diumenge, 15 de juny de 2014

PLÀSTICA o ARTÍSTICA...


Vos deixem un llibre que pot ser interessant per realitzar activitats artístiques a l'aula amb el nostre alumnat amb necessitats educatives especials. Les activitats que proposa aquest llibre són senzilles i estan estructurades per a que siguen fàcils de realitzar pels nostres nens i nenes. 

Os dejamos un libro que puede ser interesante para realizar actividades artísticas en el aula con nuestro alumnado con necesidades educativas especiales. Las actividades que propone este libro son sencillas y están estructuradas para que sean fáciles de realizar por nuestros niños y niñas. El llibre pertany a la sèrie publicada per Tasks Galore i inclou:
El libro pertenece a la serie publicada por Tasks Galore y incluye:

  • activitats artístiques vinculades a temes d'aprenentatge primerenc/ actividades artísticas vinculadas a los temas de aprendizaje temprano.
  • projectes que incorporen habilitats visuals i motrius/ proyectos que incorporan habilidades visuales y motrices.
  • moltes fotos a color que representen les seqüències lògiques dels passos/muchas fotografías a todo color que representan las secuencias lógicas de pasos,
  • llistes de verificació per a ajudar als alumnes en la recollida de materials necessaris/ listas de verificación para ayudar al alumnado en la recogida de los materiales necesarios.
DESCARGAR/DESCARREGAR:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada