dimecres, 6 de febrer de 2013

TREBALLAR LA COMPRENSIÓ ORAL EN L'AULA.

Potenciar les habilitats comunicatives és clau en la nostra tasca diària perquè els nostres alumnes puguen entendre el món que els envolta. La possibilitat de comunicar-se és essencial perquè una persona es desenvolupe integrament, és la condició indispensable per al desenvolupament dels alumnes en cadascun dels àmbits amb els quals entra en contacte: àmbit personal, familiar, social, escolar...I més concretament en aquest darrer àmbit treballem estratègies funcionals que permetin a l'alumne moure's i interactuar adequadament en els seus contextos naturals; que tinguin una repercussió real en la seva conducta adaptativa; que fomenten la seva independència en el major nombre possible de tasques quotidianes; i també el treball de l'àrea de la comunicació i el llenguatge és la base per a l'adquisició de coneixements dels alumnes en la resta de les àrees curriculars.El treball d'açò a l'escola s'ofereix als alumnes en situacions que porten implícita la necessitat de comunicar-se però, ara bé, també es treballa de forma explícita en algunes situacions. 

Ací vos deixem un material que treballa la comprensió de situacions de la vida quotidiana a través d'audicions. Aquest material està dissenyat per treballar en PDI o en ordinador a través de notebook però es pot confeccionar també amb powerpoint. En aques,t l'alumnat, ha d'escoltar una audició que arreplega una situació quotidina a través de diversos formats i mtijans (compra a una tenda, conversa en un bar, conversa telefònica...) i després respondre a una pregunta mitjançant diferents imatges on es troba aquella que ha escoltat.

 VISUALITZA/VISUALIZA:


DESCARREGA/DESCARGA: 


Potenciar las habilidades comunicativas es clave en nuestra tarea diaria para que nuestros alumnos puedan entender el mundo que los rodea. La posibilidad de comunicarse es esencial para que una persona se desarrolle integrament, es la condición indispensable para el desarrollo de los alumnos en cada uno de los ámbitos con los cuales está en contacto: ámbito personal, familiar, social, escolar...Y más concretamente en este último ámbito se trabajen estrategias funcionales que permitan al alumno moverse e interactuar adecuadamente en sus contextos naturales; que tengan una repercusión real en su conducta adaptativa; que fomenten su independencia en el mayor número posible de situaciones cotidianas; y también decir que el trabajo del área de la comunicación y el lenguaje es la base para la adquisición de conocimientos de los alumnos en el resto de las áreas curriculares. El trabajo de esto en la escuela se ofrece a los alumnos en situaciones que traen implícita la necesidad de comunicarse pero, ahora bien, también se trabaja de forma explícita en algunas situaciones. 

Aquí os dejamos un material que trabaja la comprensión de situaciones de la vida cotidiana a través de audiciones que recojen diferentes situaciones de cotidianas a través de diferentes formatos y medios (compra en una tienda, conversación en un bar, conversaciones telefónicas...) y luego responder a una pregunta mediante diferentes imágenes donde se encuentra la que han oido.

1 comentari:

  1. Com puc obrir l'arxiu? He baixat el smart notebook i no aconsegueixo obrir-lo. Gràcies!

    ResponElimina