, pañal, cambios posturales...) empezaba mi trabajo docente, estimulando de forma estanca: un día visual, otro día olfativa, otro día vibratoria... Qué equivocada estaba.

Hacer el curso de 24 horas de Carlos Pérez y leer a Andreas Fröhlich me ha cambiado el concepto de cómo enfocar la atención a los alumnos gravemente afectados. Me he dado cuenta que se puede ser adicta a la autonomía en una aula con estos alumnos, y que hay mucho por hacer, mucho por conseguir.

Por eso, creo en el blog la etiqueta "alumnos gravemente afectados". Con ella, pretendo cambiar un poquito el imaginario colectivo sobre nuestra tarea educativa con estos alumnos: desde cómo programar hasta cómo cambiar un pañal con el objetivo de conseguir una mayor autonomía del alumno.

3 comentaris:

 1. Hola xiques!! Ens agrada molt el vostre bloc i per això, si passeu pel nostre: "La Caseta, un lloc especial" http://lacasetaeliastormo.blogspot.com.es/
  podreu recollir un PREMI que us està esperant.

  ResponElimina
 2. Opinaba el mateix que el que has escrit Esther, fins i tot pensaba 'I ara que aprendre jo a les practiques?' pero he de dir que estaguent en una clase amb xiquets greument afectats et cambia la manera de veure les coses totalment, i que aprens moltisim més del que la gent realment creu.
  ¡Fins dema! ;P

  ResponElimina
  Respostes
  1. ei Andrea! m'alegre molt que estigues contenta amb la teua classe, esperem que siguen unes pràctiques profitoses en les que aprengues molt! gracies per comentar!!

   Elimina