dimecres, 18 de gener de 2012

dificultats per ser adicte a l'autonomia

Crec que amb el títol d'este blog queda clar que considerem l'autonomia, en un sentit ampli (comunicació, desplaçaments, treball...), el punt de partida i l'objectiu de la nostra intervenció educativa. Pensem que així, ja en el present i, sobretot, en el futur, quan s'acabe el període d'escolarització, els/les nostres alumnes -funcionalment diversos- tindran la capacitat de decidir i l'oportunitat d'accedir a un ventall més ampli de possibilitats.
Treballem a centres públics, primerament perquè pensem que tothom ha de tindre garantit l'accés a una educació pública, gratuïta i de qualitat (un dret reconegut per l'ONU) i, a més a més, perquè pensem que és enriquidor per a tots els alumnes viure dins la societat, amb la diversitat de gent amb la qual es trobaran després al seu dia a dia (gent amb més recursos, o amb menys; gent amb dificultats, o amb molta facilitat; gent d'ací o d'allà...).
Garantir l'autonomia dels alumnes als centres públics no sempre és fàcil; necessites unes ratios adequades; que s'envien substituts per a cobrir baixes; diners per comprar materials i pagar factures; hores pagades per elaborar-los; per no parlar d'unes condicions de treball dignes. En definitiva, una aposta per l'educació pública.


Creo que con el título de este blog queda claro que consideramos la autonomía, en un sentido amplio (comunicación, desplazamientos, trabajo...), el punto de partida y el objetivo de nuestra intervención educativa. Pensamos que así, ya en el presente y, sobre todo, en el futuro, cuando se acabe el periodo de escolarización, los/las nuestras alumnos -funcionalmente diversos- tendrán la capacidad de decidir y la oportunidad de acceder a un abanico más amplio de posibilidades.

Trabajamos en centros públicos, primeramente porque pensamos que todo el mundo tiene que tener garantizado el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad (un derecho reconocido por la ONU) y, además, porque pensamos que es enriquecedor para todos los alumnos vivir dentro de la sociedad, con la diversidad de gente con la cual se encontrarán después en su día a día (gente con más recursos, o con menos; gente con dificultades, o con mucha facilidad; gente de aquí o de allá...).

Garantizar la autonomía de los alumnos en los centros públicos no siempre es fácil; necesitamos unas ratios adecuadas; que se envíen sustitutos para cubrir bajas; dinero para comprar materiales y pagar facturas; por no hablar de unas condiciones de trabajo dignos. En definitiva, una apuesta por la educación pública.No ens manifestem només perquè ens han baixat el sou (entre 127 i 415 euros mensuals) i han empijorat les nostres condicions laborals, sino perquè aquestes mesures fan més difícil que els nostres alumnes puguen ser adictes a l'autonomia. I això sí que no.
No nos manifestamos sólo porque nos han bajado el sueldo (entre 127 y 415 euros mensuales) y han empeorado nuestras condiciones laborales, sino porque estas medidas hacen más difícil que nuestros alumnos puedan ser adictos a la autonomía. Y eso sí que no.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada