dissabte, 2 d’agost de 2014

FORMACIÓN PYRAMID


Transició de PECS a altres dispositius de comunicació (Madrid 03/10/2014)

Aquest taller d'un dia descriu els procediments per analitzar les habilitats actuals d'un alumne en PECS per determinar si és un bon candidat per fer la transició a un dispositiu de comunicació, escollir el dispositiu i ensenyar un ús funcional del dispositiu i per què hem d'ensenyar primer els principis bàsics de comunicació al nostre alumne per assegurar resultats òptims en el seu ús. 

9 habilitats de comunicació crítiques (Madrid 04/10/2014)
En aquest taller s'explica com ensenyar habilitats de comunicació crítiques que porten a una major independència a casa, en el treball, a l'escola i en la comunitat per a qualsevol alumne, sense importar la modalitat comunicativa.
Habilitats específiques com: demanar reforçadorss, demanar ajuda, demanar descans, acceptar o rebutjar, seguir instruccions, seguir un horari i fer transicions.
Les estratègies que seran vistes són rellevants per a qualsevol persona amb necessitats complexes de comunicació, sense importar la seva modalitat comunicativa (això és, PECS, llenguatge de signes o parla).
S'impartiran aspectes com:
· Definició de comunicació funcional.
· Identificació i avaluació de les nou habilitats de comunicació crítiques.
·Disseny d'estratègies efectives d'ensenyament per promoure aquestes habilitats independentment de la seva modalitat.
· Incorporació d'estratègies visuals efectives per a tots els comunicadors.
· Incorporació d'aquestes habilitats en les activitats funcionals i en les rutines.

Per a més informació: http://www.pecs-spain.com/attendworkshop.phpTransición de PECS a otros dispositivos de comunicación (Madrid 03/10/2014)
 Este taller de un día describe los procedimientos para analizar las habilidades actuales de un alumno en PECS para determinar si es un buen candidato para hacer la transición a un dispositivo de comunicación, escoger el dispositivo y enseñar un uso funcional del dispositivo y por qué debemos enseñar primero los principios básicos de comunicación a nuestro alumno para asegurar resultados óptimos en su uso. 

En este taller se explica cómo enseñar habilidades de comunicación críticas que llevan a una mayor independencia en casa, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad para cualquier alumno, sin importar la modalidad comunicativa.
Habilidades específicas como: pedir reforzadores, pedir ayuda, pedir descanso, aceptar o rechazar, seguir instrucciones, seguir un horario y hacer transiciones.
Las estrategias que serán vistas son relevantes para cualquier persona con necesidades complejas de comunicación, sin importar su modalidad comunicativa (esto es, PECS, lenguaje de signos o habla).
Se impartirán aspectos como:
· Definición de comunicación funcional.
· Identificación y evaluación de  las nueve habilidades de comunicación críticas.
· Diseño de estrategias efectivas de enseñanza para promover estas habilidades independientemente de su modalidad.
· Incorporación de estrategias visuales efectivas para todos los comunicadores.
· Incorporación de estas habilidades en las actividades funcionales y en las rutinas.

Para a más información: http://www.pecs-spain.com/attendworkshop.php

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada