dijous, 9 de maig de 2013

en vaga / en huelga

El motiu de la vaga és contra l’avantprojecte de llei d’educació conegut com a LOMCE i contra les polítiques austeritat que estan escanyant el sistema educatiu.
Donem suport perquè compartim plenament els motius. Aquests són ben legítims, raonables i més necessaris que mai per tota la comunitat educativa. En primer lloc, la retirada del projecte de la LOMCE i, en segon lloc, l’exigència d’un canvi en les polítiques d’austeritat compulsiva que s’han aplicat en l’educació i en tots els serveis públics  durant els darrers anys.


El motivo de la huelga es contra el anteproyecto de ley de educación conocido como LOMCE y contra las políticas austeridad que están estrangulando el sistema educativo. Apoyamos porque compartimos plenamente los motivos. Estos son muy legítimos, razonables y más necesarios que nunca para toda la comunidad educativa. En primer lugar, la retirada del proyecto de la LOMCE y, en segundo lugar, la exigencia de un cambio en las políticas de austeridad compulsiva que se han aplicado en la educación y en todos los servicios públicos durante los últimos años.

1 comentari: