dilluns, 3 d’abril del 2017

Visitem el centre TEACCH a North Carolina: treball amb suport

Com ja vaig explicar a l'entrada anterior, el meu treball als EE.UU. no tenia res a veure en l'educació especial. Després de 8 anys treballant a centres específics a l'estat espanyol, va suposar un canvi molt gran treballar de tutora a segon de primaria. Res a veure amb el que havia fet fins ara. Però no m'he oblidat de la meua passió: donar suport a les persones amb diversitat funcional per que puguen desenvolupar els seus plans de vida en igualtat de drets i condicions que la resta de la societat.

I vaig aprofitar l'oportunitat d'estar ací per visitar una de les meques de la intervenció en persones amb autisme: els centres TEACCH a North Carolina. La nostra visita no anava tan enfocada a la intervenció a l'escola (que és un aspecte que més o menys coneixem, tot i que ens haguera encantat poder quedar-nos més temps i aprofundir en molts més aspectes), sinó més a la intervenció en persones adultes: concretament en aquesta entrada parlarem del treball amb suport que ens van mostrar.

Teníem molta curiositat per veure com s'aplica la metodologia TEACCH al lloc de treball perquè es una de les critiques que mes hem escoltat i discutit: com disposar del suports visuals que les persones amb autisme necessiten per desenvolupar el seu treball (o qualsevol altra tasca, en realitat) en un lloc de treball ordinari? Com normalitzar això? Es pot fer?

Como ya expliqué en la entrada anterior, mi trabajo en EE.UU. no tenía nada que ver con la educación especial. Después de 8 años trabajando en centros específicos en España, supuso un cambio muy grande trabajar de tutora de segundo de primaria. Nada que ver con lo que había hecho hasta ahora. Pero no me he olvidado de mi pasión: dar apoyo a las personas con diversidad funcional para que puedan desarrollar sus planes de vida en igualdad de derechos y condiciones que el resto de la sociedad.

Y aproveché la oportunidad de estar aquí para visitar una de las mecas de la intervención en personas con autismo: los centros TEACCH en North Carolina. Nuestra visita no iba tan enfocada a la intervención en la escuela (que es un aspecto que más o menos conocemos, aunque nos hubiera encantado poder quedarnos más tiempo y profundizar en muchos más aspectos), sino más a la intervención en personas adultas: concretamente en esta entrada hablaremos del empleo con apoyo que nos mostraron.


Teníamos mucha curiosidad por ver cómo se aplica la metodología TEACCH en el lugar de trabajo por que se una de las criticas que más hemos escuchado y discutido: ¿cómo disponer los apoyos visuales que las personas con autismo necesitan para desarrollar su trabajo (o cualquier otra tarea , en realidad) en un puesto de trabajo ordinario? ¿Cómo normalizar eso? ¿Se puede hacer?


Vam visitar sis llocs diferents de treball amb suport: un centre de conferencies, una bugaderia, una empresa menuda on fan ciris, una altra de passejar gossos i el servei de neteja a dos restaurants d´empresa.

A tots aquestos entorns de treball normalitzat, les persones amb diversitat funcional compten amb suports visuals amb els que les persones que treballem en centres d'educació especial estem familiaritzades. Podeu veure alguns exemples a les següents imatges:


Visitamos seis lugares diferentes de trabajo con apoyo: un centro de conferencias, una lavandería, una pequeña empresa donde hacen velas, otra de pasear perros y el servicio de limpieza en dos restaurantes de empresas.


En todos estos entornos de trabajo normalizado, las personas con diversidad funcional cuentan con apoyos visuales con los que las personas que trabajamos en centros de educación especial estamos familiarizadas. Podéis ver algunos ejemplos en las siguientes imágenes:

Secuencia sobre cómo usar la lavadora en la lavandería.

Lavandería, zona de doblado de ropa.
Organización de los materiales con pictogramas, y trabajo de izquierda a derecha en la empresa de velas.

Secuencia de trabajo en la empresa de velas.
Apoyo visual móvil para saber dónde colocar las cosas en las mesas limpias.Apoyo visual con pictogramas en la zona de lavado de platos.


Apoyo visual en la cocina del restaurante.

Pared con horarios, reforzadores y secuencias en la cocina del restaurante.

Paneles con recordatorios sobre cómo solucionar problemas.


I, el més important, compten amb el suport d'una persona a la que TEACCH ha format específicament per desempenyar eixe treball. Ací ve la part difícil d'extrapolar a la nostra realitat. Les persones amb diversitat funcional reben unes ajudes econòmiques de l'Estat i amb elles paguen a les agencies de serveis que volen que els atenguen. Be, doncs TEACCH funciona com a agencia. I aquesta persona que dona suport directament a les persones amb diversitat funcional al lloc de treball es pagada per TEACCH amb aquells diners.

Aquest sistema em genera moltes reflexions. He vist als EE.UU. que el fet que la gent puga triar agencia fa que molts col·lectius ofereixen opcions d'acompanyament en diferents etapes de la vida (i òbviament també estan les empreses). Pero també es cert que aquest sistema, em sembla, fa que l'estat es desentenga de proveir serveis per a les persones amb diversitat funcional. Una mica com "pren els diners i apanya't". Em pregunte que passa en les zones mes rurals, amb menys acces a serveis... O si l'assignacio economica sempre cobreix totes les necessitats de la persona...

Que en penseu? L'estat ha de donar serveis o diners? O ambdós? Quin seria un sistema ideal per donar el suport necessari a una persona amb diversitat funcional al llarg de tots els moments de la seua vida?

Y, lo más importante, cuentan con el apoyo de una persona a la que TEACCH ha formado específicamente para desempeñar ese trabajo. Aquí viene la parte difícil de extrapolar a nuestra realidad. Las personas con diversidad funcional reciben unas ayudas económicas del Estado y con ellas pagan a las agencias de servicios que quieren que los atiendan. Bueno, pues TEACCH funciona como agencia. Y esta persona que apoya directamente a las personas con diversidad funcional en el lugar de trabajo es pagada por TEACCH con ese dinero.

Este sistema me genera muchas reflexiones. He visto en EE.UU. que el hecho de que la gente pueda elegir agencia hace que muchos colectivos ofrezcan opciones de acompañamiento en diferentes etapas de la vida (y obviamente también están las empresas). Pero también es cierto que este sistema, hace que el estado se desentienda de proveer servicios para las personas con diversidad funcional. Un poco como "toma el dinero y apáñate". Me pregunto que pasa en las zonas más rurales, con menos acceso a servicios... O si la asignación económica siempre cubre todas las necesidades de la persona ...


¿Qué opinas? ¿El estado debe dar servicios o dinero? ¿O ambos? ¿Cuál sería un sistema ideal para dar el apoyo necesario a una persona con diversidad funcional a lo largo de todos los momentos de su vida?

1 comentari: