dilluns, 23 de gener de 2012

HO FAIG JO SOL...ELS ENCÀRREGS.

A continuació presentem una ferramenta útil per fomentar l'autonomia dels nostres alumnes amb diversitat funcional a través de la realització de tasques que els proporcionen responsabilitats en les rutines quotidianes de l'escola. De vegades aquestes tasques queden relegades a aquelles persones amb més autonomia o, que per les seues característiques, poden realitzar-ho de forma exitosa. Amb aquest tauler de comunicació pretenem donar-li la possibilitat a aquelles persones amb dificultats amb la comunicació, menys autonomia o dificultat per dirigir la seua acció ja que també és un referent visual.

Aquest és un tauler de comunicació pensat per a alumat amb dificultats de comunicació. Amb aquest, pretenem que realitzen encàrregs, a la vegada que fomenta les  habilitats socials, desplaçaments pel centre i les responsabilitats en el funcionament de l'aula.

Esperem que vos siga de profit!.

A continuación presentamos una herramienta útil para fomentar la autonomía de nuestros alumnos con diversidad funcional a través de la realización de tareas que les proporcionan responsabilidades en las rutinas cotidianas de la escuela. A veces estas tareas las realizan  aquellas personas con más autonomía o, que por sus características, pueden realizarlo exitosamente. Con este tablero de comunicación pretendemos darle la posibilidad a aquellas personas con dificultades con la comunicación, menos autonomía o dificultad para dirigir su acción puesto que también es un referente visual.

Este es un tablero de comunicación pensado para alumado con dificultades de comunicación. Con este, pretendemos que realicen encargos, al mismo tiempo que fomenta las habilidades sociales, desplazamientos por el centro y las responsabilidades en el funcionamiento del aula.

¿Esperamos que os sea de provecho!.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada