dimarts, 24 de gener de 2012

VAIG A...MOURE'M TOT SOL!.

A continuació s’exposa un material que pretén l’acció autònoma del nostre alumnat a través de l’organització de l’entorn (claus visuals) que li permeta dirigir la seua acció a la tasca que ha de realitzar.

El material consta d’una clau visual (tauler) que l’alumne utilitzarà com a objecte de transició entre el lloc on està i on ha d’anar. De forma que ho puga fer de forma autònoma.

Per tant, amb aquest, es pretén que l’alumne adquirisca un autonomia en els desplaçaments i de l’acció mitjançant l’organització de l’entorn de forma significativa i creant contextos d’acció.

És important que el centre conte amb claus visuals en les seues dependències per facilitar aquesta tasca. Per més informació veure: 
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/agonzale/Asun/2007/TRD/Artic/PEANA.htm

A continuación se expone un material que pretende la acción autónoma de nuestro alumnado a través de la organización del entorno (claves visuales) que le permita dirigir su acción a la tarea que tiene que realizar.

El material consta de una clave visual (tablero) que el alumno utilizará como objeto de transición entre el lugar donde está y donde tiene que ir. De forma que lo pueda hacer autónomamente.

Por lo tanto, con este, se pretende que el alumno adquiera un autonomía en los desplazamientos y de la acción mediante la organización del entorno de forma significativa y creando contextos de acción.

Es importante que el centro cuento con claves visuales en sus dependencias para facilitar esta tarea. Para más información ver: 
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/agonzale/asun/2007/trd/artic/peana.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada