divendres, 11 de gener de 2013

HISTORIES SOCIALS... ANEM A COMPRAR!.

Les Històries Socials(Gray i Garand, 1993) són un mètode d'intervenció usat freqüentment per a nens  i nenes amb autisme; no obstant això, són útils per a tot tipus de persones amb diversitat funcional. 

Una història social és un conte curt ajustat a un format i directrius específiques utilitzat per descriure a una persona, destresa, esdeveniment, concepte o situació social. Són generalment els pares o els professionals els qui escriuen les històries socials. L'objectiu d'una història social és el de transmetre informació rellevant. Aquesta informació generalment inclou (sense limitar-se solament a això) on i quan ocorre una situació, qui està involucrat, què està ocorrent i per què. Sovint la informació més rellevant dins d'una situació pot ser òbvia pels altres, no obstant això, pot ser confusa per a una persona amb diversitat funcional. Per exemple Esteban, una adolescent amb autisme s'altera cada vegada que canvien les llums del semàfor. Amb una història social que explica com funcionen les llums del semàfor es va eliminar immediatament la resposta negativa. Això va ajudar a Esteban i als seus mestres a portar endavant sortides a l'entorn amb major facilitat. Les històries socials també poden explicar conceptes que són abstractes i difícils d'entendre, o en alguns casos poden explicar el que altres persones saben, senten o creuen.

Las Historias Sociales(Gray y Garand, 1993) son un método de intervención usado frecuentemente para niños con autismo; sin embargo, son útiles para todo tipo de personas con diversidad funcional. 

Una historia social es un cuento corto ajustado a un formato y directrices específicas utilizado para describir a una persona, destreza, evento, concepto o situación social. Son generalmente los padres o los profesionales quienes escriben las historias sociales. El objetivo de una historia social es el de transmitir información relevante. Esta información generalmente incluye (sin limitarse solo a ello) dónde y cuándo ocurre una situación, quién está involucrado, qué está ocurriendo y por qué. A menudo la información más relevante dentro de una situación puede ser obvia para los demás sin embargo pude ser confusa para una persona con diversidad funcional. Por ejemplo Esteban, una adolescente con autismo se altera cada vez que cambian las luces del semáforo. Con una historia social que explica como funcionan las luces del semáforo se eliminó inmediatamente la respuesta negativa. Esto ayudó a Esteban y a sus maestros a llevar adelante salidas al entorno con mayor facilidad. Las historias sociales también pueden explicar conceptos que son abstractos y difíciles de entender, o en algunos casos pueden explicar lo que otras personas saben, sienten o creen.


 • Ací vos deixem una història social creada per a un alumne en concret per a la tasca d'anar a comprar: /Aquí os dejamos una historia social creada para un alumno en concreto para la tarea de ir a comprar: 
 HISTÒRIA SOCIAL PER A ANAR A COMPRAR / HISTORIA SOCIAL PARA IR A COMPRAR: • I aquest altre material que és interessant ja que dona orientacions de com fer històries socials/ Y este otro material interesante ya que proporciona orientacions de cómo realizar historias sociales.
APRENDRE A FER HISTÒRIES SOCIALS/ APRENDER A HACER HISTORIAS SOCIALES:
 • També recomanem el llibre titulat  “Pictogramas y pautas desarrolladas para Síndrome de Asperger”  escrit per Aurora Garrigós, mare que ha recopilat en aquest llibre una impresionant quantitat de material que a ella li ha servit per a abordar diferents situacions quotidianes per al seu fill amb síndrome d'asperger millorant  la convivència i la dinàmica familiar després de les pautes ensenyades per Mª José Navarro, psicòloga especialitzada en síndrome d'Asperger del Centre de Psicologia Aplicada CIPSA a Elx. Tot ell ha estat inspirat i revisat per aquesta psicòloga. El seu enfocament i llenguatge és el d'una mare que ha arribat a comprendre al seu fill. Per això podrà arribar on altres llibres no s'apropen, orientant a pares que s'esforcen per ajudar als seus fills, i fins i tot dels professionals interessats a conèixer la perspectiva que tanca aquesta síndrome en la llar. Consta de vuit apartats en el llibre i tres apartats en el CD que acompanya al llibre, on es troba el treball realitzat amb pictogrames i que podrà ser un material d'eficàcia per a pares i professionals. Els apartats del llibre són els següents:
1. EXPLICACIÓ DE LES HISTÒRIES SOCIALS.
2. HISTÒRIES SOCIALS.
3. GUIA PER COMPRENDRE ENUNCIATS D'EXERCICIS.
4. DITES POPULARS.
5. SCRIPTS SOCIALS.
6. REPRESENTACIONS SOCIALS.
7. NORMES SOCIALS I BONS MODALS.
8. ARBRE GENEALÒGIC.
9. ACTITUDS I SINÒNIMS AMB PICTOGRAMES.
10. HORARI AMB PICTOGRAMES I PAUTES D'APRENENTATGE.
11. TASQUES PER A CADA DIA AMB PICTOGRAMES.

El primer apartat i més extens, està format per les explicacions de les quaranta històries socials que hi ha desenvolupades en el llibre, on es manifesta el motiu pel qual es va crear, efecte produït, situacions anecdòtiques, reflexions que sorgeixen de tot el que Aurora ha après amb el seu fill i que conduiran al lector d'una manera senzilla i amena a descobrir i comprendre les singularitats d'aquestes persones.

Tots els apartats contenen pautes estructurades i totalment desenvolupades, comunes i vàlides per a persones amb Asperger de sis o set anys d'ara endavant. Amb pictogrames per a una millor assimilació i registres on seguir l'evolució d'aquests nens que professionals i pares podran utilitzar, col·laborant aquests últims des de casa amb el treball que realitzen amb ells els psicòlegs i pedagogs.


También recomendamos el libro titulado “Pictogramas y pautas desarrolladas para Síndrome de Asperger” escrito por Aurora Garrigós, madre que ha recopilado en este libro una impresionante cantidad de material que a ella le ha servido para abordar diferentes situaciones cotidianas para su hijo con síndrome de asperger, mejorando la convivencia y la dinámica familiar después de las pautas enseñadas por Mª José Navarro, psicóloga especializada en síndrome de Asperger del Centro de Psicología Aplicada CIPSA en Elche. Todo él ha sido inspirado y revisado por esta psicóloga. Su enfoque y lenguaje es el de una madre que ha llegado a comprender a su hijo. Por eso podrá llegar donde otros libros no se acercan, orientando a padres que se esfuerzan para ayudar a sus hijos, e incluso de los profesionales interesados a conocer la perspectiva que cierra este síndrome en el hogar. Consta de ocho apartados en el libro y tres apartados en el CD que acompaña al libro, donde se encuentra el trabajo realizado con pictogramas y que podrá ser un material de eficacia para padres y profesionales. Los apartados con los que cuenta el libro son los siguientes: 

1. EXPLICACIÓN DE LAS HISTORIAS SOCIALES.
2. HISTORIAS SOCIALES.
3. GUÍA PARA COMPRENDER ENUNCIADOS DE EJERCICIOS.
4. DICHOS POPULARES.
5. SCRIPTS SOCIALES.
6. REPRESENTACIONES SOCIALES.
7. NORMAS SOCIALES Y BUENOS MODALES.
8. ÁRBOL GENEALÓGICO.
9. ACTITUDES Y SINÓNIMOS CON PICTOGRAMAS.
10. HORARIO CON PICTOGRAMAS Y PAUTAS DE APRENDIZAJE.
11. TAREAS PARA CADA DÍA CON PICTOGRAMAS.

El primer apartado y más extenso, está formado por las explicaciones de las cuarenta historias sociales que hay desarrolladas en el libro, donde se manifiesta el motivo por el que se creó, efecto producido, situaciones anecdóticas, reflexiones que surgen de todo lo que Aurora ha aprendido con su hijo y que conducirán al lector de una manera sencilla y amena a descubrir y comprender las singularidades de estas personas.
Todos los apartados contienen pautas estructuradas y totalmente desarrolladas, comunes y válidas para personas Asperger de seis o siete años en adelante. Con pictogramas para una mejor asimilación y registros donde seguir la evolución de estos niños que profesionales y padres podrán utilizar, colaborando éstos últimos desde casa con el trabajo que realizan con ellos los psicólogos y pedagogos.

6 comentaris:

 1. Respostes
  1. A tu per passar per casa nostra!! Per cert, el teu blog sembla molt interessant, no el coneixiem, ens passarem a llegir-lo en profunditat!

   Elimina
 2. Moltes gràcies noies! M'ajuda molt per poder montar una història social per un alumne de l'escola, que està diagnosticat com a TEA. De totes maneres ho desconec. Ha de tenir un format especial?

  ResponElimina
 3. Moltes gràcies noies! M'ajuda molt per poder montar una història social per un alumne de l'escola, que està diagnosticat com a TEA. De totes maneres ho desconec. Ha de tenir un format especial?

  ResponElimina