dimarts, 17 de juny de 2014

APP para el fomento de la lectura en personas con diversidad funcional intelectual.


M'imagine, que igual que nosaltres, moltes seran les vegades que haureu pensat en la poca literatura que hi ha per a adolescents amb diversitat funcional amb dificultats en la lectura. Quan cerques un llibre adaptat a l'habilitat lectora d'una persona amb diversitat funcional no és molt fàcil trobar material ajustat als interessos i motivacions propis de la seva edat cronològica ja que tots aquells llibres que poden adaptar-se al funcionament lector són de temàtiques molt infantils.

Així mateix, l'informe “Cultura per a Tots”, realitzat en pel Ministeri de Cultura, Sanitat i Polítiques Socials, esmenta que l'Enquesta EDAD 2008 (INE), realitzada a nivell nacional, que el 17,96% de les persones amb discapacitat s'han sentit discriminades en la participació d'activitats culturals, d'oci o diversió. Un 29,16% no poden participar a causa de la seva discapacitat, i dins d'aquest percentatge el trist guanyador és la lectura, com l'acte cultural més discriminat, ja que marca un 7,98% del total. Per intentar transformar aquesta realitat, FEAPS va iniciar el passat any el projecte “Léelo Fàcil”

Aquest projecte tracta de convertir clàssics de la literatura i novel·les modernes en aplicacions digitals enriquides amb animacions i so, la qual cosa les fan més fàcils i divertides. El projecte Léelo Fàcil, de FEAPS i l'empresa ONECLICK, ha adaptat a lectura fàcil dos llibres d'autors espanyols, enriquint-los digitalment per fer-los més accessibles i amens. Aquesta iniciativa, pionera a Espanya, és la primera experiència d'aquest tipus en l'àmbit de l'accessibilitat cultural. Els dos llibres adaptats són “Llegendes” de Gustavo Adolfo Bécquer i “Les veus del Futur”, del Premi Nacional de  Literatura Infantil i Juvenil, Jordi Serra i Fabra.
Me imagino, que al igual que nosotras, muchas serán las veces que habréis pensado en la poca literatura que hay para adolescentes con diversidad funcional con dificultades en la lectura. Cuando buscas un libro adaptado a la habilidad lectora de una persona con diversidad funcional no es muy fácil encontrar material ajustado a los intereses y motivaciones propios de su edad cronológica ya que todos aquellos libros que pueden adaptarse al funcionamiento lector son de temáticas muy infantiles.
Así mismo, el informe “Cultura para Todos”, realizado en por el Ministerio de Cultura, Sanidad y Políticas Sociales, menciona que la Encuesta EDAD 2008 (INE), realizada a nivel nacional, que el 17,96% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas en la participación de actividades culturales, de ocio o diversión. Un 29,16% no pueden participar a causa de su discapacidad, y dentro de este porcentaje el triste ganador es la lectura, como el acto cultural más discriminado, ya que marca un 7,98% del total. Para intentar transformar esta realidad, FEAPS inició el pasado año el proyecto “Léelo Fácil”. 
Este proyecto trata de convertir clásicos de la literatura y novelas modernas en aplicaciones digitales enriquecidas con animaciones y sonido, lo que las hacen más fáciles y divertidas. El proyecto Léelo Fácil, de FEAPS y la empresa ONECLICK, ha adaptado a lectura fácil dos libros de autores españoles, enriqueciéndolos digitalmente para hacerlos más accesibles y amenos. Ésta iniciativa, pionera en España, es la primera experiencia de este tipo en el ámbito de la accesibilidad cultural. Los dos libros adaptados son “Leyendas” de Gustavo Adolfo Bécquer y “Las voces del Futuro”, del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Jordi Serra i Fabra. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneclick.es.leelofacil

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada