dilluns, 17 de desembre de 2012

llibre interessant: DECONSTRUYENDO LA DEPENDENCIA.

La dependència i l'autonomia han quedat capturades per un saber immòbil que no té dubtes, que diu anomenar allò que sempre ha estat allà. Però hi ha un altre tipus de saber. Un saber construït des del món, des de l'experiència, el dubte, l'interrogació i la contradicció. És un saber que no pretén ser inamovible, sinó producte de la vitalitat de l'experiència i, per tant, subjecte a constats revisions. És el saber de l'experiència. És aquest tipus de saber el que trobarem en aquest llibre. 

Específicament, és un saber narrat des de l'experiència dels cossos discriminats, produït des de la vida i des de la convivència. Aquest, per tant, és un llibre que podem categoritzar com estrany per al món acadèmic, híbrid amb altres discursos, proper a l'activisme i al sentir de la militància. Aquesta història militant ha estat sistemàticament allunyada de l'acadèmia, de les decisions polítiques, dels criteris tècnics dels professionals i dels dissenys de polítiques socials dirigides a la dependència. 

Per tots aquests motius i per un convenciment del que aporta l'experiència encarnada al saber acadèmic, hem cregut convenient oferir aquesta altra mirada de la dependència i de les estratègies per a tractar-la. En aquest llibre es trenca amb els models assistencialistes i rehabilitadors que ocupen el sector i es proposa un gir copernicà en els models de mirar i pensar la diversitat funcional i la dependència. 

El podeu trobar a l'editorial UOC...
La dependencia y la autonomía han quedado capturadas por un saber inmóvil que no tiene dudas, que dice denominar aquello que siempre ha sido allá. Pero hay otro tipo de saber. Un saber construido desde el mundo, desde la experiencia, la duda, la interrogación y la contradicción. Es un saber que no pretende ser inamovible, sino producto de la vitalidad de la experiencia y, por lo tanto, sujeto a constados revisiones. Es el saber de la experiencia. Es este tipo de saber el que encontraremos en este libro.

Específicamente, es un saber narrado desde la experiencia de los cuerpos discriminados, producido desde la vida y desde la convivencia. Este, por lo tanto, es un libro que podemos categorizar como extraño para el mundo académico, híbrido con otros discursos, cercano al activismo y al sentir de la militancia. Esta historia militante ha sido sistemáticamente alejada de la academia, de las decisiones políticas, de los criterios técnicos de los profesionales y de los diseños de políticas sociales dirigidas a la dependencia. 

Por todos estos motivos y por un convencimiento del que aporta la experiencia encarnada al saber académico, hemos creído conveniente ofrecer esta otra mirada de la dependencia y de las estrategias para tratarla. En este libro se rompe con los modelos asistencialistas y rehabilitadores que ocupan el sector y se propone un giro copernicano en los modelos de mirar y pensar la diversidad funcional y la dependencia. 

Lo podéis encontrar en la editorial UOC...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada