dimecres, 25 de gener de 2012

OCI I TEMPS LLIURE... EL TREN.

Una de les coses que hem estat treballant en OCI I TEMPS LLIURE és l'ús dels mitjans de transport col·lectius com a forma de desplaçar-se en les activitats que puguen realitzar en el temps lliure. Considerem que aquests ofereix possibilitats de desplaçament al nostre alumnat en la seua vida quotidiana i que és un recurs que poden fer ús per qualsevol motiu: laboral, relacional, acadèmic...etc. És per això hem estat treballant aspectes relacionats amb el coneixement de diferents aspectes per a la seua utilització.
Alguns dels objectius que treballa aquest material són:
 • Considerar el tren com a opció per desplçar-se en la seua vida quotidiana.
 • Conèixer l’estació més pròxima a la seua localitat.
 • Discriminar els tres tipus de tren i els seus usos: rodalies, regional i grans línies.
 • Reconèixer els llocs on poden comprar els bitllets.
 • Conèixer els tipus de bitllets.
 • Reconèixer les passes a tenir en compte per a comprar un bitllet.
 • Fer ús dels panells i televisions informatives per saber les pròximes eixides.
 • Buscar en l'horari les eixides i arribades dels trens.
 • Identificar les diferents línies en funció dels seus interessos.
Uno de ls aspectos que hemos estado trabajando en OCIO Y TIEMPO LIBRE es el uso de los medios de transporte colectivos como forma de desplazarse en las actividades que puedan realizar en el tiempo libre. Consideramos que estos ofrecen posibilidades de desplazamiento a nuestro alumnado en su vida cotidiana y que es un recurso que pueden hacer uso por cualquier motivo: laboral, relacional, académico...etc. Es por eso hemos ido trabajando aspectos relacionados con el conocimiento de diferentes aspectos para su utilización.
Algunos de los objetivos que trabaja este material son:
 • Considerar el tren como opción por desplazarse en su vida cotidiana.
 • Conocer la estación más próxima a su localidad.
 • Discriminar los tres tipos de tren y sus usos: cercanías, regional y grandes líneas.
 • Reconocer los lugares donde pueden comprar los billetes.
 • Conocer los tipos de billetes.
 • Reconocer las pasas a tener en cuenta para comprar un billete.
 • Hacer uso de los paneles y televisiones informativas para saber las próximas salidas.
 • Buscar en el horario las salidas y llegadas de los trenes.
 • Identificar las diferentes líneas en función de sus intereses.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada