dijous, 13 de desembre de 2012

ACTIVITATS AMB NOTEBOOK PER A PDI.

Estrenem un nou apartat en el nostre bloc... les activitats amb notebook per a les pantalles digitals interactives.
 •  La pissarra digital interactiva (PDI) és una eina molt útil en la tasca diària a l’aula, per la qual cosa ha tingut gran acceptació en l’activitat docent. La seva utilització no implica necessàriament que es faça servir com a eina multimèdia; també es pot utilitzar només com a pissarra tradicional.
La facilitat d’aplicació fa que no calga una formació prèvia per fer-la servir: totes les eines són molt intuïtives, només amb un  moviment podem inserir imatges, sons, vídeos, etc.

No hi ha dubte que la utilització dels recursos multimèdia és un avantatge respecte als que hem fet servir fins ara i, com que no crea una dificultat afegida perquè l’ús és molt senzill i intuïtiu, l’èxit hi està gairebé assegurat.

Els resultats d’estudis recents confirmen que quan s’ha fet servir la PDI com a eina d’aprenentatge a l’aula durant un temps, i es troba integrada a la pràctica docent diària, hi ha una correlació positiva entre el seu ús i els resultats de l’alumnat tant en la motivació com en l’aprenentatge.

Sempre que es dispose de les infraestructures tecnològiques adequades, les PDI possibiliten tenir d’una forma senzilla i àgil:
• presentacions més atractives gràcies a la utilització de colors, marques i línies de diferents
amples i mides;
• accés immediat a la informació;
• utilització de les eines multimèdia: Internet, vídeo, àudio, imatges...;
• interacció amb altres perifèrics, com el lector de documents o la càmera de vídeo;
• adaptació als diferents estils d’aprenentatge: aprendre amb el tacte, el so o la imatge motiva l’alumnat;
• aprenentatge a distància: diverses persones poden connectar-se des de més d’un lloc i al mateix temps;
• utilització per a alumnes amb dificultats motores;
• exposició de treballs personals fets amb anterioritat;
• correcció col·lectiva més eficaç;
• desar la feina feta; al final d’una activitat el treball resultant pot ser imprès i distribuït, i
també guardar-lo i recuperar-lo més endavant.

 • Respecte del NOTEBOOK recordem que és el programa que inclou la pissarra Smart per elaborar activitats interactives i presentacions. Es poden distingir diversos nivells d'utilització
  del Notebook des del més simple al que més coneixements de l'eina requereix:
  
- Com a llibreta per escriure i guardar notes.
- Com a usuari de materials ja elaborats que prèviament s'han descarregat.
- Creant pàgines i objectes.
-  Utilitzant els recursos avançats inclosos al programari  
De qualsevol forma, és important conèixer l'entorn i les maneres de treball (que són una mica diferents dels quals s'utilitzen als programes usuals de presentació de diapositives).
A continuació us deixem una guia per a la creació d'activitats amb notebook:
Estrenamos un nuevo apartado en nuestro blog... las actividades con notebook para las pantallas digitales interactivas.
- La pizarra digital interactiva (PDI) es una herramienta muy útil en la tarea diaria en el aula, por lo cual ha tenido gran aceptación en la actividad docente. Su utilización no implica necesariamente que se use como herramienta multimedia; también se puede utilizar sólo como pizarra tradicional.La facilidad de aplicación hace que no haga falta una formación previa para usarla: todas las herramientas son muy intuitivas, sólo con un movimiento podemos insertar imágenes, sonidos, vídeos, etc.

No hay duda que la utilización de los recursos multimedia es una ventaja respecto a los que hemos usado hasta ahora y, como no crea una dificultad añadida porque el uso es muy sencillo e intuitivo, el éxito está casi asegurado.

Los resultados de estudios recientes confirman que cuando se ha usado la PDI como herramienta de aprendizaje en el aula durante un tiempo, y se encuentra integrada en la práctica docente diaria, hay una correlación positiva entre su uso y los resultados del alumnado tanto en la motivación como en el aprendizaje.

Siempre que se disponga de las infraestructuras tecnológicas adecuadas, las PDI posibilitan tener de una forma sencilla y ágil:
• presentaciones más atractivas gracias a la utilización de colores, marcas y líneas de diferentes anchas y medidas;
• acceso inmediato a la información;
• utilización de las herramientas multimedia: Internet, vídeo, audio, imágenes...;
• interacción con otros periféricos, como el lector de documentos o la cámara de vídeo;
• adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje: aprender con el tacto, el sonido o la imagen motiva el alumnado;
• aprendizaje a distancia: varias personas pueden conectarse desde más de un lugar y al mismo tiempo;
• utilización para alumnos con dificultades motoras;
• exposición de trabajos personales hechos con anterioridad;
• corrección colectiva más eficaz;
• guardar el trabajo hecho; al final de una actividad el trabajo resultante puede ser imprimido y distribuido, y también guardarlo y recuperarlo más adelante.

  


 • Respecto del Notebook recordar que es el programa que incluye la pizarra Smart para elaborar actividades interactivas y presentaciones. Se pueden distinguir varios niveles de utilización del Notebook desde el más simple al que más conocimientos de la herramienta requiere:
- Como libreta para escribir y guardar notas.
- Como usuario de materiales ya elaborados que previamente se han descargado
- Creando páginas y objetos.
- Utilizando los recursos avanzados incluidos en el software. 

De cualquier forma, es importante conocer el entorno y los modos de trabajo (que son un
poco diferentes de los que se utilizan en los programas usuales de presentación de diapositivas). 


A continuacuón os dejamos una guia para la creación de actividades con notebook:

2 comentaris:

 1. :) m'encanta aquesta entrada!!! aquest cap de setmana miraré detingudament el manual.

  ResponElimina
 2. ALS MEUS ALUMNES ELS ENCANTEN LES ACTIVITATS AMB NOTEBOOK, HA SIGUT TOT UN ENCERT INTRODUIR-HO EN LES DINÀMIQUES D'UAL I EN EL SEU DIA A DIA...

  ResponElimina