dimecres, 15 de maig de 2013

previ al taller d'oci i temps lliure

He trobat aquest material que vaig fer a principi de curs com a previ al taller d'"oci i temps lliure (guiats)"; m'ha vingut al cap hui, després d'una sessió de temps lliure divertidíssima (i poc guiada) amb els xavals.

He encontrado este material que hice a principio de curso como previo al taller de "ocio y tiempo libre (guiados)"; me ha venido a la cabeza hoy, después de una sesión de tiempo libre divertidísima (y poco guiada) con los chavales.


El que pretenia amb aquestes activitats prèvies al taller era conèixer diferents contextos d'oci i temps lliure i les activitats que es poden fer en ells, reflexionar sobre l'oci més adient per a cada edat (tot i que es respecten els gustos de cadascú), i reconèixer les activitats d'oci i temps lliure que més ens agraden, així com interessar-se per les que els agraden als companys.

Lo que pretendía con estas actividades previas al taller era darles a conocer diferentes contextos de ocio y tiempo libre y las actividades que se pueden hacer en ellos, reflexionar sobre el ocio más adecuado para cada edad (a pesar de que se respetan los gustos de cada cual), y reconocer las actividades de ocio y tiempo libre que más nos gustan, así como interesarse por las que les gustan a los compañeros.

Vaig fer un notebook (cutrillo, que era dels primers que feia) i unes fitxes, que van quedar així:
Hice un notebook (cutrillo, que era de los primeros que hacía) y unas fichas, que quedaron así:El notebook el podeu descarregar ací (no pose visualitzar-lo perquè és pràcticament el mateix que a les fitxes)
 El notebook lo podéis descargar aquí (no pongo visualizarlo porque es prácticamente lo mismo que en las fichas)


Com que anem cara a l'estiu, període amb moltes vacances, potser a algú li vagen bé aquestes idees.
Como vamos cara al verano, período con muchas vacaciones, quizá a alguien le vayan bien estas ideas.
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada