dimecres, 30 de gener de 2013

DOCUMENTAL I PEL·LICULA INTERESSANT SOBRE LA SEXUALITAT EN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

De tota (i escasa) literatura cinematogràfica existent al mercat sobre diversitat funcional i sexualitat em cal destacar dos documents gràfics de qualitat; un documental i una pel·lícula que tracten d'arreplegar com és tractat aquest tema des de la societat, les institucions, les persones de suport, la família... un recull d'imatges que poden apropar-nos a com és la realitat, en l'àmbit  sexual i afectiu, de les persones amb diversitat funcional.

DOCUMENTAL "ALMAS CON SEXO".

Les persones amb diversitat funcional són les grans oblidades de les administracions quan es tracta de destinar recursos a la protecció social. En alguns països com Espanya es destina poc recursos econòmics per millorar la qualitat de vida dels tres milions de ciutadans que sofreixen algun tipus de discapacitat.
 

El Fòrum Europeu de la Discapacitat assenyala a l'Estat Español com un dels països de la Unió Europea que menys diners destina a les persones amb algun tipus de diversitat funcional, i situa a Dinamarca al capdavant.

Dels tres milions de persones amb diversitat funcional que viuen a Espanya, més de cinc-cents mil tenen gran dificultat per desenvolupar-se en la seva vida quotidiana, per tenir una vida independent, per funcionar autònomament sense l'ajuda de familiars i amics, per accedir a un treball, per poder gaudir d'oci i temps lliure i, com no, de relacions afectives o sexuals. Per tant, de tot allò que ens proporciona benestar  i una vida digna.

El documental "Almas con sexo", rodat a Espanya i Dinamarca, mostra com persones amb diversitat funcional de tots dos països tracten de desenvolupar la seva sexualitat i els seus afectes, moltes vegades malgrat les dificultats o limitacions socials.

  • Gema, una valenciana llicenciada en Dret amb paràlisi cerebral, desmenteix la creença que els discapacitats severs manquen de sexualitat: fa dos anys va mantenir una relació amb un jove que patia una malaltia degenerativa i assegura que, malgrat les limitacions, hi havia sexualitat i erotisme en la relació.
  • Juanma, campió de ciclisme per a discapacitats de Villareal, Castelló, també amb paràlisi cerebral, afirma que li agrada gaudir del sexe encara que la prostitució és l'única possibilitat de mantenir relacions que coneix. La funció sexual sol estar greument afectada en els casos de lesió medul·lar. A l'hospital Guttmann de Barcelona porten anys tractant la rehabilitació sexual que en l'actualitat s'aconsegueix en gairebé un 100% dels casos de pacients masculins gràcies a la Viagra. El problema que es planteja és que el seu preu és elevat i l'Administració no subvenciona el consum d'aquest fàrmac.
  • Britt i Tor viuen a Dinamarca amb els seus assistents, còmplices de l'activa vida sexual de tots dos. La paràlisi de Britt no li va impedir descobrir el sexe mitjançant anuncis en la premsa. Ara li sembla alguna cosa imprescindible i ha decidit exercir com a prostituta. Tor també recorre a la prostitució amb l'ajuda del seu assistent, que ho prepara tot abans que arribi la professional del sexe.
De nou a Espanya, Isi i Cristel, una jove parella de discapacitats, s'enfronten a una odissea quan volen practicar sexe: una vetllada romàntica inclou l'acompanyament de dos assistents que transfereixin a Isi de la cadira de rodes al llit. Per fi sols, entre carícies i petons sorgeix l'amor: són dues ànimes amb sexe.
 
 
PEL·LÍCULA "NACIONAL 7"

René pateix una malaltia muscular, una miopatia, i viu en una residència per a discapacitats prop de Toulon i de la Nacional 7, l'autopista cap al sud. Des que està en cadira de rodes, el caràcter de René s'ha tornat molt irascible i rebel i gairebé ningú en la residència es veu capaç de tractar amb ell. Quan arriba Julie, una nova educadora especial, se li confia la cura de René, i sembla que ella aconsegueix connectar amb el pacient. René li confessa que una de les causes del seu mal humor constant és que fa temps que no es fica al llit amb cap dona i que li vindria de gust molt poder fer-ho. Julie es pren de debò la petició de René i, en vistes que en la residència no ho consideren un tema important, decideix ella mateixa posar-se a buscar una prostituta que accepti satisfer els desitjos del discapacitat. Comença la seva cerca per les caravanes properes a la Nacional 7, amb la cinta mètrica a la mà per comprovar que les portes són prou àmplies perquè passi una cadira de rodes. 


De toda (y escasa) literatura cinematográfica existente al mercado sobre diversidad funcional y sexualidad, hay que destacar dos documentos gráficos de calidad; un documental y una película que tratan de recoger cómo es tratado este tema desde la sociedad, las instituciones, las personas de apoyo, la familia... una compilación de imágenes que pueden acercarnos a cómo es la realidad, en el ámbito sexual y afectivo, de las personas con diversidad funcional. 


DOCUMENTAL "ALMAS CON SEXO".
Las personas con diversidad funcional son las grandes olvidadas de las administraciones cuando se trata de destinar recursos a la protección social. En algunos países como España se destina poco recursos económicos para mejorar la calidad de vida de los tres millones de ciudadanos que sufren algun tipo de discapacitat.

El Foro Europeo de la Discapacidad señala al Estado Español como uno de los países de la Unión Europea que menos dinero destina a las personas con algun tipo de diversidad funcional, y sitúa a Dinamarca a la cabeza.

De los tres millones de personas con diversidad funcional que viven en España, más de quinientos mil tienen gran dificultad para desenvolverse en su vida cotidiana, para tener una vida independiente, para funcionar autónomamente sin la ayuda de familiares y amigos, para acceder a un trabajo, para poder disfrutar de ocio y tiempo libre y, como no, de relaciones afectives o sexuales. Por tanto, de todo aquello que nos proporciona bienestar y una vida digna.

El documental "Almas con sexo", rodado en España y Dinamarca, muestra cómo personas con diversidad funcional de ambos países tratan de desarrollar su sexualidad y sus afectos, muchas veces a pesarde las dificultades o limitacions sociales.

  • Gema, una valenciana licenciada en Derecho con parálisis cerebral, desmiente la creencia de que los discapacitados severos carecen de sexualidad: hace dos años mantuvo una relación con un joven que padecía una enfermedad degenerativa y asegura que, a pesar de las limitaciones, había sexualidad y erotismo en la relación. 
  • Juanma, campeón de ciclismo para discapacitados de Villareal, Castellón, también con parálisis cerebral, afirma que le gusta disfrutar del sexo aunque la prostitución es la única posibilidad de mantener relaciones que conoce. La función sexual suele estar gravemente afectada en los casos de lesión medular. En el hospital Guttmann de Barcelona llevan años tratando la rehabilitación sexual que en la actualidad se logra en casi un 100% de los casos de pacientes masculinos gracias al Viagra. El problema que se plantea es que su precio es elevado y la Administración no subvenciona el consumo de este fármaco. 
  • Britt y Tor viven en Dinamarca con sus asistentes, cómplices de la activa vida sexual de ambos. La parálisis de Britt no le impidió descubrir el sexo mediante anuncios en la prensa. Ahora le parece algo imprescindible y ha decidido ejercer como prostituta. Tor también recurre a la prostitución con la ayuda de su asistente, que lo prepara todo antes de que llegue la profesional del sexo.

De nuevo en España, Isi y Cristel, una joven pareja de discapacitados, se enfrentan a una odisea cuando quieren practicar sexo: una velada romántica incluye el acompañamiento de dos asistentes que transfieran a Isi de la silla de ruedas a la cama. Por fin solos, entre caricias y besos surge el amor: son dos almas con sexo.

PELÍCULA NACIONAL 7
René padece una enfermedad muscular, una miopatía, y vive en una residencia para discapacitados cerca de Toulon y de la Nacional 7, la autopista hacia el sur. Desde que está en silla de ruedas, el carácter de René se ha vuelto muy irascible y rebelde y casi nadie en la residencia se ve capaz de tratar con él. Cuando llega Julie, una nueva educadora especial, se le confía el cuidado de René, y parece que ella consigue conectar con el paciente. René le confiesa que una de las causas de su mal humor constante es que hace tiempo que no se acuesta con ninguna mujer y que le apetecería mucho poder hacerlo. Julie se toma en serio la petición de René y, en vistas que en la residencia no lo consideran un tema importante, decide ella misma ponerse a buscar una prostituta que acepte satisfacer los deseos del discapacitado. Empieza su búsqueda por las caravanas cercanas a la Nacional 7, con la cinta métrica en la mano para comprobar que las puertas son lo suficientemente amplias para que pase una silla de ruedas.

ESPEREM QUE VOS AGRADEN!
ESPERAMOS QUE OS GUESTEN! 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada