dilluns, 4 d’agost de 2014

Curso de Capacitación Internacional en Intervención Multisensorial y Snoezelen.


L'entitat APASA, amb la col·laboració de Handycat i ISNA (Associació Espanyola d'Estimulació Multisensorial), organitzen una nova edició del Curs de Capacitació Internacional en Intervenció Multisensorial i Snoezelen (Mòdul I) durant els dies 25, 26 i 27 de setembre a Amposta. 
Objectius
 • Conèixer el marc conceptual de l'estimulació multisensorial i la seva metodologia. 
 • Experimentar amb les sensacions que es produeixen amb l'estimulació multisensorial. 
 • Adquirir coneixements per poder planificar la intervenció, especialment en casos d'elevada dependència i demències avançades, a partir dels sentits per a millorar el benestar emocional de la persona atesa, augmentar la seva comunicació amb l'entorn i amb els altres, millorar les seves capacitats cognitives i contribuir a mantenir habilitats motrius, entre altres efectes. 
Continguts
 • Bases neurològiques de l'estimulació multisensorial 
 • Estimulació multisensorial: teoria i pràctica 
 • Perfil sensorial: teoria i pràctica 
 • Concepte Snoezelen: 
 1. Història i experiències 
 2. Diversos camps d'aplicació: evidències científiques 
 3. Metodologia de la intervenció Snoezelen 
 • Pràctica Snoezelen: visionat de sessions 
 • Programació de les sessions 
 • Valoració de les sessions 
 • Equips interdisciplinars 
 • Exercicis pràctics. Vivència d'experiències 
 • Casos pràctics
Per a més informació: http://apasa.org/curso14-modulo1-programa.asp


La entidad APASA, con la colaboración de Handycat y ISNA (Asociación Española de Estimulación Multisensorial), organizan una nueva edición del Curso de Capacitación Internacional en Intervención Multisensorial y Snoezelen (Módulo Y) durante los días 25, 26 y 27 de septiembre en Amposta. 

Objetivos
 • Conocer el marco conceptual de la estimulación multisensorial y su metodología.
 • Experimentar con las sensaciones que se producen con la estimulación multisensorial.
 • Adquirir conocimientos para poder planificar la intervención, especialmente en casos de elevada dependencia y demencias avanzadas, a partir de los sentidos para mejorar el bienestar emocional de la persona atendida, aumentar su comunicación con el entorno y con los otros, mejorar sus capacidades cognitivas y contribuir a mantener habilidades motrices, entre otros efectos.
Contenidos
 • Bases neurológicas de la estimulación multisensorial
 • Estimulación multisensorial: teoría y práctica
 • Perfil sensorial: teoría y práctica
 • Concepto Snoezelen:
- Historia y experiencias
- Varios campos de aplicación: evidencias científicas
- Metodología de la intervención Snoezelen
 • Práctica Snoezelen: visionado de sesiones
 • Programación de las sesiones
 • Valoración de las sesiones
 • Equipos interdisciplinares.
 • Ejercicios prácticos. Vivencia de experiencias
 • Casos prácticos
Para más información: http://apasa.org/curso14-modulo1-programa.asp

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada