dissabte, 9 de novembre de 2013

APPS per treballar destresa motriu

Vos hem de fer una confessió: l'equip d'adictes a l'autonomia, a pesar del que puga semblar, no és massa tecnològic. Per això, el tema de les tablets ens va pillar per sorpresa, i hem hagut de buscar i provar i barallar-nos amb l'aparell per tal d'aconseguir, en primer lloc, entendre'l, i en segon lloc descarregar apps interessants per als nostres alumnes...

Hem pensat que potser més gent estiga com nosaltres, així que anirem compartint apps gratuïtes amb nuclis comuns, en aquest cas, millorar la motricitat fina i la coordinació óculo-manual (i també per tindre un oci autònom i normalitzat!). 

Os tenemos que hacer una confesión: el equipo de adictes a la autonomía, a pesar de lo que pueda parecer, no es demasiado tecnológico. Por eso, el tema de las tablets nos pilló por sorpresa, y hemos tenido que buscar y probar y pelearnos con el aparato para conseguir, en primer lugar, entenderlo, y en segundo lugar descargar apps interesantes para nuestros alumnos...

Hemos pensado que quizás más gente esté como nosotras, así que iremos compartiendo apps gratuitas con núcleos comunes, en este caso, mejorar la motricidad fina y la coordinación óculo-manual (y también para tener un ocio autónomo y normalizado!). 


APPS PER TREBALLAR MOTRICITAT FINA I COORDINACIÓ ÓCULO-MANUAL (punxant sobre el nom podeu accedir a la pàgina de descàrrega):

APPS PARA TRABAJAR MOTRICIDAD FINA Y COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL (pinchando sobre el nombre podéis acceder en la página de descarga):

 


1. KIDSBALLOON BALLOONPARTY
 El primer simplement és explotar globus que van apareixent a la pantalla, prement sobre ells; al segon si polses en els del mateix color de forma seguida es multiplica el seu valor.

 El primero simplemente es explotar globos que van apareciendo en la pantalla, pulsando sobre ellos; en el segundo si pulsas en los del mismo color de forma seguida se multiplica su valor.


2. HANG THE BALL
En aquesta app cal donar-li a una pilota per tal que no toque "terra", el clàssic joc de carrer de la nostra infantesa... El fons no és net, així que implica també la discriminació figura-fons.

En esta app hay que darle a una pelota para que no toque "tierra", el clásico juego de calle de nuestra niñez... El fondo no es limpio, así que implica también la discriminación figura-fondo.

 

3.TOUCH! 4KIDS
Joc molt senzill, amb fons estampats, en el qual van apareixent figures d'animals que hi ha que prèmer per tal que desapareguen. 

Juego muy sencillo, con fondos estampados, en el cual van apareciendo figuras de animales que hay que pulsar para que desaparezcan. 

 

4. STOP THE CLOCK
Aquest joc és més complicat, ja que hi ha 9 rellotges a la pantalla, i hi ha que prèmer sobre el que comença a sonar (canvia el color a roig), però has de ser ràpid i visualment requereix bastant destresa.

Este juego es más complicado, puesto que hay 9 relojes a la pantalla, y hay que pulsar sobre el que empieza a sonar (cambia el color a rojo), pero tienes que ser rápido y visualmente requiere bastante destreza. 

5. LABERINTO 123
Podrien entrar dins de les poc agradables tasques de grafomotricitat, però visualment és atractiva, ja que té diferents fons que fan l'activitat més contextualitzada. La persona que juga no es pot equivocar perquè no permet eixir-se'n de la línia. Hi ha 10 activitats gratuïtes.

Podrían entrar dentro de las poco agradables tareas de grafomotricidad, pero visualmente es atractiva, puesto que tiene diferentes fondos que hacen la actividad más contextualizada. La persona que juega no se puede equivocar porque no permite salirse de la línea. Hay 10 actividades gratuitas.
 
6. LA CAÍDA DEL OSO
L'objectiu d'aquest joc és posar el màxim nombre de peluixos a una caixa; ens requereix triar dos moviments: moure el peluix de dreta a esquerra per triar des d'on anem a llençar-lo a la caixa, i després prèmer sobre la caixa per a que caiga dins.

El objetivo de este juego es poner el máximo número de peluches en una caja; nos requiere elegir dos movimientos: mover el peluche de derecha a izquierda para elegir desde donde vamos a tirarlo a la caja, y después pulsar sobre la caja para que caiga dentro.
 
7. DEDOS BAILANDO
Aquesta és una aplicació per a dos jugadors: un d'ell ha de prèmer sobre objectes comestibles i l'altre sobre no comestibles; els objectes van fent-se més menuts. El fons és negre, per tant, amb bon contrast que facilita la discriminació figura-fons.

Esta es una aplicación para dos jugadores: uno de él tiene que pulsar sobre objetos comestibles y el otro sobre no comestibles; los objetos van haciéndose más pequeños. El fondo es negro, por lo tanto, con buen contraste que facilita la discriminación figura-fondo. 
8. TAP THE FROG  i  TAP THE FROG DOODLE
Aquestos dos jocs es componen de diferents jocs molt curtets, tots amb els batracis com a protagonistes, amb objectius clars: fer desaparèixer les granotes de la pantalla, fer volar la granota, posar-les a totes del mateix color, tocar la granota quan canvie de color, tocar cada granota tres vegades... fons llisos, que faciliten la realització dels mini-jocs.

Estos dos juegos se componen de diferentes juegos muy cortitos, todos con los batracios como protagonistas, con objetivos claros: hacer desaparecer las ranas de la pantalla, hacer volar la rana, ponerlas a todas del mismo color, tocar la rana cuando cambie de color, tocar cada rana tres veces... fondos lisos, que facilitan la realización de los mini-juegos.


Seguirem compartint amb vosaltres altres apps que utilitzem; i si voleu compartir amb nosaltres les que vosaltres coneixeu vos ho agraïrem!!

Seguiremos compartiendo con vosotros otras apps que utilizamos; y si queréis compartir con nosotros las que vosotros conocéis os lo agradeceremos!!

1 comentari: