dilluns, 18 de febrer de 2013

conceptes espacials

Desenvolupar l'orientació espai-temporal és un objectiu matemàtic amb molta aplicació en el dia a dia de qualsevol persona, i bàsic en l'adquisició d'autonomia per part de les persones amb diversitat funcional.

Desarrollar la orientación espacio-temporal es un objetivo matemático con mucha aplicación en el día a día de cualquier persona, y básico en la adquisición de autonomía por parte de las personas con diversidad funcional.
 
Després de treballar els conceptes espacials (dalt, baix, al costat, prop, lluny...), mitjançant  jocs motrius o la pràctica manipulativa i, òbviament, al dia a dia de l'aula o de casa,  aplega el moment de afiançar-los mitjançant treball de taula.
Com que acostumem a fer un material per a més d'un alumne i, clar, amb moltes diferències entre ells, el plastifiquem i envelcrem per poder-lo utilitzar tantes vegades com siga necessari.

Después de trabajar los conceptos espaciales (arriba, bajo, en el lado, cerca, lejos...), mediante el juego motriz o la práctica manipulativa y, obviamente, en el día a día del aula o de casa, llega el momento de afianzarlos mediante trabajo de mesa.
Dado que acostumbramos a hacer un material para más de un alumno y, claro, con muchas diferencias entre ellos, lo plastificamos y envelcramos para poderlo utilizar tantas veces como sea necesario


Ací teniu el material que vam fer el curs passat per als nostres alumnes d'infantil-primària, sense lectoescriptura:
Aquí tenéis el material que hicimos el curso pasado para nuestros alumnos de infantil-primaria, sin lectoescritura:
Ací us deixem algunes imatges, però és preferible treballar amb fotos d'objectes/situacions motivadores per a ells:
Aquí os dejamos algunas imágenes, pero es preferible trabajar con fotos de objetos/situaciones motivadores para ellos: 
I ací vos deixe el que vaig fer el curs passat, per als meus alumnes de secundària, ja amb lectoescriptura:
 Y aquí os dejo el que hice el curso pasado para mis alumnos de secundaria, ya con lectoescritura:


I el "més difícil encara"!
Y el "más difícil todavía"!


I, com sempre, el blog d'Anabel Cornago va ser una de les meues referències, què fariem sense el sonido de la hierba al crecer?

Y, como siempre, el blog de Anabel Cornago fue una de mis referencias, qué haríamos sin el sonido de la hierba al crecer?

I el material de Orientación Andújar, que vam imprimir i plastificar (clar!) per utilitzar amb retoladors per a pissarra blanca, que després es poden esborrar per tornar-les a utilitzar.

Y el material de Orientación Andújar, que imprimimos y plastificamos (por supuesto!) para utilizarlo con rotuladores para pizarra blanca, que después se pueden borrar para volver a utilizarlos.

1 comentari:

  1. Hola! Molt interessant aquest material... Teniu els imprimibles? Moltes gràcies!

    ResponElimina