dilluns, 4 de febrer de 2013

NOVA PUBLICACIÓ DE FEAPS.

FEAPS ha editat en format electrònic una nova publicació denominada "HORA per a la Inclusió (Eina Orientada a la Reflexió i l'Acció per al desenvolupament de la Inclusió des dels Centres d'Educació Especial)", que té com a objectiu facilitar la reflexió en els centres d'educació especial per poder orientar les seves pràctiques cap a un horitzó més inclusiu.

Es tracta d'un suport per a la transformació dels centres específics d'educació especial cap a centres més oberts a la comunitat i amb pràctiques inclusives, en coherència amb les propostes de FEAPS. Aquesta eina funciona a manera d'un termòmetre de la inclusió en els centres específics, permetent el desenvolupament de pràctiques inclusives. Es vincula amb l'objectiu de desenvolupar un sistema integrat de suports a la transformació partint de la realitat, i dirigits a tots els serveis, siguin o no de FEAPS, d'aquest projecte estratègic sobre la transformació cap a la qualitat de vida.

Els autors han estat membres de la UDS estatal d'Educació.
 FEAPS ha publicado en formato electrónico una nueva publicación denominada "HORA para la Inclusión (Herramienta Orientada a la Reflexión y la Acción para el desarrollo de la Inclusión desde los Centros de Educación Especial)", que tiene como objetivo facilitar la reflexión en los centros de educación especial para poder orientar sus prácticas hacia un horizonte más inclusivo.

Se trata de un apoyo para la transformación de los centros específicos de educación especial hacia centros más abiertos a la comunidad y con prácticas inclusivas, en coherencia con las propuestas de FEAPS. Esta herramienta funciona a modo de un termómetro de la inclusión en los centros específicos, permitiendo el desarrollo de prácticas inclusivas. Se vincula con el objetivo de desarrollar un sistema integrado de apoyos a la transformación partiendo de la realidad, y dirigidos a todos los servicios, sean o no de FEAPS, de este proyecto estratégico sobre la transformación hacia la calidad de vida.

Los autores han sido miembros de la UDS estatal de Educación.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada